Buradasınız
Ana Sayfa > Bileşen Etkinlikleri > Akbelen Ormanı neden çok önemli, halk neden direniyor? | Video

Akbelen Ormanı neden çok önemli, halk neden direniyor? | Video

Akbelen Ormanları bölge ekosisteminde önemli yer tutan özellikte bir ormanlık alan. Sadece İkizköylüler için değil, Milas ve Bodrum’u da kapsayan geniş bir alanın ekolojik yaşam güvencesi anlamını taşıyor.

Çevre Mühendisi Deniz Gümüşel, Akbelen ormanlarının konumunu ve bölge için taşıdığı önemi anlatıyor.

Akbelen Ormanı bölge ekosisteminde önemli yer tutan özellikte bir ormanlık alan. Sadece İkizköylüler için değil, Milas ve Bodrum’u da kapsayan geniş bir alanın ekolojik yaşam güvencesi anlamını taşıyor.

Akbelen’i korumak için sayısız gerekçemiz var. Madencilik faaliyetleriyle sıyrılan üst toprağın ÇED’de yazılı tedbirlerle canlılığını korumasının mümkün olmadığı biliniyor. Akbelen Ormanı’nın madencilik faaliyetlerine açılması halinde ocak kapatıldıktan sonra rehabilitasyon çalışmaları yapılsa bile, orman asla eski haline gelmeyecek. Milas’ta yürütülen hidrojeoloji çalışmalarında Akbelen’de yürütülecek bir madencilik faaliyetinin; bölgenin yeraltı su sistemini, Çamköy Suçıktı kaynağını ve Bodrum içme suyu kuyularının beslenmesini olumsuz yönde etkileyeceğini ortaya koydu. Yani konu sadece orman varlığımızla sınırlı değil, su varlığı da tehdit altında. Kilometrelerce uzakta olan bir Bodrum ilçesi de burada ekosisteme yapılan yanlış bir müdahale ile susuz kalabilir.

Türkiye’nin en büyük orman yangını felaketinin yaşandığı Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Mahallesi’nde bulunan Akbelen Ormanında 200’den fazla bitki türü, 100’den fazla kuş türü ve 30’dan fazla memeli türü yaşıyor. Uzmanlar, ormanın kesilmesinin sadece ağaçların değil, bütün bir ekosistemin kaybına yol açacağını, yeraltı ve yerüstü sularını kirleteceğini, iklim değişikliğine katkıda bulunacağını ve insan sağlığını tehdit edeceğini ifade ediyor. Ayrıca Akbelen Ormanı, bölgedeki diğer ormanlık alanları birbirine bağlayan doğal bir koridor özelliği taşıyor. Bu sayede biyolojik çeşitlilik ve habitat kalitesini artırıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Akbelen Ormanı’nı Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerine kömür temin etmek için Limak Holdingin YK Enerji şirketine verdi. 2018’de bölgedeki kömür madenlerinin genişletilmesiyle birlikte İkizköy istimlak edilerek boşaltılmaya başlandı. Bir çok İkizköylü bir kaç kilometre uzaklıktaki Karadam Mahallesi yakınındaki tarım alanlarına yerleşmek zorunda kaldı. Ancak madenler için verilen ruhsat o kadar geniş bir alanı kapsıyor ki, köylülerin yerleştiği bölge de maden ruhsat alanı içinde kalıyor ve madenin ilerleme yönünde bulunuyor. Köylülerin yeni taşındıkları Karadam Mahallesi’ndeki arazilere de maden şirketi bu sebeple ihbarname gönderdi.

Bölge halkı ve çevreciler Muğla 1. İdare Mahkemesi’nde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğüne karşı dava açarken, hukuki süreç devam etmesine rağmen kesim başladı. Kesime müdahale eden köylüler çalışmaları durdurduktan sonra nöbete başladılar. Köylü yurttaşlar bayram süresince de ağaçların kesilmesini engellemek ve Akbelen ormanını korumak için nöbetlerini 2 yıl boyunca sürdürdüler ve ormanlarını koruma mücadelesini her türlü baskıya rağmen halen sürdürüyorlar..

Marmaris ve Milas’ta 102 binlerce dekar orman alanı yangınlarla yok olurken ve bu yılda orman yangınları henüz sürerken; Kemerköy ve Yeniköy Termik Santraline kömür sağlamak ve kömür madeni açılmak üzere Milas’taki 740 dönümlük Akbelen Ormanı da yok edilmek isteniyor. Kömürlü termik santralleri çalıştıran LİMAK şirketİ yangının teslim almadığı Akbelen Ormanını yok etmeye çalışıyor. Daha önce de bölgede kömür madeni açmak için çok sayıda ormanı yok eden, Akbelen Ormanını da öncekiler gibi yok etmek isteyen Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerini çalıştıran şirket, henüz bölge halkının açtığı iptal davasının sonucunu bile beklemek istemiyor.


Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir yanıt yazın

Top