Buradasınız
Ana Sayfa > Bildiriler > Köprübaşı’ndaki Terk Edilen Uranyum Madeni Meclis Gündeminde

Köprübaşı’ndaki Terk Edilen Uranyum Madeni Meclis Gündeminde

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa’nın Köprübaşı ilçesi yakınlarında terkedilmiş uranyum madeninin çevre ve insan sağlığına zararlarının tespiti için TBMM’ye önerge vererek Meclis Araştırma Komisynu kurulmasını istedi.

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, Manisa’nın Köprübaşı ilçesi yakınlarında, 1970-1982 yılları arasında işletilerek terk edilen uranyum maden ocaklarının Gediz Ovası’nın bereketli tarım şehrini, insan ve çevre yaşamını tehdit ettiğini söyleyerek yaratılan tahribatın araştırılması için Meclis’te Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi.

Bölge halkı ve tarım alanları risk altında

Meclis Başkanlığına önerge sunan CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen yaptığı açıklamada bölge topraklarının ortalama uranyum içeriğinin çok yüksek oranlara ulaştığını söyleyerek, “Bu ocağın yakınında bulunan Kasar köylüleri, bu bölgede dolaşmakta, yörede hayvanlarını otlatmakta, aynı ocağın da içerisinde bulunduğu dere yatağında açılmış kuyuların sularını kullanıyor. Söz konusu bu kuru dere, yağışlı mevsimlerde akışa geçerek, Köprübaşı ilçesinin mahallelerinden geçip sularını, Gediz nehri üzerinde kurulu Demirköprü barajına boşaltıyor.” dedi.

Başevirgen yaptığı açıklamada sözlerine şöyle devam etti: “Bu kirlenmeden, bölgedeki toprakların, yetişen bitkilerin ve su kaynaklarının oldukça fazla etkilendiği, EMO’nun dayandırdığı bilimsel raporlarda ifade ediliyor. Özellikle uranyum yatağının bulunduğu alan ve çevrelerden beslenen suların, uranyum açısından Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre en az 10 kat fazla kirlendiği ifade ediliyor. Bu suların, yöredeki insan ve hayvanlar tarafından içilmesi, sulama amaçlı kullanılması çevre sağlığı açısından önemli bir risk oluşturuyor. Ayrıca, uranyum ocaklarının üst seviyelerindeki serbest hale geçmiş uranyum artıkları ve kontamine olmuş tozlar, uçuşarak havaya karışıyor ve bu hava yöre insanları tarafından solunuyor.” dedi.

İlgili yazı için tıklayınız: Manisa’da Radyasyon Miktarı Neden Yüksek?

Ne insan sağlığına ne tarım arazilerine olan olumsuz etkileri araştırılmış

Artık işletilmeyen uranyum madenlerinin tarım arazileri ve insan sağlığı üzerinde yarattığı olumsuz etkiler ile ilgili bu güne kadar yapılmış bir çalışmaya rastlamadıklarını,  yapılmışsa bile sonuca ilişkin herhangi bir raporun kamuoyu ile paylaşılmadığını söyleyen Bekir Başevirgen, şu ifadeleri kullandı:

“Bölgede yaşayan vatandaşlara da herhangi bir sağlık taraması yapılmamış. Olağanın üzerinde zihinsel ve bedensel engelli olduğu, kanserli hasta sayısının ise hızla arttığı iddia ediliyor. İnsan sağlığının yanı sıra tarımsal üretim de risk altında. Bu madenlerin hava, toprak, yeraltı suları ve bitkileri maruz bıraktığı radyasyonun tarımsal ürünlere etkisi; özellikle Manisa’nın en önemli tarımsal ürünleri olan tütün, zeytin ve çilek için U-238 bozunma döngüsünde açığa çıkan radyoaktif izotoplar açısından birikme değerlendirmesi ile ilgili bir araştırma bulunmuyor.  Bu ürünlerin tüketilmesinin oluşturduğu riskler bilinmiyor.”

CHP Manisa Milletvekili Başevirgen, açıklamasını şöyle tamamladı: “Bu nedenle,  başta insan sağlığı olmak üzere, ekosistemin tüm unsurları açısından yörede bugüne kadar önlem alınıp alınmadığının ve ihmal olup olmadığının araştırılması, varsa ihmali bulunan sorumluların tespiti, uranyum ocaklarının tarım arazilerine ve üretilen tarım ürünlerine olan olumsuz etkilerinin araştırılması, üretilen tütün, çilek, zeytin ve diğer tarla bitkilerinin tüketilmesinin insan sağlığı üzerinde oluşturduğu risklerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedik.”


Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir yanıt yazın

Top