Buradasınız
Ana Sayfa > Bildiriler > Akbelen direnişi 9. gününde de basın açıklamasıyla sürüyor: ‘Akbelen Ormanı kazanacak!’

Akbelen direnişi 9. gününde de basın açıklamasıyla sürüyor: ‘Akbelen Ormanı kazanacak!’

Muğla Akbelen Ormanları’nda yapılan ağaç katliamı, dün Muğla Valiliği’nin yaptığı ‘durduruldu’ açıklamasına rağmen bu sabah yeniden başladı. Yaşam savunucuları avukat İ. Hakkı Atal ve Çevre Mühendisi Deniz Gümüşel, vali Orhan Tavlı’nın iddialarını yalanlayarak, “Madencilik faaliyetleri sonrasında bozulmuş orman alanlarını rehabilite ettiklerini, zeytin ağaçlarını diktiklerini söylüyorlar. Bu alanlarda YK Enerji tarafından dikilmiş tek bir ağaç yoktur” açıklamasında bulundu.

Akbelen Ormanları’nda yapılan ağaç katliamı, dün Muğla Valiliği’nin yaptığı ‘durduruldu’ açıklamasına rağmen bu sabah (1 Ağustos) yeniden başladı. Jandarma ablukası gerçekleştirilirken halen kesilmemiş kısımları olan Akbelen Ormanı’nda budama çalışması altında kesim ekipleri tarafından kesilen ağaçlara tomruk yapıldı.

YAŞAM SAVUNUCULARINDAN AÇIKLAMA

İkizköy Çevre Komitesi, Muğla Valiliği’nin “24 Temmuz 2023’te Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar bugün itibariyle sona ermiştir. Bu işlemden sonra, maden çıkacak sahalar tıpkı diğer maden sahalarında olduğu gibi izin sahibi tarafından rehabilitasyon projesine uygun olarak rehabilite edilecek ve mevcut alanda benzer özelliklerde 130 bin fidan dikimi gerçekleştirecektir” duyurusuna ilişkin bir açıklamada bulundu.

Valiliğin açıklamasına rağmen bu sabah nöbet alanının yüzlerce jandarma komando tarafından abluka alıtına alınarak Akbelen ormanında budama çalışması altında kesime devam edildiğini belirten İkizköy Çevre Komitesi, açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Avıkat İsmail Hakkı Atal: “Muğla valisi açıkça anayasayı çiğnemektedir. Daha önceki gibi hakkında yine şikayetçi olduk”

“Muğla Valiliği 30.07.2023 tarihinde yaptığı basın açıklamasında “24 Temmuz 2023’te Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar bugün itibariyle sona ermiştir. Bu işlemden sonra, maden çıkacak sahalar tıpkı diğer maden sahalarında olduğu gibi izin sahibi tarafından rehabilitasyon projesine uygun olarak rehabilite edilecek ve mevcut alanda benzer özelliklerde 130 bin fidan dikimi gerçekleştirecektir” olarak belirtmiştir. 

Bu açıklamaya rağmen 31.07.2023 tarihinde ve bu sabah (1 Ağustos 2023 tarihinde) nöbet alanı yüzlerce jandarma komando tarafından abluka altına alınarak Akbelen ormanında budama çalışması altında kesim ekipleri tarafından kesime devam edilmiştir.  Akbelen  ormanının hepsi kesilmemiştir, halen kesilmemiş kısımlar vardır. 

İzin verilen şirketin sanki evvelce maden sahasında yok ettiği alanlarda rehabilitasyon  yaptığı algısı da gerçeği yansıtmamaktadır. LİMAK_ICTAŞ termik santrali şimdiye kadar tek 1 dönüm dahi rehabilitasyon çalışması yapmamıştır. Şirketin rehabilitasyon örneği olarak gösterdiği bir kaç dönümlük alan, özelleştirme öncesinde Devletin-TKİ’nin işletmesindeyken yapılmıştır. 

Bu nedenlerle Muğla Valiliğinin yaptığı basın açıklaması kamuoyunu yanlış bilgilendirerek yanıltmaya yönelik bir açıklamadır. 

Anayasanın 169. Maddesinde; “Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir. Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz. Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasi propaganda yapılamaz; münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz” olarak belirtilmektedir. 

