Buradasınız
Ana Sayfa > Bildiriler > TMMOB’un “Gezi’ye Emeğimize ve Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz” Yürüyüşü Dün İstanbul’da Tamamlandı

TMMOB’un “Gezi’ye Emeğimize ve Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz” Yürüyüşü Dün İstanbul’da Tamamlandı

14 Mayıs’ta TMMOB tarafından başlatılan “Gezi’ye Emeğimize ve Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz” yürüyüşü, 25 ilden sonra bugün İstanbul’da sonlandı. Etkinlikte TMMOB yönetim Kurulu üyesi Mücella Yapıcı’nın, Can Atalay’ın ve Tayfun Kahraman’ın aileleri ile birlikte haykırıldı: “Gezi Tutukluları Serbest Bırakılsın!”

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği‘nin (TMMOB) 14 Mayıs’ta başlattığı “Gezi’ye Emeğimize ve Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz” yürüyüşü, 25 ilden sonra dün İstanbul’da tamamlandı. TMMOB üyeleri, Kadıköy İskele Meydanı’nda düzenlediği eylemde, yönetim kurulu üyesi Mücella Yapıcı‘nın, Can Atalay‘ın ve Tayfun Kahraman‘ın aileleri ile birlikte “Gezi Tutukluları Serbest Bırakılsın” haykırışında bulundu.

Aralarında TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Mücella Yapıcı, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesinin eski başkanı Tayfun Kahraman ve Mimarlar Odasının Hukuk Müşaviri Can Atalay‘ın da bulunduğu meslektaşlarına verilen cezalara tepki gösteren TMMOB, “Mahkumiyet kararları iktidarın çaresizliğinin dışa vurumudur” açıklamasında bulundu.

GEZİYE, EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ!

TMMOB’nin 14 Mayıs 2022 tarihinde Türkiye çapında başlattığı “Gezi’ye, Emeğimize ve Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz!” etkinlikleri çerçevesinde İstanbul’da 22 Mayıs 2022 tarihinde Kadıköy İskele Meydanında saat 16.00’da TMMOB Yönetim Kurulu Bakanı Emin Koramaz’ın da katılımıyla kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Basın açıklamasına TMMOB Yönetim Kurulu 2. Başkanı Selçuk Uluata, YK Sayman Üyesi Ülkü Karaalioğlu, Yürütme Kurulu Üyeleri Orhan Sarıaltun, Özden Güngör, Hüsnü Meydan, Yönetim Kurulu Üyeleri Feramuz Aşkın, Murat Fırat, Odalardan İMO Taner Yüzgeç, Nusret Suna, Özer Akkuş, MMO Yunus Yener, Elif Öztürk, Arife Kurtoğlu, Selçuk Soylu, ŞPO Gencay Serter, Ayhan Erdoğan ile TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Cevahir Efe Akçelik’in yanı sıra çok sayıda mühendis, mimar, şehir plancısı katıldı.

Gezi Direnişi’nde hayatını kaybedenlerin aileleri ve Gezi davasında tutuklananların yakınlarının da katıldığı açıklamada, “Gezi’ye, emeğimize ve mesleğimize sahip çıkıyoruz” pankartı açıldı. Sık sık “Her yer taksim her yer direniş”, “Gezi tutsakları onurumuzdur”, “Gezi’de düşüne dövüşene bin selam”, “Bu daha başlangıç mücadaleye devam”, “Gezi halktır, yargılanamaz” sloganları atıldı.

MAHKUMİYET KARARLARI ÇARESİZLİĞİN DIŞA VURUMU

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, basın açıklamasında “Arkadaşlarımıza verilen cezalar, hukukun gereği olarak değil, iktidarın toplumsal muhalefeti cezalandırma ve sindirme siyasetinin sonucu olarak verilmiştir” dedi.

Koramaz, “Siyasi iktidarın arkadaşlarımız nezdinde cezalandırmak istediği Gezi direnişi olduğu kadar, parkına, şehrine, doğasına, tarihine sahip çıkan mühendis, mimar ve şehir plancılarıdır. Siyasi iktidarın cezalandırmak istediği, mesleki bilgisini halktan yanan kullanan kamucu mühendis, mimar, şehir plancılarının mücadelesidir; TMMOB ve bağlı odalarının onurlu mücadele geleneğidir” ifadelerini kullandı.

