Buradasınız
Ana Sayfa > Ekoloji > Ankara’da “Ekolojik Haklar Ve Stratejik Plan Hazırlama” Çalıştayı

Ankara’da “Ekolojik Haklar Ve Stratejik Plan Hazırlama” Çalıştayı

Ekoloji Birliği (EB) ve Ekoloji Kollektifi Derneği ile Ankara Barosu tarafından ortaklaşa bir organizasyonla Ankara’da bir çalıştay düzenleniyor. 3-4 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleşmesi ve 2 gün sürmesi planlanan çalıştayın konusu ise özellikle yerel yönetimleri ve Kent Konseylerini yakından ilgilendirecek bazı konuları kapsıyor ve birlikte yönetmeyi katılımcılık sağlama açısından gerçekleştirebilmeyi içeren özellikte.

Ekoloji Birliği sözcüleri Süheyla Doğan ve Coşkun Özbucak ile Ekoloji Kollektifi Derneği temsilcisi Avukat Fevzi Özlüer‘in verdiği bilgilere göre, daha önce Antalya’da yapılması planlanan etkinliğin gerçekleştirilmesi, Ankara’ya alındı. 3-4 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan çalıştay Ankara Barosu Eğitim Merkezi‘nde gerçekleştirilecek.

Kamucu Yerel Yönetimler için belediyeleri ekolojik haklar temelinde programlandırma ve stratejik plan hazırlama forum ve çalıştayı olarak Ekoloji Birliği ve Ekoloji Kollektifi Derneği ile Ankara Barosu tarafından ortak bir organizasyon olarak planlanan çalıştay, “Ekolojik Haklar ve Stratejik Plan Hazırlama Çalıştayı” olarak tanımlandı.

Buna göre 3 Ağustos’ta başlayacak çalıştayın ilk gününde şu konular yer alıyor: Neoliberal Belediyecilik karşısında Kamucu ve Ekolojik Belediyecilik (Ilgın Özkaya), Yerel yönetimlerde iklim krizi odağında gıda ve su (Bülent Şık), Krize yanıtlar: Dayanışma örgütlenmeleri ve dayanışma ekonomileri (Özlem Işıl), Yerel Yönetimlerde Olanaklar: Stratejik planlama ve ögütlenme (Av. Fevzi Özlüer), Yerel Yönetimlerde Ekolojik Müdahele, katılımcı bütçenin sunduğu olanaklar (Özgün Akduran)

Aynı gün ikinci oturum olarak yapılacak forum konusu ise, “40 yılın hasar tespiti: İklim, gıda ve su krizi içinde kentlerimizi yeniden yaşanabilir kılmak için belediyelerden neleri ve nasıl talep etmeliyiz” olacak.

4 Ağustos’ta yapılacak 2. günde ise; çalıştay “Ekoloji Atölyeleri Konusu – Stratejik Planlama için program oluşturma” ile “Ekoloji Örgütlenmeleri Atölyesi – Kentsel Karar Alma süreçlerinde etkili olma” konularını içeriyor.

Amacımız katılımcılığı sağlamak

Ekoloji Birliği eş sözcülerinden Coşkun Özbucak ise çalıştay hakkında şunları söyledi: “Ekoloji Birliği, Ekoloji Kolektifi ve Ankara Barosu olarak ortaklaşa bir organizasyonla birlikte 3-4 Ağustos 2019 tarihlerinde iki günlük çalıştay düzenliyoruz. Amacımız belediyelerin yapmak zorunda olduğu beş yıllık stratejik planlamalarına katılmak ve taleplerimizi ortaklaştırmak.”

