Buradasınız
Ana Sayfa > Bildiriler > ORÇEV: Haklılığımızı Bilirkişi de Onayladı

ORÇEV: Haklılığımızı Bilirkişi de Onayladı

Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada, Altınordu kıyı dolgusu ve Gülyalı’da çevre yolu için kumsalda yapılmak istenen döner kavşak için açtıkları davaların bilirkişi heyetlerinin raporlarının haklılıklarını ortaya çıkardığını belirtti.

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, yönetim kurulu adına yaptığı açıklamada, “Ordu Altınordu İlçesinde Rıhtım ile Melet Irmağı arasında yapılmak istenen Kıyı Düzenleme ve Rekreatif Amaçlı Dolgu Projesi için lehimize rapor hazırlayan ilk bilirkişi heyetine itiraz edilmişti. İkinci heyet de lehimize rapor düzenledi. Ayrıca Gülyalı-Giresun Çevre Yolu Projesi’nin Gülyalı bölümünde kumsala yapılmak istenen dönerli kavşakla ilgili de bilirkişi heyeti lehimize karar verdi. Haklılığımız tescillendi. Sıra mahkeme kararına kaldı.” dedi.

İKİNCİ BİLİRKİŞİ HEYETİ DE LEHİMİZE KARAR VERDİ

Altınordu ilçesinde Rıhtım ve Civil Irmağı arasında yapılan dolgu ve kıyı düzenlemeleri nedeniyle açtıkları davaları kazandıklarını, Ordu Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Enver Yılmaz’a yasadışı deniz dolgusu yapılması nedeniyle 71.412.9 TL para cezası verildiğini belirtilen açıklamada, “Altınordu’da Rıhtım ile Melet Irmağı arasında yapılmak istenen      kıyı düzenleme ve rekreatif amaçlı dolgu projesi için açtığımız davada bilirkişi heyeti iddialarımızı doğrulayan, ekolojik zarar konusunda görüşünü raporlamıştı. OBB, bilirkişi heyeti için itiraz etti Mahkeme yeni heyet görevlendirdi ancak yeni heyet de bizim iddialarımızı doğruladı.

Bilirkişi heyeti raporunda “Yapılan yerinde incelemeler değerlendirmeler ışığında; söz konusu dolgu alanının kıyının doğal yapısını bozacağı tespit edilmiştir. Sahil alanının doğal yapısının bozulması doğal olarak çeşitli canlıların yaşam alanları üzerinde olumsuz etki yapacaktır” denilerek;   sonuç bölümünde ise, “Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından yapılması planlanan, ancak kamu yararı gerekliliği tam olarak bulunmayan, uygulanan imar planı ile ekolojik özellikleri dikkate almayan, bölge ekosisteminde geri dönülmez zararlar meydana getireceği öngörülen, kapsadığı alan gözetildiğinde Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunda yapılan incelemelerin, hesapların ve değerlendirmelerin yeterli düzeyde veri, bilgi ve belgeye dayandırmadığı, projenin çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin kapsamlı bir şekilde incelenmediği, çevreye olabilecek olumsuz etkilerin kabul edilebilir düzeyde olmadığı değerlendirilen “Kıyı Düzenleme Rekreatif Amaçlı Dolgu Projesi” ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “Çevre Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı”nın teknik olarak yeterli ve uygun olmadığı görüş ve kanaatindeyiz” ifadesi yer almaktadır.

GÜLYALI KUMSALINI KORUYACAĞIZ

Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada, Gülyalı kumsallarını da korumak için Gülyalı Belediyesi’yle birlikte Giresun Çevre Yolu Projesi’ne de dava açtıklarını belirterek, “ Ordu Büyükşehir Belediyesi deniz dolgusu ile kıyıları yok ederken Giresun Çevre Yolu Projesi’yle de Gülyalı’nın hatta Ordu’nun en önemli kumsallarından biri de yok edilmek isteniyor. Bilirkişi heyeti raporunda, “Gülyalı Döner Kavşağı adıyla belirtilen yer Gülyalı insanlarını denize erişimin mümkün olduğu yerdir. Sahilin ekolojik özelliklerinin tahribi, denize erişim, kıyıların korunması, insan ve doğa etkileşimi bakımından çevresel etki ön görülmemiştir. Gülyalı Kavşağı’nın sahil kesiminden kaldırılarak Ordu-Giresun Çevre yollarının bir bütün halinde çalıştırılmasının daha uygun olacağı görüş ve kanaatindeyiz.” denerek verilen ÇED raporunun uygun olmadığı görüşlerini mahkemeye heyetine sunmuşlardır.

YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR İSTİYORUZ

ORÇEV Yönetim Kurulu açıklamasında kumsalıyla, yeşiliyle, bir bütün olan Ordu’nun yaşanabilir bir şehir olması için mücadele ettiklerini vurgulayarak, “Ordu halkı, kıyıdan karayolu yapılmasına karşı mücadelesiyle öne çıktı. Özellikle Doğu Karadeniz’in kıyıları yok edildi. Şimdi Ordu da aynı duruma getirilmek isteniyor. Kıyı dolgularıyla kumsallar yok ediliyor, halkın denizle buluşması engelleniyor. Hem görsellik bakımından hem de ekolojik özelliklerden dolayı kıyıların dolgularla yok edilmesine karşı çıkıyoruz. Bilirkişi heyeti de haklılığımızı tescil etti. Sıra mahkemeye geldi. Diğer dolgu davalarını kazandığımız gibi bu davaları da kazanacağımıza inanıyoruz.”

KIYILARDA ÇALIŞMA YAPILAMAZ

Açıklama da kıyılarda dava devam ettiği için hiçbir çalışma yapılamayacağı da vurgulanarak, “Ordu Büyükşehir Belediyesi davalar devam ederken kıyılara yönelik projeler çiziyor, kendilerince düzenlemeler yapıyorlar. Bunlar yasadışı ve hukuksuz. Davası devam eden bir yerde başka bir proje ya da uygulama yapılamaz. Dernek olarak Ordu halkıyla birlikte yaşanabilir bir şehir için çabamız sürecek.” denildi.

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top