Buradasınız
Ana Sayfa > Bildiriler > Kuzey Ormanları Savunması RES Projesine İptal Davası Açtı

Kuzey Ormanları Savunması RES Projesine İptal Davası Açtı

Kuzey Ormanları alanında kurulması planlanan Türkiye’nin en büyük rüzgâr enerji santralı projesine ilişkin verilen ÇED olumlu kararının iptali için hukuki süreç başlatıldı.

Alman Dirkshof şirketi tarafından Kuzey Ormanları alanında kurulması planlanan Türkiye’nin en büyük rüzgâr enerji santralına (RES) karşı Kuzey Ormanları Savunması (KOS) tarafından hukuki süreç başlatıldı. İstanbul RES projesine ilişkin verilen çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararının iptali için dava açan KOS, kararın hukuka uygun olmadığını ve kamu yararı gütmediğini belirtti.

RES’in leyleklerin göç yolu üzerinde yapılacağı belirtilen açıklamada, “Kuzey Ormanları’nın Çatalca bölgesindeki kadim meşe ormanlarını ve yaban hayatını yok edecek olan, 300 bine yakın leyleğin göçünü engelleyecek olan İstanbul RES Projesi iptal edilmeli, proje için verilen ÇED olumlu raporu kaldırılmalıdır” denildi.

ORMANDA RES OLMAZ: İSTANBUL RES PROJESİ İPTAL EDİLSİN!

ÇED dosyasında meteoroloji mühendisi görevlendirilmeden hazırlandığına dikkat çekilen KOS’un açıklamasında yer alan şu vurgulamalar dikkat çekti: “ÇED dosyasının yeterli teknik personelce hazırlanıp hazırlanmadığı davalı iradece denetlenmemiş ve araştırılmamıştır. Bu durum idarece verilen kararın esaslı hatasını oluşturmaktadır. Meteorolojik verilerin hatalı saptanması sonucu yangını etkileyen faktörler hatalı saptanmıştır. Proje kapsamında yapılan yapılar için Bayındırlık ve İskân Bakanlığı çerçevesinde jeoloji- jeoteknik etüt raporu dosyada bulunmamaktadır.

Yapmış bulunduğumuz araştırmada Kemerburgaz RES, GOP RES, Şile RES, Yamaçtepe RES, Tahakadın RES, Aydost RES gibi RES’lerle de komşu durumdadır. Bu projelerin tamamı aynı ormanlık alan içinde konumlanmış durumdadır. Bölgedeki benzer faaliyetlerin çevresel etkilerinin bir bütün olarak ele alınması gereklidir. Kümülatif etki değerlendirmeye tabi tutulmaksızın idarece verilen karar hatalıdır. Proje alanı Çatalca’ya bağlı Karacaköy, Karamandere, Çiftlikköy, Kalfaköy, Gümüşpınar, Belgrat Köyleri hayvancılık, arıcılık, çiftçilik yapılan alanlardır.”

ÇED OLUMLU KARARI HATALIDIR, İPTAL EDİLMELİDİR

Açıklamada projenin bölgenin biyoçeşitliliğine vereceği zarara ilişkin ise söz konusu projenin kuşların göç yolları üzerinde olduğuna dikkat çekilerek şu ifadeler yer aldı: “İstanbul RES inşaatı, Çatalca’da orman ve tarım alanların yok olmasına ve biyoçeşitliliğe zarar verecektir.

İstanbul RES sonbahar ayında 250-300 bin leyleğin göç yolu olarak kullandığı koridor üzerinde kurulmaktadır. Dünya üzerindeki Küçük Orman Kartalları’nın %90’ı projenin gerçekleştirileceği Kuzey Ormanları üzerinden göç etmektedir. İstanbul RES projesinin kurulduğu Kuzey Ormanları 200 bin gündüz yırtıcısı tarafından göç yolu olarak kullanılmaktadır. En az 34 kuş türü Bern Listesi Ek-II’ye, yani “Mutlak Koruma Altındaki Türler Listesi’ne; en az 17 kuş türü Bern Listesi Ek-III’e, yani “Koruma Altındaki Türler Listesi’ne girmektedir.

Proje sahasının bulunduğu Çatalca’nın ülkemizdeki ana kuş göç rotaları üzerinde bulunması nedeni ile Bern, JUCN, Ulusal kırmızı liste, AB Kuş Direktifleri mevzuatlarına aykırı olarak gerçekleştirilmek istenen projenin hayata geçmesi halinde kuşların bölgedeki yaban hayatında telafisi mümkün olmayan sonuçlar ortaya çıkaracaktır.

İstanbul RES aynı zamanda Çilingoz Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına bitişik konumdadır.

İstanbul RES projesinin yer aldığı bölgede arıcılık mutlak koruma altındadır. Trakya arısı 30.06.2010 Tarih ve 29 sayılı olurları ile Tarım Bakanlığı tarafından mutlak korumaya alınmış olup, Yıldız Dağları’nın (Istrancalar) tamamına yakınında TRAKYA ARISI koruma kapsamındadır.

İstanbul RES projesi Tarihi Roma Su Yolu’na ait su galerisi hattı kalıntıları ve ve bu hattın güzergahıyla birleşik konumdadır.

Kuzey Ormanları’ndaki yaban hayatı ve Kuzey Ormanları Ekosistemi’ni çökertecek olan, Dünya’nın en önemli göç yollarından Kuzey Ormanları’nın göç koridorundaki en büyük bariyerlere dönüşecek İSTANBUL RES isimli Rüzgar Enerji Santrali’nin iptal edilmesini, proje için verilen ÇED olumlu kararının kaldırılmasını ve bu süreçte Kuzey Ormanları’na yaratılan tahribatın bir an önce telafi edilmesini istiyoruz.

Kuzey Ormanları’nda RES olmaz.

KUZEY ORMANLARI SAVUNMASI

Kaynak: KOS

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top