Buradasınız
Ana Sayfa > Bildiriler > Ekoloji Birliği Kadın Meclisi’nden eşit temsil çağrısı: Yaşamı ve yaşam alanlarını savunan kadınlar yerel yönetimlerde olmalı

Ekoloji Birliği Kadın Meclisi’nden eşit temsil çağrısı: Yaşamı ve yaşam alanlarını savunan kadınlar yerel yönetimlerde olmalı

Ekoloji Birliği Kadın Meclisi, 2024 yılında gerçekleşecek yerel seçimlere yönelik açıklama yaptı. Açıklamada yerel yönetimlerde kadınların temsil oranının artırılması gerektiğini vurgulanarak, siyasi partilere eşit temsil ve fermuar sistemi uygulaması çağrısında bulunuldu.

Ekoloji Birliği’nin yerel seçimler için siyasi partiler ve yerel yönetimlere yönelik basın ve kamuoyuna yaptığı “Ekolojik belediyecilik ve toplumsal hizmet odaklı politika” çağrısından başka, ayrıca Birliğin Kadın Meclisi tarafından da yerel yönetimlerde kadınların da mutlaka yer alması gerektiğine ilişkin bir çağrı ve açıklama yapıldı.

İlgili haber: Ekoloji Birliği’nden Yerel Seçimlere Yönelik Çağrı

Ekoloji Birliği Kadın Meclisi, 2024 yılı Mart ayında gerçekleşecek yerel seçimlere yönelik açıklamasında yerel yönetimlerde kadınların temsil oranının artırılması gerektiğini vurgulanarak, siyasi partilere eşit temsil ve fermuar sistemi uygulaması çağrısında bulunuldu.

Doğa düşmanlarına, İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçenlere oy yok

21. YÜZYILDA HALEN, SİYASAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK ALANLARDA EŞİTLİK MÜCADELESİ VERİYORUZ!”

Ekoloji Birliği Kadın Meclisi, 2024 yılında yapılacak yerel seçimler yaklaşırken konuya ilişkin yayımladığı basın açıklamasında “Bizler, kadınlar olarak, eşitlikçi olmayan, ataerkil sistem içerisinde, var olma mücadelesi veriyoruz. Nüfusun yarısını oluşturduğumuz halde, yasalar önünde eşit yurttaşlık hakkına sahip olamıyoruz!” ifadeleriyle vurgulama yapıldı. Açıklamada yerel yönetimlerde kadınların temsil oranının artırılması gerektiğini vurgulanarak, siyasi partilere eşit temsil ve fermuar sistemi uygulaması çağrısında bulunuldu.

Ekoloji Birliği Kadın Meclisi, doğayı metalaştıran sistemin kadınları da metalaştırdığının farkında olduklarına işaret ederek, “Yaşam haklarımızla, yaşam alanlarımızla ilgili kararlar alınırken söz hakkımız olmuyor çünkü karar alma mercilerinin içinde değiliz, içine dahil edilmiyoruz” dedi.

Türkiye’de hiç kadın cumhurbaşkanı olmadığı, Bakanlar Kurulu’nda kadın temsilinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan ibaret olduğu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) ise kadın temsilinin son seçimde yüzde 19,8 olduğuna dikkat çekildi.

Ekoloji Birliği Kadın Meclisi’nin yerel seçimlere yönelik yaptığı çağrı metni şöyle:

YAŞAMLARINI VE YAŞAM ALANLARINI SAVUNAN KADINLARI YEREL YÖNETİMLERDE GÖRMEK İSTİYORUZ!

Bizler, kadınlar olarak, eşitlikçi olmayan, ataerkil sistem içerisinde, var olma mücadelesi veriyoruz. Nüfusun
yarısını oluşturduğumuz halde, yasalar önünde eşit yurttaşlık hakkına sahip olamıyoruz!

