Buradasınız
Ana Sayfa > Bileşen Etkinlikleri > Ayvacık Ilgardere’deki RES projesine mahkemeden ‘iptal’ kararı | Özer Akdemir

Ayvacık Ilgardere’deki RES projesine mahkemeden ‘iptal’ kararı | Özer Akdemir

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Cemaller ve Keçikaya köylerinde 5 adet RES tribünü için verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararının yürütmesini durduran mahkeme aynı gerekçelerle ÇED kararını iptal etti.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi, Cemaller ve Keçikaya köyleri yakınında yapılması planlanan 5 adet rüzgâr enerji santrali (RES) tribününe verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararı iptal edildi. Geçtiğimiz günlerde projenin yürütmesini durduran Çanakkale 2. İdare Mahkemesi aynı gerekçelerle projeye verilen ÇED Gerekli Değildir kararını da iptal etti.

MAHKEMENİN İPTAL GEREKÇELERİ

Uyuşmazlığın çözümü için mahkeme tarafından bölgede yaptırılan bilirkişi keşfi raporu 07.11.2023 tarihinde mahkeme dosyasına girdi. Raporu kararına esas alan mahkeme özetle;

  • Proje Tanıtım Dosyasında, projenin çevresel etkilerinin doru ve yeterli seviyede değerlendirilmediği,
  • Jeolojik hidrolojik ve jeoteknik incelemelerde eksiklikler bulunduğu, proje tanıtım raporunun farklı kısımlarında dere yatağına oldukça yakın mesafede olduğu belirtilen proje alanının taşkın, heyelan ve benzeri durumlara karsı değerlendirilmediği, 
  • Türbinlerin kurulacağı parseller ile açılması planlanan yol güzergahındaki parsellerin niteliklerine ilişkin bilgilerin eksik/yetersiz olduğu,
  • Türbin noktalarının yer belirleme çalışmalarının tamamlanmadığı, rüzgâr ölçümü, değerlendirme ve tasarım çalışmalarının halen devam etmekte olduğu ve yerleşimlerin değişebileceğinin anlaşıldığı,
  • Raporda kapasite artısına konu olan türbin yerlerinin nasıl belirlendiğinin teknik olarak açıklanmadığı ve bu konuda belirsizlikler olduğu,
  • Proje tanıtım dosyasında kapasite artışına konu olan türbinlerin ve ilişkili faaliyetlerinin tarım ve hayvancılıkla ilgili çevresel etkilerine hiç yer verilmediği,
  • Bölgedeki bitkisel üretim faaliyetleri hakkında proje tanıtım dosyasında bilgi verilmediği,
  • Proje alanında küçükbaş hayvancılık yapıldığı belirtilmesine karsın bu hayvanlar üzerinde kapasite artısına bağlı olarak yapılacak inşaat çalışmaları ve isletmeye bağlı çevresel etkilere değinilmediği,
  • Proje alanında orman, tarla ve mera vasıflı araziler olmasına karşın bu alanların vasıflarına, arazi kullanım kabiliyetlerine, sınıfı, sulama olanakları, yöredeki tarım, gıda ve hayvancılık faaliyetlerine ilişkin bilgilerin verilmediği…

gibi gerekçelerle oy birliği ile “ÇED Gerekli Değildir kararında hukuka uyarlık görülmemiştir” denildi.

“İTİRAZ ETTİK, KAZANDIK!”

Kararla ilgili açıklama yapan Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, “Tarım ve hayvancılık ile geçinen yöre köylülerinin geçim kaynağı olan  tarlalarının ve meralarının enerji şirketlerin rantı için  ellerinden alınmasına, köylülerin göçe zorlanmasına, RES’lerin  çevre ve  insan sağlığına zarar vermesine razı olmadık, itiraz ettik ve kazandık” dedi.

