Buradasınız
Ana Sayfa > Biyoloji > Akdeniz Foku’nun yaşam alanına yapılan kaçak iskele ile ilgili suç duyurusu | Özer Akdemir

Akdeniz Foku’nun yaşam alanına yapılan kaçak iskele ile ilgili suç duyurusu | Özer Akdemir

Nesli tehlikede olan Akdeniz Foku’nun yaşam alanı olan İzmir Karaburun’daki Ayı Balığı Koyu’na inşaa edilen kaçak iskeleyle ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

İzmir Karaburun Mordoğan’daki Ayı Balığı Koyu‘ndaki kaçak iskele ile ilgili Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) tarafından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Koy, nesli tükenme tehdidi altındaki türlerden olması nedeniyle Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde bulunan Akdeniz Fok Balığının yaşam alanlarında birisi durumunda.

HEM ŞİRKET HEM BELEDİYE SUÇ İŞLİYOR

SAD adına avukat Cem Altıparmak tarafından Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen şikayet dilekçesinde Ayı Balığı Koyu’nda kaçak iskele yapmakla suçlanın For You 35 Turizm Otelcilik şirketinin yanı sıra suçta sorumluluğu bulunan Karaburun Belediyesi yetkilileri hakkında da işlem yapılması talep edildi. İşletmenin Kıyı Kanunu’na, İmar Kanunu’na ve uygulama Yönetmeliklerine muhalefet ettiğinin ileri sürüldüğü şikayet dilekçesinde Avrupa Yaban Hayatı Koruma Sözleşmesi (Bern) ilgili maddelerine muhalefet ve belediye yetkilileri için ise görevi kötüye kullanma suçlamalarında bulunuldu.

İlgili haber: Akdeniz Foklarının yaşam alanlarına yapılan tesis kaçak çıktı

AYI BALIĞININ SON SIĞINAKLARINDAN BİRİSİ

SAD tarafından Akdeniz Foku çalışma alanlarının başında, şikayete konu edilen Karaburun Yarımadası ve Mordoğan kıyılarının geldiğine dikkat çekilen dilekçede, “suçun işlendiği bölge, nesli tüm dünyada tehlikede olan ve bugün küresel çapta nüfusu 900 birey civarında kaldığı tahmin edilen ve bunun 120 kadarı Türkiye’de tespit edilen, bu sebeple tüm dünyada mutlak koruma altında olan Akdeniz Foklarının Karaburun Yarımadası’ndaki birkaç yaşam alanından bir tanesini ihtiva etmektedir” denildi.

Mordoğan Ayı Balığı Koyu’nda fokların son sığınaklarından olan Ayı Balığı mağarasında çekilmiş olan fotoğrafların da eklendiği dilekçede. “Bu fotoğraflarda Akdeniz Fokunun yaşama alanı olan hassas kayalık kıyılar ve barındırdığı kıyı mağaraları ve Akdeniz Foku bir arada görülmektedir” ifadelerine yer verildi. SAD derneğinin Akdeniz Foklarının korunmasına yönelik çalışmalarının aktarıldığı dilekçede, Akdeniz Foklarının Ulasal ve uluslar arası sözleşmeler gereği en sıkı korunan türler arasında olduğunun altı çizildi.

Fotoğraflar: Sualtı Araştırma Derneği (SAD)

KOY, ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ İÇİNDE

Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB)’nin Mordoğan Ayı Balığı Koyu‘nu da içine aldığının aktarıldığı dilekçede, bu alanlarda yasal zorunluluklar dışında alanın bozulmasına dönük müdahaleler yapılamayacağı dile getirildi. For You 35 Turizm Otelcilik adlı şirketin Temmuz 2023 yılında Mordoğan Ardıç mevkii Ayı Balığı Koyu’nda plaj işlettiği ve koydaki kayalıklar üstüne, herhangi bir izin ve ruhsat alınmaksızın kaçak iskele inşa ettiğinin belirtildiği dilekçede, SAD’in Karaburun Belediyesi de dahil olmak üzere, kimi kurum ve kuruluşlara Kıyı Kanunu’na ve İmar Kanunu’na aykırı bir şekilde, izinsiz ve ruhsatsız olarak kurulan kaçak iskelenin mühürlenerek sökülmesi hususundaki dilekçelerinden bir sonuç alınamadığı belirtildi.

“İSKELE MÜHÜRLENİP SORUMLULAR HAKKINDA DAVA AÇILSIN”

Şikayet dilekçesinde şirketin yanı sıra görevini yapmayan Karaburun Belediyesi’nin de suç işlediği ileri sürülürken, izinsiz, ruhsatsız ve kaçak olarak inşa edildiği sabit olan iskelenin kurulmasına göz yuman, denetleme ve kontrol yükümlülüğünü yerine getirmeyen ve bu zamana kadar da iskeleyi söküp işgal edilen sahil bandını eski haline getirmeyen For You 35 Turizm Otelcilik Org. Ltd. ġti. yetkilileri ve Karaburun Belediyesi yetkilileri hakkında Kıyı Kanunu’na, İmar Kanunu’na ve uygulama Yönetmeliklerine muhalefet, Avrupa Yaban Hayatı Koruma Sözleşmesi (Bern) ilgili maddelerine muhalefet, görevi Kötüye Kullanma gibi suçlamalarla yasal soruşturma başlatılması ve haklarında kamu davası açılması talep edildi.


Evrensel

Özer Akdemir
Evrensel Gazetesi yazarı. 1969 Nevşehir Hacıbektaş'ta doğdu. 1998 yılında Evrensel Gazetesi ile başladığı gazeteciliğe halen gazetenin İzmir temsilcilisi olarak devam ediyor. Hayat TV'de Çepeçevre Yaşam programlarının yapım ve sunuculuğu yanı sıra, Anadolu’nun Altın’daki Tehlike / Kışladağ’a Ağıt, Kuyudaki Taş / Alman Vakıfları ve Bergama Gerçeği, Uranyum Uğruna / Dilsiz Çocukları Ege’nin, Doğa ve Direniş Öyküleri adlı kitapları bulunuyor. EGEÇEP Yürütme Kurulu ve çeşitli komisyonlar ile Ekoloji Birliği'nde Koordinasyon Kurulu ve Yürütme Kurulu'nda da görev yapmıştır.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top