Buradasınız
Ana Sayfa > Ekoloji > İzmir’in Suyunu Kurtaracak Karar: Projelere Verilen “ÇED Olumlu” Kararları İptal Edildi

İzmir’in Suyunu Kurtaracak Karar: Projelere Verilen “ÇED Olumlu” Kararları İptal Edildi

İZSU yargıya taşımıştı, İzmir’in içme suyu kaynakları arasında yer alan Tahtalı Barajı koruma alanında dikilmek istenen JES, GES ve RES projesi için verilen “ÇED olumlu” kararı iptal edildi.

İzmir’in içme suyu kaynakları arasında yer alan Tahtalı Barajı koruma alanında dikilmek istenen JES, GES ve RES projesi için verilen “ÇED olumlu” kararı İZSU’nun açtığı dava ile iptal edildi. 

Mahkemenin verdiği karar su kaynaklarının korunmasını sağlarken öte yandan aynı şirketin aynı bölgede sondaj koordinatlarını değiştirerek yaptığı yeni başvuru ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda onay bekliyor.

Ege’de Son Söz’ün haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Küçük Menderes Enerji Şirketi’nin İzmir’in Seferihisar Orhanlı Köyü ile Menderes Yeniköy arasında kalan mevkisinde inşa etmek istediği JES, GES ve RES ile ilgili vermiş olduğu “ÇED olumlu” kararı İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından mahkemeye taşınmıştı.

İZSU’nun proje ile ilgili mahkemeye sunduğu dilekçede bakanlığın verdiği kararın hukuka aykırı olduğu ifade edildi. ÇED alanının büyük bir kısmının Tahtalı Barajı Uzun Mesafeli Koruma Alanında ve Tahtalı Barajı Uzun Mesafeli Dere Mutlak Koruma Alanında olduğunun belirtildiği dava dilekçesinde, bu bölgede Tahtalı Barajı Koruma Alanlarında İZSU Su Havzaları Koruma Yönetmeliği hükümleri ve 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı plan hükümlerinin geçerli olduğu, İZSU Su Havzaları Koruma Yönetmeliği ve 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı plan hükümleri kapsamında jeotermal arama ve işletme faaliyetlerinin izin verilecek faaliyetler arasında yer almadığı ileri sürüldü.

Mahkeme bilirkişi heyetinin dosyaya sunduğu rapor doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın vermiş olduğu ‘ÇED olumlu’ kararını iptal etti.

PROJELERİN ETKİLERİ BELİRTİLMEMİŞ

İptal kararında “ÇED raporunda projeden (GES, RES, JES) kaynaklı etkilerin doğal çevreyi nasıl etkileyeceği ve bu etkilere karşı alınacak önlemlerin neler olacağının belirtilmediği, hayvan türlerinin popülasyon yoğunluklarının belirlenmediği, omurgasız hayvan faunasının özellikle gündüz kelebeklerinin belirlenmediği, arıların bu projeden etkilenme durumlarından hiç bahsedilmediği, fauna için izleme ve bazı türler için taşıma dışında önlemlerin alınmadığı ve memeli arazi çalışmalarının sadece 2021 yılı Ağustos ayında yapılmasından dolayı bölgenin biyolojik çeşitliliğinin tam olarak ortaya çıkarılamadığı, arazi çalışmaları esnasında tespit edilen türlerin fotoğraflarının verilmediği, fotoğrafı verilen bir türün isminin tür listesinde olmadığı ve tür listelerinin daha çok literatür çalışması şeklinde olması nedeniyle ve proje alanı içerisinde bulunan ve endemik bir tür olan (Anatololacerta anatolica) türü ile ilgili uygun bir eylem planı verilmediği tespitleri karşısında projeden kaynaklı etkilerin doğal çevreyi nasıl etkileyeceği ve bu etkilere karşı önlemlerin neler olduğunun belirtilmediği, dava konusu alanda fauna alanında yeterli inceleme ve araştırma çalışmalarının yapılmadığı, endemik türlerin yaşatılmasına ve korunmasına ilişkin önlemlerin alınmadığı dikkate alındığında dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” ifadeleri yer aldı. 

KAYMAKAMLIKLARA YAZI

Kararı Seferihisar ve Menderes Kaymakamlığı’na gönderen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü proje ile yeni bir faaliyete izin verilmemesi gerektiğini belirtti. 

ŞİRKETTEN YENİ BAŞVURUSUNA ONAY

Öte yandan yürütmeyi durdurma kararı alındıktan sonra şirket proje alanı ile ilgili yeni bir başvuruda bulundu. Sondaj noktalarının koordinatlarını değiştiren şirket 2009/7 sayılı genelge doğrultusunda yeniden Bakanlığın kapısını çaldı. Proje tanıtım dosyasında yeni başvurunun mahkeme kararı doğrultusunda güncellendiği ifade edildi. Projeyi inceleyen Bakanlık ise nihai karar verdiğini duyurdu. 

490 milyon TL değerindeki proje kapsamında elektrik santrallerinin zeytinliklere, tarım arazilerine, ormana ve askeri yasak bölgeye dikilmesi planlanıyor. Proje tanıtım dosyasında ruhsat sahası içerisinde arkeolojik SİT alanlarının olduğu ancak bu alanlarının ÇED alanı kapsamı dışında bırakıldığı belirtildi.


Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir yanıt yazın

Top