Toplantının işleyişi hakkında da bilgi veren Özbucak, “İki gün sürecek etkinliğimizin ilk gününü yerel yönetimler düzeyinde ortaya çıkan sorunlarımızı konuşacağımız çerçeve sunumlar ve forum şeklinde yapacağız. İkinci gün ise yerel sorunlar etrafında stratejik planlara dair ülke ölçekli ve yerel ölçekli taleplerimizi geliştireceğimiz, hukukçu, plancı moderatörler eşliğinde şehrimize dair hedeflerimizi hukuk ve planlama diliyle de ifade edecek kararlar üretmeyi amaçlıyoruz. Bu kararları dilekçelerle yerel yönetimlere sunmak ve ekoloji programımızı izleyerek aşağıdan yukarıya bir yönetim anlayışının gelişmesini sağlamak istiyoruz” dedi.

Ekoloji Birliği ve Ekoloji Kollektifi Derneği ile Ankara Barosu‘nun Ankara’da yapılacak bu çalıştay ile ilgili yaptıkları ortak çağrı ve tanıtım açıklaması ise şöyle:

Ekoloji Hareketlerine Davet!

Geçtiğimiz yerel seçimler ekoloji politikalarının odak olduğu bir gündemle biçimlendi. Temiz havaya, suya, ekmeğe, toprağa, tohuma olduğu kadar; hakça bir paylaşıma da duyulan özlem, seçimin sözünü, ruhunu ve sonuçlarını etkiledi. Geçtiğimiz 40 yılın ağır sermaye saldırısı altında ekoloji mücadelelerinin adalet, hakikat ve ekolojik bir yaşam arayışları sandığa yansıdı. Ekoloji mücadelelerinin göreli etkili olduğu bölgelerde çevreyi, toplumu ve sosyal gelişmeyi önlerine alan programlar seçimi kazandı. Halkın beklenti ve özlemlerini karşılayacak bütünlüklü bir yerel yönetim anlayışının ortaya çıkması ise ekoloji hareketlerinin yerel yönetimlere yönelik etkili bir politik ufuk oluşturmasından geçiyor.

Yerel Yönetimleri Aşağıdan Yukarıya Yönetmek!

Önümüzde duran süreç, “bir enkaz devraldık” söylemiyle harcanamayacak kadar kıymetli. İklim ve gıda krizi başta olmak üzere ekolojik krize karşı etkili bir adaptasyonun ve süreci tersine döndürecek toplumsal ilişkilerin kurulması, yerelden başlayarak yönetimin aşağıdan yukarıya yeniden düzenlenmesiyle mümkün. Bu nedenle de ekoloji mücadeleleri seçimlerde rüzgarın yönünü değiştiren sözü bir politik belge olarak hayata geçmeli. Bunu sağlamak için bizlere sorumluluk düşüyor. Yerel yönetimler 31 Mart 2019 seçiminden sonra 6 ay içinde stratejik planlarını hazırlayacaklar. Bizler de somut hedeflerimizi, stratejik plan içinde politika belgesi haline getirmeli ve kamu bütçesini yönetmeyi ufkumuza almalıyız. Bunu nasıl yapacağımızı konuşmak için de bir araya gelmeliyiz.

Belediyeleri Yapabilir Kılalım!

Belediyeler halkın mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak için halka hizmet sunan kamu idaresidir. Yalnızca yol, çöp, altyapı hizmetleri sunan kurumlar değildir. Aynı zamanda halkla birlikte yaşamın tüm sorunlarını fark eden, çözmeye eğilen, bunu programlayan ve halkı yapabilir kılan zeminlerdir. Belediyeler, kentli dayanışmasını, kültürel ve sosyal çeşitliliği, zenginliği, iletişim dillerini koruyarak geliştirmek için kamusal alanlar oluşturduğu gibi aynı zamanda tarımı, kıyıyı, merayı, toprağı, tohumu korumakla da sorumludur. Habitat 3 zirvesi sonrasında da belediyeler iklim değişikliği, gıda krizi, atık sorunu gibi sorunları da kentsel krizin gündemine almak zorundadır. Bu yerel örgütlenmeyi etkili bir yaşam alanı haline getirerek dönüştürebiliriz. Ekoloji mücadelesi bu anlamda 40 yıllık programlaştırdığı önemli tartışmalarını uygulayacağı bir tarihsel aşamaya kavuşmuştur.