3 TRİBÜNLE ÜRETİME BAŞLAYAN ŞİRKET SÜREKLİ TRİBÜN SAYISINI ARTIRMIŞTI

Bölgede Or Enerji İnşaat A. Ş tarafından daha önce 3 adet türbin için “ÇED gerekli değildir” kararı verilerek 3 türbin kuruldu. Şirket daha sonra ”Ilgardere Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) Kapasite Artışı” projesi ile 5 türbin (30.000 mWe) daha ilave ederek toplam türbin sayısını 8 türbin’e çıkarmak istedi. Bu ilave 5 türbin için de “ÇED gerekli  değildir” kararı aldı. Henüz bu kapasite artışı için inşaata başlamamışken şirket bu kez de 3 türbinlik yeni bir kapasite artışı için 3. kez ÇED süreci başlattı. Yani şirket projesini toplamda 11 tribüne çıkardı.

Fotoğraflar: Kazdağı Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği

HALKIN HABERİ DAHİ OLMAMIŞTI!

Firmanın 2. Kapasite artışı projesi için Cemaller köyünde “Halkın Katılımı Toplantısı” gerçekleştirildi. Çok gergin geçen toplantıda Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği temsilcileri ve köylüler projeye itirazlarını dile getirdiler. İlk kapasite artışı için ÇED gerekli değildir kararı verildiğini bu toplantıda öğrendiklerini tutanak altına alan köylüler, ilk kapasite artışı için verilmiş olan “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir” kararının iptali için dava açtılar. Davacılar arasında Cemaller Köyü Muhtarlığı, Söğütlü Köyü Muhtarlığı  ve Kazdağı Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği gibi kurumların yanı sıra onun üzerinde yurttaş yer aldı.

İlgili haber: Tarım Alanlarına Yapılacak RES Projesine Köylülerden Geçit Yok!

RES’LERE DAVA AÇILDI

Açılan davada RES’ler için seçilen yerin hukuka aykırı bir şekilde belirlendiği, daha önce üç adet RES için ”ÇED Gerekli Değildir” kararının alındığı dile getirildi. Projenin tümünden ancak 2. Kapasite artışı projesi için halkın katılımı toplantısı yapıldığında bilgi sahibi olunduğunun belirtildiği dilekçede, ilave 5 türbinlik 1. Kapasite artışı için de “ÇED gerekli değildir” kararının verildiğinin bu toplantıda öğrenildiği, halka haber dahi verilmediği, kurulan santrallerin korkunç bir gürültü kirliliğine yol açtığı gibi gerekçeler ileri sürüldü.

Dava dilekçesinde RES’lerin ayrıca tarım arazileri yönünden Toprak Koruma Kurulu kararının ve toprak koruma projelerinin bulunmadığı,  tarım arazilerinin amaç dışı kullanımının dayanağının olmadığı, RES projeleri kapsamında ortaya çıkan sosyal ve ekolojik bozulma için tedbirler alınmadan projenin etkilerinin küçük gösterilmeye çalışıldığı gibi sakıncalara da vurgu yapıldı.


Evrensel

Özer Akdemir
Evrensel Gazetesi yazarı. 1969 Nevşehir Hacıbektaş'ta doğdu. 1998 yılında Evrensel Gazetesi ile başladığı gazeteciliğe halen gazetenin İzmir temsilcilisi olarak devam ediyor. Hayat TV'de Çepeçevre Yaşam programlarının yapım ve sunuculuğu yanı sıra, Anadolu’nun Altın’daki Tehlike / Kışladağ’a Ağıt, Kuyudaki Taş / Alman Vakıfları ve Bergama Gerçeği, Uranyum Uğruna / Dilsiz Çocukları Ege’nin, Doğa ve Direniş Öyküleri adlı kitapları bulunuyor. EGEÇEP Yürütme Kurulu ve çeşitli komisyonlar ile Ekoloji Birliği'nde Koordinasyon Kurulu ve Yürütme Kurulu'nda da görev yapmıştır.
https://ekolojibirligi.org

Bir yanıt yazın

Top