Buradasınız
Ana Sayfa > Haberler > Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği yenilendi: ÇED kararları yetkisi İl Müdürlüklerine devredebilecek

Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği yenilendi: ÇED kararları yetkisi İl Müdürlüklerine devredebilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ‘ÇED Gereklidir’ veya ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararının verilmesi yetkisini, sınırlarını belirleyerek valilikler yerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine devredebilecek.

Çevreyi ve doğayı koruyan son engel de kaldırılıyor. Doğanın talanına karşı son engel durumunda kalan ÇED Yönetmeliği yine tırpanlanarak işlevsiz hale getirildi. Sermaye, talan ve yağmada tamamen özgür bırakılıyor. Yapboza dönen ÇED yönetmeliği bir kez daha değiştirildi. Tüzel kişilerin dışına itildiği ÇED süreçlerinin belli aşamaları da ortadan kaldırıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sürecinde uyulacak idari ve teknik esasları düzenleyen yönetmeliği yeniledi.

Resmi Gazete’nin 28 Temmuz tarihli sayısında yayımlanan yönetmelikle, yönetmeliğe tabi projeler hakkında “ÇED Olumlu”, “ÇED Olumsuz”, “ÇED Gereklidir” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararlarını verme yetkisi eskiden olduğu gibi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ait olacak.

Ancak, gerekli görülen durumlarda bakanlık, “ÇED Gereklidir” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararının verilmesi yetkisini, sınırlarını belirleyerek valilikler yerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine devredebilecek.

MEVZUATA UYMUYORSA BAKILMADAN SONLANACAK

Yönetmelik hükümlerine göre karar tesis edilmeden önce; projenin gerçekleştirilmesinin ilgili mevzuat bakımından uygun olmadığının tespiti halinde, ÇED süreci aşamasına bakılmaksızın sonlandırılacak.

Yönetmelikle, kapsam dışı değerlendirilen projelere ilişkin kapasite artırımı veya alan genişletilmesinin planlanması halinde ÇED raporu hazırlanması zorunluğuna, kanunen muafiyeti bulunan projelere de eklendi.

‘HALKTAN GELEN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERLE…’

Yönetmeliğe “Komisyonun, kapsam ve özel format belirlemesi” başlığıyla eklenen maddeye göre, ÇED komisyon üyesi kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri ile halktan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda bakanlıkça ÇED Raporu Özel Formatı hazırlanmasına hükmedildi.

Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum ve kuruluşlardan ÇED Raporunda değişiklik yapması en çok iki kez istenebilecek. Yapılan düzeltme komisyonca yeterli görülmez ise durum bir tutanakla belirlenecek ve projenin ÇED süreci sonlandırılacak.

Bu kapsamda, eksikliklerini altı ay içinde tamamlanmayan proje tanıtım dosyasına ilişkin ÇED sürecinin sonlandırılacağı kaydedildi.

“ÇED Gerekli Değildir” kararı verilen proje için beş yıl içinde mücbir sebep bulunmaksızın yatırıma başlanmaması durumunda, “ÇED Gereklidir” kararı verilen projeler için de bir yıl içinde Bakanlığa başvuru yapılmaması durumunda bu konuda alınan karar geçersiz sayılacak.


Reuters

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top