Ankara’da buluşalım!

Arzuladığımız sömürüsüz ve ekolojik bir dünya için, demokratik olanağı dönüştürecek bir buluşmaya ihtiyacımız var. Stratejik plan sürecinde, yerel yönetimlerin halkın görüş ve önerileri ile yapması gereken stratejik planlarına yaşadığımız yerel ve küresel ekolojik krizi aşacak bakış açısını ve çözüm önerilerini işlemeliyiz. Bu hedefleri bütçelendirecek bir yerel yönetimi izlemek, hesap verebilir kılmak ve şeffaflaştırmak kadar, demokratik ve toplumcu kılmak da bizim sorumluluğumuzda. Ekoloji hareketinin bileşeni olan çevre savunucularını, hak savunucularını, küçük çiftçileri, gıda inisiyatiflerini, GDO karşıtlarını, yerel aktivistleri ve ezcümle tüm iyi yaşam arayışçılarını, yerel yönetimlerde toplumsal, ekolojik bir gerçeklik ve adalet yaratmak için, bunu hep birlikte şehrimizin hedefi haline getirmek ve uygulamak için bir araya gelmeye davet ediyoruz. İki gün sürecek etkinliğimizin ilk gününü yerel yönetimler düzeyinde ortaya çıkan sorunlarımızı konuşacağımız çerçeve sunumlar ve forum şeklinde yapacağız. İkinci gün ise yerel sorunlar etrafında stratejik planlara dair ülke ölçekli ve yerel ölçekli taleplerimizi geliştireceğimiz, hukukçu, plancı moderatörler eşliğinde şehrimize dair hedeflerimizi hukuk ve planlama diliyle de ifade edecek kararlar üretmeyi amaçlıyoruz. Bu kararları dilekçelerle yerel yönetimlere sunmak ve ekoloji programımızı izleyerek aşağıdan yukarıya bir yönetim anlayışının gelişmesini sağlamak istiyoruz.

Etkinliğe katılabilmek için aşağıda yer alan kayıt formunu en geç 30 Temmuz 2019 tarihine kadar doldurmanız gerekmektedir. Etkinliğe katılacak kişilerle ayrıca iletişime geçilecektir.

İki gün sürecek etkinliğimizin ilk gününü yerel yönetimler düzeyinde ortaya çıkan sorunlarımızı konuşacağımız çerçeve sunumlar ve forum şeklinde yapacağız. İkinci gün ise yerel sorunlar etrafında stratejik planlara dair ülke ölçekli ve yerel ölçekli taleplerimizi geliştireceğimiz, hukukçu, plancı moderatörler eşliğinde şehrimize dair hedeflerimizi hukuk ve planlama diliyle de ifade edecek kararlar üretmeyi amaçlıyoruz. Bu kararları dilekçelerle yerel yönetimlere sunmak ve ekoloji programımızı izleyerek aşağıdan yukarıya bir yönetim anlayışının gelişmesini sağlamak istiyoruz.

Etkinlik 3 Ağustos’ta saat 9.30’da başlayacak.Ankara Barosu Eğitim Merkezinde gerçekleşecek. Katılım kontenjanla sınırlıdır. Etkinliğe katılabilmek için katılım formunu en geç 30 Haziran 2019 tarihine kadar doldurmanız gerekmektedir. Etkinliğe katılacak kişilerle iletişime geçilecektir.

0542.786 27 73 ile 0533.455 21 02 veya 0533.412 30 16 tel nolarını arayarak bizimle irtibat kurabilirsiniz.

Tarih: 3-4 Ağustos 2019
Saat: 09:30 – 19:00
Yer: Ankara Barosu Eğitim Merkezi (ABEM)


Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Ankara’da “Ekolojik Haklar Ve Stratejik Plan Hazırlama” Çalıştayı” üzerine 2 yorum

Bir cevap yazın

Top