Buradasınız
Ana Sayfa > Bildiriler > Turgutlu’da çevreciler Manisa Büyükşehir Belediyesi’ni göreve davet etti

Turgutlu’da çevreciler Manisa Büyükşehir Belediyesi’ni göreve davet etti

Dünya Temizlik Günü’nde Irlamaz Vadisi Tesisleri’nde buluşan sivil toplum örgütleri hem temizlik yaptı, hem de tesisler için yapılan çalışmaları denetledi. Sonrasında gözlemlerini kamuoyu ile paylaşarak Manisa Büyükşehir Belediyesini göreve davet eden açıklamada bulundular.

“19 Eylül Dünya Temizlik Günü” için Irlamaz Vadisi Tesisleri’nde bir araya gelen Turgutlu’daki bazı sivil toplum örgütleri hem çevre temizliği yaptı hem de Manisa Büyükşehir Belediyesi’nce yürütülmekte olan 2. Etap çalışmalarını denetledi. İnceleme sonrası gözlemlerini kamuoyu ile bir açıklama yaparak paylaşan çevreciler, açıklamada çalışmaların baştan savma bir şekilde yapıldığını gözlemlediklerini belirterek, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ni göreve davet ettiler.

Pazar günü “Dünya Temizlik Günü” dolayısıyla Irlamaz Vadisi Tesisleri’nde bir araya gelen TURDAK (Turgutlu Dağcılık Kulübü), TURHAKDER (Turgutlu Hayvan Hakları Derneği), TURÇEP (Turgutlu Çevre Platformu), YAŞAMDER ve Rotary Kulübü üyeleri yaptıkları incelemede, Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışmaların baştan savma ve eksik bir şekilde yapıldığı, gereken özen ve titizliğin gösterilmediğini gözlemlediklerini  belirttiler. Gözlemlerini bir açıklama yaparak kamuoyu ile paylaşan çevreciler, “Irlamaz deresini kurtarmak için yapılan ıslah ve ağaçlandırma çalışmaları sonucunda bu tesislere kavuşulmuştu. Ama bir süredir de burayı kurtarmak için dikilen bu ağaçları şimdi nasıl kurtaracağız” konusu tartışılmaya başlandı” şeklide açıklamada bulunarak, “Eğer böyle bir tartışma yapılıyorsa bunun nedeni yapılan işlerin baştan savma şekilde yapıldığının görülmesi. Halkımızın dediği gibi, “aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz”. Ağaçlandırma çalışması için dikilen ağaçlar kurumaya başlamışsa, ıslah çalışması yapılan yer bakımsız bırakılmışsa, bu durum hiçbir şeyin gerektiği gibi yapılmadığı, sadece birşeyler yapılıyormuş gibi  gösterilmeye çalışıldığı anlamına gelir” denildi.

Metin Sert tarafından yapılan ortak açıklamanın tamamı şöyle:

PANDEMİNİN DAYANDAĞI NEDEN ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE DOĞA TAHRİBATIDIR

“Bilim dünyasınca yapılan açıklamalar ve araştırma sonuçları ile ilgili raporlar, tüm dünyayı etkisi altında tutan pandeminin gerçek sebebinin doğaya yapılan bilinçsiz müdahaleler, doğanın tahrip edilmesi ile birlikte dünyadaki yaşam döngüsünü oluşturan ekosistemin ve ekolojik dengenin de bu durumdan etkilenmesi sonucu olduğunu göstermektedir. Yapılan uyarılar, doğanın tahrip edilmesinin önü alınmadıkça bu durumun hayatı da olumsuz etkilemesinin kaçınılmaz olduğu, doğanın talan edilmesinin bedelinin dünyadaki yaşamın ve insan yaşamının sonunun gelmesine varacak  kadar vahim olduğu yönünde. Bu nedenle doğaya sahip çıkmak ve yaşamı savunabilmek için ekosisteme yardımcı olacak adımların atılması bilimin gösterdiği yoldur. Bu durumda bizlere düşen de, yaşamı savunmak ve doğanın talan edilmesine karşı durarak doğamıza sahip çıkmak.

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN SAĞLIKLI VE TEMİZ ÇEVRE İSTİYORUZ

Doğanın en küçük parçasına ise “çevre” diyoruz. İnsan nasıl doğanın bir parçası ise, yaşadığı doğal çevrenin de bir parçasıdır. Çevreyi ve insanı birbirinden ayrı düşünemeyiz, insan ile yaşadığı çevre arasında yaşamsal bir bütünlüğü tamamlayan ilişki vardır, çevreyi insanın dışında bir olgu, ya da insanı çevreden soyut bir varlık olarak düşünemeyiz. Bu bakımdan insan sağlığı ile çevre sağlığı konusunu bir bütün olarak görmek gerekmektedir. Sağlıklı bir yaşam ancak sağlıklı bir çevre ile mümkün olabilir.