21nci yüzyılda halen, siyasal, kültürel ve ekonomik alanlarda eşitlik mücadelesi veriyoruz! Ataerkil sistemin
binlerce yıldır tahakkümü altında ezildik, ikinci cins sayıldık aşağılandık! Eşit haklara sahip olmak için
verdiğimiz mücadele alanlarımızda baskıya, şiddete maruz kaldık, bu yolda katledildik. Çok ağır bedeller
ödedik. Ödemeye de devam ediyoruz.

Aile içinde çocukların, hastaların, yaşlıların, kardeşlerin, eşlerin bakım sorumluluğu sadece kadınlara
bırakılmış durumda. Ücretlendirilmeyen bakım emeği, gayrisafi milli hasıla dışında tutulmuş ve
değersizleştirilmiştir. Bunun yanında, ücretli iş gücü olarak görüldüğümüz her alanda erkeklerle eşit işe eşit
ücret almamız engellenmiştir. Var olmak için verdiğimiz yaşam mücadelemiz, yaşam hakkımızın gaspına karşı
ayakta duruşumuz, yaşam alanlarımızın, geçim kaynaklarımızın elimizden alınmasına karşı direnişimiz ile
ataerkil sisteme boyun eğmedik, eğmeyeceğiz!

Doğayı metalaştıran bu sistemin kadını da metalaştırdığının farkında olarak kurduğumuz özdeşlikle, havamıza,
toprağımıza, suyumuza göz dikenlere karşı en önde mücadele ediyoruz. Yaşam haklarımızla, yaşam
alanlarımızla ilgili kararlar alınırken söz hakkımız olmuyor çünkü karar alma mercilerinin içinde değiliz, içine
dahil edilmiyoruz.

Ülkemizde hiç kadın Cumhurbaşkanı olmadı. Bakanlar Kurulunda kadın temsili bir, ya da ikiyi geçmedi. O
bakanlık da belli; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. TBMM’de ise kadın temsil oranı son seçimlerde ancak
yüzde 19,8 olabildi. Yerel yönetimlerde durum daha da vahim. Kadın temsil oranı yalnızca yüzde 3. Bu duruma
kadınlar olarak müdahale etmezsek, 31 Mart 2024 yerel seçimlerin de durum pek farklı olmayacak.

YEREL YÖNETİMLERDE KADINLAR YOK!

Kadınlar olarak, yıllardır bu karanlık tabloya karşı mücadele ettik. Kadınlar olmadan demokrasiden, eşitlikten,
adaletten bahsedilemeyeceğini söyledik. Eşitleyici özel önlemler istedik. Eşit temsil istedik. Bizlerin
mücadelesi ile bazı siyasal partiler değişen oranlarda kota uygulamaya başladı. Parlamentoda yer alan
partilerden ise yalnızca DEM Parti “Eşit Temsil” konusunda somut adımlar attı.

CHP son kurultayından değişim iddialarıyla çıktı. Yeni genel başkan eşit temsilden, eşitleyici politikalardan,
liyakatten söz etti ve kadınları partisine çağırdı. Yerel yönetimlerde kadın adaylara mutlaka yer verileceğini
söyledi.

Şimdi yerel seçim zamanı. Partiler eşit temsiliyet konusunda sınavlarını verecekler. Ancak CHP tarafından
bugüne kadar açıklanan belediye başkan adayları listesine bakıldığında hiçbir gelişmenin kaydedilmediği,
kadın temsiliyetinin yüzde 5 civarında olduğu görülmektedir ne yazık ki. Umarız bu durum daha sonra
açıklanacak adaylar listesinde ve belediye meclisleri ve il genel meclislerinde düzeltilir.

Kadınlar, siyasetin ülkemizde ve dünyada uygulanış biçimi ve kirlenmişliği nedeniyle siyasi partilere katılma
konusunda çekimserler. Bu durum ekoloji hareketinden yaşam savunucuları için de aynı.

EŞİK-Eşitlik İçin Kadın Platformu yaptığı basın açıklaması ile kadınları aday olmaya çağırdı ve partilere
seslenerek “EŞİT TEMSİL ve FERMUAR” sistemi uygulayın dedi. Ekoloji Birliği de yaşam savunucularına aday
olmaları için çağrıda bulundu ve yerel yönetimlerden taleplerini gündeme getirdi.