İktidara, “Hukuku ve yargı organlarını siyasal çıkarlarınız doğrultusunda kullanmaya çalışmayın” diye seslenen Koramaz, sözlerini şöyle sürdürdü; “Buradan aynı zamanda yargı organlarına ve yargıçlara sesleniyoruz: Kararlarınızı iktidarın ihtiyaçlarına göre değil, hukukun evrensel ilkelerine göre verin. Hiç kimsenin bu ülkeye, bu halka bu denli kötülük yapmaya, bu denli acı çektirmeye hakkı yok. Ama bilin ki iktidar zorbalığına bugüne kadar hiç boyun eğmedik, bundan sonra da asla boyun eğmeyeceğiz. Gezi direnişini, Gezi davasında ceza alan arkadaşlarımızı, uğruna bedeller ödediğimiz değerlerimizi, kamusal faydayı ve meslektaşlarımızın haklarını savunmaya devam edeceğiz.”

BU CEZALARIN HUKUKİ DAYANAĞI VE MEŞRUTİYETİ YOKTUR

Koramaz, aralarında TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Mücella Yapıcı, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesinin eski başkanı Tayfun Kahraman ve Mimarlar Odası Hukuk Müşaviri Can Atalay’ın da bulunduğu 8 kişiye verilen cezaların, hukukun gereği olarak değil, iktidarın toplumsal muhalefeti cezalandırma ve sindirme siyasetinin sonucu olduğunu belirtti.

Koramaz, “İktidar güdümündeki mahkemenin verdiği bu cezaların hiçbir hukuki dayanağı ve toplumsal meşruiyeti bulunmamaktadır. Gezi direnişi ve bu direnişin parçası olmuş herkes, tarih karşısında ve toplum vicdanında tertemiz ve lekesizdir. Siyasi iktidarın arkadaşlarımız nezdinde cezalandırmak istediği Gezi direnişi olduğu kadar, parkına, şehrine, doğasına, tarihine sahip çıkan mühendis, mimar ve şehir plancılarıdır. Siyasi iktidarın cezalandırmak istediği, mesleki bilgisini halktan yanan kullanan kamucu mühendis, mimar, şehir plancılarının mücadelesidir; TMMOB ve bağlı odalarının onurlu mücadele geleneğidir” diye konuşan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, “Herkesi mücadeleye çağırıyoruz, çünkü biliyoruz ki: Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” dedi.

BASKI ve ZORBALIĞA BOYUN EĞMEYECEĞİZ

“Ülkemizin bugün içinde bulunduğu krizden kurtuluşun yolu, bu krizi yaratan nedenlerin tümüyle ters yüz edilmesinden geçmektedir. Tek adam rejimine karşı halk egemenliği anlayışının, neoliberal politikalara karşı kamucu politikaların, toplumsal kutuplaşmaya karşı bir arada yaşamın, baskı ve zorbalığa karşı demokratik hak ve özgürlüklerin savulması ve geliştirilmesi hepimizin ortak ihtiyacıdır.” sözleriyle iktidara seslenen Koramaz, “Ülkemizin geleceğini kurtarabilmek, daha iyi koşullarda yaşayabilmek ve çocuklarımızın geleceğini güvenceye alabilmek için mücadelemizi ortaklaştırmak ve büyütmek zorundayız” diyerek, açıklamada taleplerini de şöyle dile getirdi:

“Bizler, bu ülkenin imarından sanayiine, tarımından enerjisine kadar tüm süreçlerinde yer alan, hayatı yaşanabilir kılan mühendisleri, mimarları, şehir plancıları olarak, acil taleplerimizi bir kez daha dile getiriyoruz:

  1. Nitelikli işgücümüzün heba olmasına neden olan işsizlik sorunu derhal çözülmelidir.
  2. Tüm meslektaşlarımıza güvenceli istihdam sağlanmalıdır.
  3. SGK ile TMMOB arasında ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının “Asgari Ücret Denetim Protokolü” ivedilikle yürürlüğe konulmalıdır.
  4. Kamuda mühendis, mimar ve şehir plancılarının istihdamı artırılmalıdır.
  5. Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ücretleri ve özlük hakları iyileştirilmelidir, ek göstergeler 4800-6400 aralığına yükseltilmelidir.
  6. KHK ile haksız ve hukuksuz biçimde kamu görevinden ihraç edilen meslektaşlarımız tüm haklarıyla birlikte derhal görevlerine iade edilmelidir.
  7. Özelleştirme uygulamalarına son verilmeli, yeniden kamulaştırma yapılmalıdır. Ülkenin yaşanabilir hale gelmesi için tüm alanlarda kamucu politikalar benimsenmelidir.
  8. Ülkemizin doğal kaynaklarını, ormanlarını, tarım alanlarını ve tarihi mirasını yağmalamayı amaçlayan tüm düzenlemeler geri çekilmelidir.
  9. Kamusal ve mesleki denetimler toplum güvenliğinin sağlanması açısından zorunludur, serbestleştirme uygulamalarına son verilmelidir.
  10. Gezi tutsakları bir an önce serbest bırakılmalıdır. Gezi Direnişi nasıl ki bu ülkenin yüz akı ve onurlu tarihinin bir parçasıysa, Gezi Direnişi Davasında yargılanan tüm arkadaşlarımız da bizim yüz akımız ve onurlu tarihimizin bir parçasıdır.”