“ISRARLA SUÇ İŞLENMEYE DEVAM EDİLMİŞTİR”

Muğla Valisi Orhan Tavlı hakkında “göreden alınması” talebiyle şikayette bulunarak, uluslararası kamoyuna da “buradaki ekokırımın durdurulkması” çağrısında bulunuldu

Anayasanın istisna tanımayan bu emredici maddesine rağmen 24.07.2023 tarihinde kesim işlemi başlatılmış ve Anayasaya aykırı olarak başlayan bu orman kıyımına karşı sözünü söyleyen, karşı duran görevini yapan yurttaşlara Muğla Valisinin sorumluluğunda ve talimatında cebir kullanılarak yurttaşlar gözaltına alınmış ve orman kesim işleminin sürdürülmesi sağlanarak Anayasal suç ısrarla işlenmeye devam edilmiştir. 

Bu nedenle Muğla Valisi Orhan Tavlı hakkında; Anayasanın 169. Maddesini ihlal suretiyle Anayasal suç işlenmesine ve Anayasal suçu engellemek için yurttaşlık görevini yerine getiren yurttaşlara karşı kolluk gücünün zor kullanmasından sorumlu olması sebebiyle kamu düzeninin bozulmasına neden olarak; suç duyurusunda bulunulmuştur. 

Akbelen Ormanı binlerce ağacı katledilmiş olmasına rağmen kanunen ve ekolojik olarak orman vasfını kaybetmemiştir. Mücadelemiz orman bitki örtüsünün ve orman toprağının korunması için bütün gücüyle devam edecektir. 

Maden iş makinelerini orman alanına sokmamaya kararlıyız.

İdarenin Anayasa ve yasalara aykırı işlemlerine/eylemlerine karşı, Anayasa ve yasalar çerçevesinde haklı mücadelemizi sürdüreceğiz. Tüm halkımızı bu haklı ve meşru yaşam mücadelesine ses vermeyi sürdürmeye çağırıyoruz.

#AkbelenOrmanınıVermeyeceğiz”

“AKBELEN ORMANI KAZANACAK”

Yaşam savunucuları İkizköylü Necla Işık ve Çevre Mühendisi Deniz Gümüşel: “Akbelen ormanı kazanacak.”

Yaşam savunucusu çevre mühendisi Deniz Gümüşel, vali Orhan Tavlı’nın iddialarını yalanlayarak, “Madencilik faaliyetleri sonrasında bozulmuş orman alanlarını rehabilite ettiklerini, zeytin ağaçlarını diktiklerini söylüyorlar. Bu alanlarda YK Enerji tarafından dikilmiş tek bir ağaç yoktur” açıklamasında bulundu.

“Çok ciddi bir dezenformasyon, yanlış bilgi yağmuru altındayız. Vali Orhan Tavlı’nın yanlış yönlendiren açıklamasının ardından YK Enerji de yine yalanlarla dolu bir basın açıklaması yaptı. Türkiye’nin enerjisinin yüzde 15’ini ürettiklerini söylüyorlar, Makine Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası’nın resmi verilerle yaptığı çalışmalarla bu katkının yüzde 1,7’den fazla olmadığı ortaya çıktı. Yalan söylüyorlar. Bu santraller yapılmazsa elektriklerimizin kesileceğini söylüyorlar. İki tane eski ve düşük kapasiteli santral devreden çıktı diye elektrikler kesilmez. Madencilik faaliyetleri sonrasında bozulmuş orman alanlarını rehabilite ettiklerini, zeytin ağaçlarını diktiklerini söylüyorlar. Bu alanlarda YK Enerji tarafından dikilmiş tek bir ağaç yoktur. Gerçek kazanacak, hakikât kazanacak, Akbelen Ormanı kazanacak.”

“HER YER AKBELEN HER YER DİRENİŞ”

Direnişin simge isimlerinden İkizköy Çevre Komitesi’nde Nejla Işık ise basın açıklamasında Tüm Türkiye’ye Akbelen’e destek çağrısında bulundu.

Işık, “Akbelen Ormanı’nda on binlerce ağacımız katledildi ama binlerce katledilmeyen ağacımız var. Tüm Türkiye’yi, kamuoyunu Akbelen Ormanı’na sahip çıkmaya, ses vermeye davet ediyoruz. Burada günlerdir katliam var. Madene teslim edecek toprağımız yok, her yer Akbelen her yer direniş” ifadelerini kullandı.


Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur. Amacı; birlik ve dayanışma temelinde ekoloji mücadelesini yükselterek, daha güçlü şekilde doğayı ve yaşamı savunmaktır.
https://ekolojibirligi.org

Bir yanıt yazın

Top