Günümüzdeki gerçekler göstermektedir ki; bugün tarihin en büyük doğa tahribatı yaşanırken, yapılan doğa talanı ile tüm canlıların yaşam kaynağı olan doğa tehdit altındayken, doğanın en küçük parçası olarak gördüğümüz çevre de bu durumdan etkilenmekte, en temelde karşımıza çıkan sorun da çevre kirliliği olarak görülmektedir. Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı bir çevre isterken, sağlıklı bir çevrenin de temiz bir çevre ile mümkün olacağını vurgulamamız gerekir.

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMASI İÇİN DİKİLEN AĞAÇLAR KURUYOR

20 yıl öncesine gidecek olursak; Turgutlu’daki çevre kirliliğinin en önemli göstergelerinden birinin sanayi atıkları ile evsel atıkların akarsu ve dere yataklarına gönderilmesi sonucu akarsularımızın birer fosseptik kanalı haline getirilmesi olduğu konusunda yetkilileri uyarmış, bunun sonucunda Gediz Nehri’nin de aşırı derecede kirletilerek can çekişir hale gelmekte olduğuna yetkililerin dikkat çekmiştik. Bunun için de en önemli adımlardan birinin akarsular ve derelerin kirletilmesinin önlenmesi ve en önemli çözüm yollarından birinin de derelerin bulunduğu alanlarda ağaçlandırma ve ıslah çalışmaları olabileceğini, buraların ancak bu şekilde kurtarılabileceğini ifade etmiştik.

Israrlı uyarılarımız sonucunda konu devlet protokulüne alındı ve sonuç olarak da Turgutlu Belediyesi tarafından Irlamaz Vadisinde ıslah ve ağaçlandırma çalışmalarına başlanmasıyla böylece Turgutlu halkı bugünkü Irlamaz Vadisi tesislerine kavuştu. Bu çalışmalar daha sonra Büyükşehir Belediyeciliğinin başlamasıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından devralınarak, böylece Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülmeye başlandı. Irlamaz deresinin kurtarılması temelinde başlayan çalışmalar kapsamında Irlamaz Vadisi Tesislerine kavuştuğu için Turgutlu halkı başlarda çok sevinçli ve mutluydu. Ancak zaman içinde bu sevinçlerini buruk bırakan gerçeklerle karşılaşılmaya başlanıldı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİ GÖREVE DAVET

Çünkü şimdi de Irlamaz Vadisinin kurtarılması için yapılan ağaçlandırma çalışmasında dikilen ağaçları nasıl kurtarabiliriz konusu tartışılmaya başlandı. Eğer böyle bir tartışma yaşanmaya başlanmışsa, burada karşımıza çıkan; yapılan çalışmaların baştan savma yapıldığı, gerekli titizlik ve önemin gösterilmediği gerçeğidir. Şimdi ise ikinci etap çalışmalarının başlatıldığı dönemde yine aynı endişe ve sıkıntıların yaşanmakta olduğunu, çalışmaların yine aynı mantıkla yürütüldüğünü görmekteyiz. Bu çalışmaların baştan savma bir şekilde yapılmaması gerektiği  uyarısında bulunarak Büyükşehir Belediyesini göreve davet ediyoruz.

Irlamaz Vadisi Tesisleri Turgutlu için önemlidir, baştan savma işlerle sanki birşeyler yapılıyormuş gibi davranılmamalıdır. Eğer sağlıklı yaşam için sağlıklı bir çevre, sağlıklı çevre için temiz bir çevre gereklidir diyorsak, çevreye bu anlamda önem verdiğimizi, çevre koruma konusunda gereken özen ve titizliği göstermemiz gerekir. Turgutlu halkı baştan savma işlerle avutulmayı hak etmiyor. Halkımızın dediği gibi, “aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz”. İşte burada ağaçlandırma için dikilen ağaçların kuruduğunu, ıslah çalışması yapılması gereken bölgenin bakımsızlık içinde bırakıldığını görüyoruz. Bu nedenle bugün burada Dünya Temizlik Günü’ndeki buluşmamızda, sesimizi bu vesileyle yetkilililere duyuruyor ve Büyükşehir Belediyesini göreve davet ediyoruz.”

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN SAĞLIKLI ÇEVRE, SAĞLIKLI ÇEVRE İÇİN TEMİZ ÇEVRE


Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top