TMMOB’un açıklamasının tam metni için tıklayınız

“GEZİ BU ÜLKENİN SÖNMEYECEK UMUDUDUR”

Bakırköy Cezaevi’nde tutuklu bulunan Mücella Yapıcı’nın mesajını kızı Cansu Yapıcı okudu. Yapıcı’nın mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Bu karanlıkta yükseltmemiz gereken, adalet talebidir. Kentlerimiz, doğamız, geleceğimiz için emeğimiz için adalet talep ediyoruz. Sadece bizler için değil, hukuksuzca cezaevine atılmış hak savunucuları için, çocuklarımız Ethem, Medeni, Ali İsmail, Abdocan, Ahmet, Mehmet Hasan Ferit ve Berkin’in özgür düşleri için adalet istiyoruz. Umutluyuz. Biz umudu TMMOB örgütlülüğümüzde görüyoruz. Dayanışmayı, umudu Gezi’de birlikte gördük. İktidarın üstümüze atmaya çalıştığı karanlığa inat, hukuksuzca atıldığımız cezaevlerinden tekrar söylüyoruz. Biliyoruz ve inanıyoruz ki Gezi; eşitlik, özgürlük adalet ve demokrasi için bu ülkenin sönmeyecek umududur.”

“UMUDUNUZU ASLA KAYBETMEYİN”

Gezi Davası’nda tutuklanan Tayfun Kahraman‘ın mesajını eşi Meriç Demir Kahraman okudu. “Bizler kentimize, doğamıza, ülkemize sahip çıktığımız için bugün sizlerin yanında değiliz” diyen Kahraman, mesajında şunları söyledi:

“Tecritte, Silivri ve Bakırköy’de cezaevlerindeyiz. Fakat haklılığımıza olan inancımız, dışarıdan her yurttaş ve sizlerden gelen destek sonucu yükselen gücümüzle dik duruyoruz.TMMOB’un tüm bileşenleri ile sürdürdüğü adalet nöbetleri; bizlerin adaletsizliğe karşı mücadelesini yükseltiyor, güzel günlere ilişkin umudumuza umut katıyor. Siz de umudunuzu asla kaybetmeyin, elbette bu karanlığı hep birlikte yan yana durarak, mücadelemizi yükselterek durduracağız.”

“KARANLIK GİDECEK, GEZİ KALACAK”

Can Atalay‘ın mesajını ise kuzeni Önder Çetin Bilginer okudu. Atalay’ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Gezi direnişi bu ‘doğru’ geleneğin bir mekanda somutlaşması, bu geleneğin memleketin milyonlarca insanı tarafından sahiplenilmesi halidir. Gezi, memleketimizin ve coğrafyamızın eşitlik, özgürlük, kardeşlik umudu; bu umudun somut bir imkan olduğunun nişanesidir. Ve mutlu mimarlara, mühendislere ve şehir plancılarına; Gezi’ye onlar ebelik ettiler. Gezi, memleketten ve insanımızdan umut kesenlerin değil, bizim haklı olduğumuzun en büyük kanıtıdır. Biz; bir mimar, bir şehir plancısı ve bir avukat daha önce yüzlerce defa yaptığımız gibi tüm anayasal hakları kullandığımız, demokratik itirazımızı zulümle ezmeye çalışanlara boyun eğmediğimiz için şu an orada değiliz. Size, mücadele geleneğine ve onu bugün kullananlara sırtlananlara güvenimiz tamdır. Hep birlikte mücadele edeceğiz, hep birlikte kazanacağız! Karanlık gidecek Gezi kalacak.”

Can Atalay’ın babası Mustafa Atalay ise yaptığı konuşmada TMMOB’nin mücadele tarihinin gösterdiği gibi bu mücadelenin de yükseleceğine dair inançlarının tam olduğunu belirterek, destek verenlere tutukluların aileleri adına teşekkürlerini belirtti. Baba Atalay, “İstibdatçılar için Gezi direnişi bir kabustur. Onlar Gezi’de kurmak istedikleri baskıcı, özgürlüklerin yok edildiği, dinbaz bir ülkeye karşı direnen milyonları görüyorlar. Bu milyonları sindirmeden amaçlarına ulaşamayacaklarını görüyorlar. Ama boşuna. Boyun eğmeyeceğiz, dik duracağız, çoğalacağız. Özgür, demokratik bir Türkiye için mücadele edeceğiz. Hep birlikte başaracağız” dedi.

Ayrıca Gezi Direnişinde hayatını kaybeden Berkin Elvan‘ın annesi Gülsüm Elvan de bir konuşma yaptı.


Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir yanıt yazın

Top