Buradasınız
Ana Sayfa > Haberler > Sit alanında kömür galerisi mi açıldı? | Özer Akdemir

Sit alanında kömür galerisi mi açıldı? | Özer Akdemir

Mahkeme, Lagina Antik Kenti sınırlarında Yatağan Termik Santraline kömür temin etmek için yapılan yer altı madenciliği çalışmalarının durdurulması için yapılan başvurunun reddedilmesini iptal etti.

Mahkeme, Muğla’nın Yatağan ilçesi Turgut beldesi yakınlarında bulunan Lagina Antik Kenti sınırlarında, Yatağan Termik Santraline kömür temin etmek için yapılan kömür ocağı çalışmalarının durdurulmasına dair yapılan başvurunun reddedilmesini iptal etti. Mahkeme, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MPEG) reddedilen başvurudaki iddialar hakkında detaylı bir teknik rapor hazırlanmasına karar verdi.

SİT ALANINDA YER ALTI KÖMÜR GALERİSİ AÇILIYOR İDDİASI

Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ tarafından Lagina 3. derece arkeolojik sit alanının güneyinde sürdürülen yer altı kapalı kömür ocağı-tünel-galeri açma faaliyetinin durdurulması için MPEG’ye yapılan başvuru kurum tarafından reddedildi. Yatağan Yeşil Yaşam Derneği bu karara karşı dava açtı. Dava dilekçesinde Lagina 3. derece arkeolojik sit alanının güney kısmında “ÇED kararı”, “işletme izni” ve Maden Kanunu’nun gerektirdiği izinler olmaksızın yer altı kapalı kömür ocağı-tünel-galeri açma işleminin başlatıldığı dile getirildi. Alanda yapılan faaliyetin uzaktan bakıldığında ne olduğu hemen anlaşılamadığı için sanki açık ocak kömür madenciliği gibi gözüktüğüne dikkat çekilen dilekçede, şirketin bu alandaki açık ocak rezervlerini çoktan tükettiği, mevcut mahkeme kararlarından dolayı da 3. derece arkeolojik sit alanına girip açık ocak madenciliği yaptığı ileri sürüldü.

TEKNİK RAPOR ALANLA İLGİLİ DEĞİL

Bu iddialara karşı MPEG, ruhsatlı sahada genel müdürlük teknik ekibi tarafından incelendiği, bölgede yer altı madenciliği yapılmadığını ileri sürdü. Dosyayı görüşen Muğla 1. İdare Mahkemesi, MPEG tarafından sunulan teknik raporun yer altı madenciliği yapıldığı iddia edilen alanla ilgisinin olmadığını belirtti. Mahkeme heyeti oy birliği ile aldığı kararda “İddialar çerçevesinde davalı idareler teknik personeli tarafından uyuşmazlık alanda detaylı araştırma yapılıp, yapılacak araştırma sonucuna göre hazırlanacak teknik rapor/raporlar neticesinde bir işlem tesis edilmesi gerekirken, davalı idarelerce bunlar yapılmadan tesis edilen dava konusu zımni ret işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı” sonucuna vardı. Bu kararın, derneğin iddialarının doğruluğunu teyit etmediğini, yapılacak detaylı incelemelerin ardından karar verileceği belirtildi.


Evrensel

Özer Akdemir
Evrensel Gazetesi yazarı. 1969 Nevşehir Hacıbektaş'ta doğdu. 1998 yılında Evrensel Gazetesi ile başladığı gazeteciliğe halen gazetenin İzmir temsilcilisi olarak devam ediyor. Hayat TV'de Çepeçevre Yaşam programlarının yapım ve sunuculuğu yanı sıra, Anadolu’nun Altın’daki Tehlike / Kışladağ’a Ağıt, Kuyudaki Taş / Alman Vakıfları ve Bergama Gerçeği, Uranyum Uğruna / Dilsiz Çocukları Ege’nin, Doğa ve Direniş Öyküleri adlı kitapları bulunuyor. EGEÇEP Yürütme Kurulu ve çeşitli komisyonlar ile Ekoloji Birliği'nde Koordinasyon Kurulu ve Yürütme Kurulu'nda da görev yapmıştır.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top