Ekoloji Birliği Kadın Meclisi olarak bizler de kadınları ve yaşam savunucularını aday olmaya ve siyasi partileri de
kadın ve ekoloji hareketi temsilcilerine listelerinde yer vermeye, eşit temsil ve fermuar sistemi uygulamaya
çağırıyoruz.

Sadece kendi yaşamımızı değil, yaşam alanlarımızı da koruma mücadelesi veriyoruz

Yerel yönetimler için taleplerimiz:

 • Tüm yerel yönetim faaliyetleri ve hizmetlerinin sadece insanı değil, tüm canlıları gözeten bütünlüklü bir bakış açısıyla yürütülmesi,
 • Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, gençler, engelliler, dezavantajlı gruplar ile farklı kültür ve inanca sahip toplulukların tüm talep ve gereksinimlerinin yerine getirilmesi,
 • İklim değişikliğine bağlı seller, fırtınalar, susuzluk, kuraklık gibi afetler ve buna bağlı göçler karşısında dirençli yerleşkeler oluşturulması,
 • Yerel yönetimlerde “İklim Değişikliği Birimi” kurulması,
 • Yerel yönetimlerde tüm hizmetlerde cinsiyet eşitliğini gözetecek ve kadınları güçlendirecek “Eşitlik Birimi” kurulması,
 • Köylerin boşalması ve tarımdan kopuş karşısında tarımı ve genç çiftçileri destekleyici politikaların geliştirilmesi,
 • Kırsalda yaşamın ve üretimin devam edebilmesi için, yerelin kadim bilgi, gelenek ve göreneklerine değer verilerek, yerel projelerle desteklenmesi,
 • Doğanın tahribatına yol açan ve havamızı, suyumuzu, toprağımızı zehirleyen projelere izin verilmemesi,
 • Hayvan özgürlüğünün yerel yönetimlerin politikalarına dahil edilmesi,
 • Yerel ekosistemlerin korunmasının tüm imar planlarının önünde tutulması ve yerel ekosistem, flora ve fauna araştırmalarına kaynak ayrılması,
 • Kadınların güçlenmesi için kadın danışma merkezleri ve istihdam ofislerinin kurulması,
 • Ücretsiz kreşlerin, etüd merkezlerinin ve yaşlı bakım evlerinin açılması,
 • Susuzluk ve kuraklığa karşı gerekli önlemlerin alınarak sağlıklı ve temiz suya erişimin sağlanması,
 • 1/5.000 ve 1/1000 lik uygulama imar planları hazırlanırken rantın değil, kamusal yararın gözetilmesi,
 • Müştereklerin kamu yararına kullanılması, kıyı işgallerine son verilmesi,
 • Yeşil alanlar, parklar, çocuk bahçeleri, ekolojik pazarlar, sosyal marketler, toplu taşıma toplu taşıma gibi projelerin hayata geçirilmesi,
 • Yaşam alanlarını ve kırsalı tehdit eden ekokırım projelerine somut adımlar atılması ve ekokırımın suç sayılabilmesi ve cezalandırılması için ülkemizde sürdürülen “Ekokırım kampanyası”na destek verilmesi.
 • Kent ve Mahalle Meclislerinin kurulması, kararların şeffaf bir şekilde halkla ve uzmanlarla birlikte alınması,
 • Toplumsal cinsiyet duyarlı bütçe, strateji planları, iklim ve afet planları hazırlanması.
 • Eşitlikçi, ekolojik, laik ve demokratik yerel yönetimler için “eşit temsil” ilkesinin ve taleplerimizin değerlendirilmesini istiyoruz.

Hakları, hayatları ve yaşam alanlarını savunan kadınlar yerel yönetimlere seçilirse, kadınlar ve doğa kazanacak!

#EşitTemsil #KadınAday #Ekokırım

EKOLOJİ BİRLİĞİ KADIN MECLİSİ

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir yanıt yazın

Top