Buradasınız
Ana Sayfa > Haberler > HES mücadelesini Ardanuç halkı kazandı

HES mücadelesini Ardanuç halkı kazandı

Artvin Ardanuç halkı HES’e karşı verdiği mücadeleyi kazandı. Danıştay 6. Daire, Suat ve Polat dereleri üzerine yapılmak istenen “Ardanuç-5” isimli HES projesine ilişkin Rize İdare Mahkemesi’nin verdiği iptal kararını onadı.

Artvin’in Ardanuç ilçesi halkı HES’e karşı verdiği mücadeleyi kazandı. Danıştay 6. Daire, Suat ve Polat dereleri üzerine yapılmak istenen “Ardanuç-5” isimli HES projesine ilişkin Rize İdare Mahkemesi’nin verdiği Artvin’deki ‘Ardanuç-5’ isimli HES’e verilen ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararını iptalini onadı.

PROJE TANITIM DOSYASI EKSİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ardanuç’taki Suat ve Polat dereleri üzerine Yeşil Mavi Elektrik Üretim Ltd. Şti. tarafından kurulması planlanan “Ardanuç-5” isimli HES’e dair 16 Ocak 2017’de “ÇED gerekli değildir” kararı verdi. Ancak derelerdeki suyu tüketmesinin yanında heyelan bölgesine yapılmak istendiği için toprak kayması tehlikesini de beraberinde getiren HES projesi, halkın tepkisini çekti. HES’in iptali için başvuru yapıldı.

Davaya bakan Rize İdare Mahkemesi, HES’e dair proje tanıtım dosyasının eksik ve yetersiz olduğunu ifade etti. 29 Mart 2019’da kararını veren mahkeme, “ÇED gerekli değildir” kararının hukuka aykırı olduğunu savunarak, iptal etti. Rize İdare Mahkemesi’nin kararının üzerine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Yeşil Mavi Elektrik Üretim Ltd. Şti., projenin kamu yararına olduğunu savundu, kararı da temyiz etti.

TEMYİZ İSTEMİ REDDEDİLDİ

Temyiz başvurusunu görüşen Danıştay 6. Daire, Rize İdare Mahkemesi’nin verdiği iptal kararını onadı. Temyiz isteminin reddine karar veren Danıştay, söz konusu mahkemenin kararında hukuka aykırılık bulmadı. 2 Ekim 2019’da ‘oybirliğiyle’ alınan kararda, şu ifadelere yer verildi:

“23.11.2012 tarihinde davalı idare tarafından ÇED Olumlu kararı verilen projede, Suat ve Aydın deresinin sularının kullanılması planlanmışken, işleme konu projede Suat Deresi ve Polat deresinin sularının kullanıldığı, projede teknoloji değişikliğine gidildiğinin ortaya konulamadığı görülmüştür. İşleme konu projenin kapasitesinin 10 megavatın üzerinde olduğu ve “ÇED gerekli değildir” kararında hukuka uyarlık, temyize konu mahkeme kararında isabetsizlik bulunmamaktadır.”

“ARDANUÇ HALKI HES’E KARŞI MÜCADELEYİ KAZANDI”

Davanın avukatı Halis Yıldırım, kararla ilgili yaptığı hukuksal yorumda şöyle dedi:

“2013’te ‘ÇED olumlu’ kararı verilen projeye karşı Ardanuç halkının aracılığımızla açtığı iptal davasında itirazlarımız dikkate alınmamış ve olumsuz görüş bildiren bilirkişi raporuna dayanarak davamızın reddedilmesi söz konusu olmuştur. Temyiz aşamasında sözü edilen heyelan bölgesinde meydana gelen kayma nedeniyle projenin mevcut yeri değiştirilerek kısmen farklı bir alanda planlaması yapılmıştır. En bariz hukuki gerçekleri göz ardı ederek yapılmak istenen bu projeyi tabiri caizse doğa ana veto etmiştir. İkinci kez yapılmak istenen projeye ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verilerek yapılmak istenmiş ancak bilirkişi raporunda da görüldüğü üzere birçok hukuka aykırılık saptanmış ve karar iptal edilmiştir.

Şavşat Dernekleri Federasyonu’muzun desteği ve dayanışmasıyla Ardanuç halkının HES’ karşı sürdürdüğü kararlı mücadele kesintisiz ve tereddütsüz sürdürülmüş ve kazanılmıştır. Bölgedeki tüm kalker ocakları ve HES projeleri için örnek mücadele nedeniyle Ardanuç halkını ve emeği geçen insanları kutluyorum.”

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir yanıt yazın

Top