Buradasınız
Ana Sayfa > Bileşen Etkinlikleri > Ekoloji Mücadelesi Veren Derneklerin Yargı Başvurusunda Mali Engeller Kaldırılsın

Ekoloji Mücadelesi Veren Derneklerin Yargı Başvurusunda Mali Engeller Kaldırılsın

Kazdağları bölgesine ilişkin son yayımlanan rapora göre; doğayı korumaya çalışan ve bunun mücadelesini veren vatandaşlar, ardı ardına verilen ÇED onaylarının, ruhsatların iptali için açtıkları davalarda ekonomik olarak yalnız bırakılmış durumda. Ayrıca hukuki sürece koyulan ekonomik yükler hukuka erişimde oldukça maliyetli bir engel olduğunu gösteriyor.

Kazdağları bölgesine ilişkin son yayımlanan rapora göre; doğayı korumaya çalışan ve bunun mücadelesini veren vatandaşlar, ardı ardına verilen ÇED onaylarının, ruhsatların iptali için açtıkları davalarda ekonomik olarak yalnız bırakılmış durumda. Ayrıca hukuki sürece koyulan ekonomik yükler hukuka erişimde oldukça maliyetli bir engel olduğunu gösteriyor.

Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği, “Kazdağları Bölgesinde Çevre Mücadelesinde Adalete Erişim Önündeki Maddi Engeller” isimi insan hakları izleme raporunu yayımladı. Elli sayfalık raporda Kazdağları bölgesindeki, termik santraller, metalik madencilik (altın, bakır, uranyum vb.), taş ve kum ocaklarırüzgar enerji santralleri (RES), jeotermal enerji santralleri (JES), artan yapılaşma, eko-turizm, tarım alanlarının, sulak alanların, tarihi ve doğal yapıların tahribi, yeni kıyı imar planları ve yoğunluğu arttırılmış imar planlarına dikkat çekildi.

 Görsel: Kazdağları Bölgesinde Çevre Mücadelesinde Adalete Erişim Önündeki Maddi Engeller

Kazdağları bölgesi, termik santrallar, metalik madencilik (altın, bakır, uranyum vb.), taş ve kum ocakları, rüzgar enerji santralları (RES), jeotermal enerji santralları (JES), artan yapılaşma, eko-turizm, tarım alanlarının, sulak alanların, tarihi ve doğal yapıların tahribi, yeni kıyı imar planları ve yoğunluğu artırılmış imar planları ile ekolojik bir saldırı altında.

Çanakkale ve Balıkesir illerinin bir kısmına yayılan Kazdağları bölgesinde faaliyet gösteren dernekler, çevre ihlallerinin önlenmesi için açtıkları davaların avukatlık ücreti, bilirkişi ve keşif ücretleri ile harçları kapsayan yargılama giderleri karşısında zorlanıyorlar.

Kendi bütçelerini fazlasıyla aşan miktardaki yargılama giderleri birçok derneğin haklı davalarından vazgeçmelerine ya da zaman, enerji ve kaynaklarını kendilerini geliştirmek yerine yargılama giderlerine aktarmak zorunda kalmalarına, ödenemeyen yargılama giderleri nedeniyle icra yoluyla haciz tehdidiyle karşılaşmalarına yol açıyor. Tüm bunlar, bir insan hakkı olan adalete ve çevre hakkına erişimi zorlaştırıyor ya da engelliyor.

Kazdağları Bölgesinde Maden Ruhsatları, TEMA, 2020

Rapor ise Kazdağları bölgesinde faaliyet yürüten benzer dernekler üzerinden bu bölgedeki adalete erişim önündeki maddi engellerle ilgili insan hakları izleme (İHİ) çalışmasını yapmayı ve raporlamayı amaçlıyor.

Çalışma, kaybedilen davalar sonucu katlanılan yargılama giderlerinin, Kazdağları bölgesindeki derneklerin motivasyonunu düşürdüğünü, gelecekte benzer bir sorunda dava açmak konusunda tereddüt etmelerine yol açtığını belirtiyor.

Derneklerin herhangi bir çevre hakkı ihlalinde adalete rahatça erişebilmeleri, yargılama giderleri yükünün hak aramada caydırıcı olmaması için Aarhus Sözleşmesi’nde belirtildiği gibi dernekler için yargıya başvurunun önündeki mali ve diğer engeller ortadan kaldırılmalı ya da azaltılması için uygun yardım mekanizmaları kurulmasını da öneriyor.

“Çevre Mücadelesinde Adalete Erişim Önündeki Maddi Engeller Raporu”na buradan ulaşabilirsiniz.


Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top