Buradasınız
Ana Sayfa > Sağlık > Zehirli kimyasal maddelerin ideolojisi yoktur

Zehirli kimyasal maddelerin ideolojisi yoktur

İYİ Parti’nin tarımsal üretimde pestisit kullanılmasına ilişkin araştırma önergesi AKP-MHP’li vekillerin oylarıyla reddedildi. Önergede yer alan gerekçelerin hangisi uygunsuz bulundu acaba?

İYİ Parti grubunun verdiği “Tarımsal üretimde kullanılan insan sağlığına ve çevreye zarar veren pestisitler” hakkındaki araştırma önergesi Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekillerinin verdiği oylarla reddedildi.

Araştırma önergesinde yer alan ifadeler özetle şöyle:

“Pestisitler ülkemizde tarımsal üretimde kullanılan zehirli kimyasal maddelerin başında gelmektedir. Pestisitlerin gıda üretiminde vazgeçilmez önemde olan arılar, kelebekler gibi uçucu böcekler başta olmak üzere tabiattaki çok sayıda canlının yok olmasına neden olduğu, toprak ve su gibi hayatın devamlılığı için çok önem taşıyan fiziksel varlıklarda kirliliğe yol açtığı ve genel olarak insan sağlığına ve doğaya zarar verdiği belirtilmektedir.

“Bu bilgiler çerçevesinde ülkemizde uzun yıllardır kullanılan pestisitlerin yol açtığı halk sağlığı ve çevre sağlığı zararlarının araştırılması, gıdalarda ve sularda bıraktıkları kalıntıları tespit edilmesi ve insan ve çevre sağlığını korumak için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını arz ve talep ederiz. “

Bu gerekçelere dayanan araştırma önergesi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Bir başka deyişle, insanların, arıların, kuşların ve doğal hayattaki diğer canlıların sağlığının korunması, toprak ve sularda kimyasal kirliliğin önlenmesi için neler yapıldığını ve neler yapılması gerektiğini Mecliste konuşalım, tartışalım, araştıralım önerisi reddedildi.

Önergede yer alan gerekçelerin hangisi uygunsuz bulundu acaba? İnsan sağlığını ve doğal hayatı korumanın, toprağı ve suyu kirletmemek için neler yapılması gerektiğini araştırmanın nesi yanlış?

Ülkemizde kullanılan pestisitler içinde kansere yol açan, üreme sağlığını bozan, bebek ve çocuklarda hormonal gelişimi olumsuz etkileyen, toprakta ve sularda aylarca zehirli etkisini yitirmeden kalabilen, arılara, kuşlara çok zarar veren çok sayıda pestisit var.

Bu pestisitlerin yol açtığı zararların tespit edilmesi ve bu zararların önüne geçilmesi için hangi önlemlerin alınması gerektiğini tartışmanın nesi yanlış? Reddedilsin kararı veren milletvekilleri ne düşündü acaba? Bu zehirli kimyasalların kendilerine bir zararının olmadığını mı düşündüler?

Zehirli etki gösteren, hormonal sistemi bozan ya da kansere yol açan bir kimyasal madde insan seçmez ya da insanları hangi partiye üye olup olmadıklarına, dini inançlarına, yaşlarına ya da cinsiyetlerine göre ayırmaz. Zehirli kimyasal maddelerin ideolojisi yoktur. Bir zehirli kimyasala maruz kalan her canlı az veya çok zarar görür. Ama en çok da çocuklar zarar görür.

Pestisitlerin ideolojik seçimler yaptığı, önergeyi reddeden milletvekillerine, eşlerine, çocuklarına ya da yakınlarına zarar vermediği mi düşünülüyor acaba? Ne düşünülüyor gerçekten?

Bu yazı bianet.org’da yayınlanmıştır.

Yard. Doç. Dr. Bülent Şık
Gıda Mühendisi Yard. Doç. Doktor. Doktora konusu çevre dostu analiz yöntemleri geliştirilmesi üzerine. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren çeşitli laboratuvarlarda çalıştı. 2009 Yılında öğretim üyesi olarak Akdeniz Üniversitesine geçti. Üniversitede Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi’nin kurulumu ve faaliyete geçmesi çalışmalarını yürüttü. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde öğretim üyeliği yaparken 22 Kasım 2016’da çıkarılan 677 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarıldı.
https://ekolojibirligi.org/

Bir yanıt yazın

Top