Buradasınız
Ana Sayfa > Bildiriler > EGEÇEP: Sağlık için birşeyler yapılmak isteniyorsa, siyanürcü şirket gönderilsin

EGEÇEP: Sağlık için birşeyler yapılmak isteniyorsa, siyanürcü şirket gönderilsin

Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) de, “sağlık için birşey yapılmak isteniyorsa, siyanürcü şirketin ve termik satrallerin faaliyetlerinin durdurulması gerekir” dedi.

Kaz Dağları’nda altın madenine karşı süren çadırlı nöbetin 270. gününde Çanakkale Orman Müdürlüğü tarafından yaşam savunucularına alanı boşaltmaları yönünde tebliğde bulunulmasına karşı yurt genelinde tepkiler yükseldi. Covid-19 salgını bahane edilerek Çanakkale İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla yapılan tebliğe ilişkin tepkiler, direnişi kırma yönünde bir girişim olarak değerlendirmeye dayandırılıyor ve yaşam nöbeti tutanlar yerine ruhsatı olmayan maden şirketinin Kazdağları’nı terk etmesi isteniyor.

Gelişmeler ile ilgili bir açıklama yapan Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) de, “sağlık için birşey yapılmak isteniyorsa, siyanürcü şirketin ve termik satrallerin faaliyetlerinin durdurulması gerekir” dedi. EGEÇEP tarafından yapılan açıklama metni şöyle:

KAZDAĞLARI’NDAKİ YAŞAM SAVUNUCULARININ YANINDAYIZ!

Korona salgını kapitalist sömürücüler tarafından doğa talanı için bulunmaz bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Önceki basın açıklamamızda, Salda gölü talanından söz etmiştik. Bugün gelen haberlere göre ise Kazdağları’nı talan etmek için fırsat kollayan Alamos Gold başta olmak üzere bu bölgede faaliyet gösteren altın madencileri yeni bir atak yapmaya hazırlanıyor. Arkasına iktidarı alan doğa talancıları, toplumun korona virüsü ile boğuşmasından yararlanarak yeni girişimlere başladılar.

Kent merkezlerinde halkın serbestçe dolaşabildiği gözlenirken ve maden sahaları başta olmak üzere toplu çalışılan işyerlerinde işçiler çalıştırılırken “Orman Bölge Müdürlüğü’nün izni olmadan ormanlık alanlara girilmesi, konaklanması, gecelenmesi, drone uçuşu, gösteri, toplantı gibi etkinliklerin yapılması” yasaklandı. Bu yasağın, 270 gündür ormanda direnenleri, korona virüsü salgınına yönelik önlemler bahanesiyle tasfiye etmek dışında bir anlamı yoktur. Gerçekten salgına karşı önlem alınmak isteniyorsa, öncelikle madenler, termik santraller ve diğer toplu çalışılan işyerlerinin çalışmaları durdurulmalıdır. Gerçekten de yanı başında bulunan madende şirket çalışanları var olmaya devam ederken, Orman Bölge Müdürlüğü, Kirazlı/Balaban mevkiinin boşaltılmasını içeren bir tebliğ yayınlayarak bu amacı açıkça deklare etmiştir. Tebliğde, tahliye kararına uyulmaması halinde idari para cezası uygulanacağı da belirtilmiştir.

Konu salgına karşı önlem ise, madenler, termik santraller ve diğer toplu çalışılan işyerleri neden tatil edilmiyor? Kirazlı’daki çadırlarda direnenler, bölge jandarma komutanlığına da bildirdikleri gibi, her türlü koruyucu önlemini almışlardır ve tam da bu salgına karşı önerildiği gibi izole koşullarda yaşamaktadırlar. Kısacası, direnişi sonlandırmanın asıl amacının, salgına karşı önlem almak değil, Alamos Gold ve diğer altın madencilerinin önündeki engelleri kaldırmak amacını güttüğünü anlamak için kahin olmaya gerek yok.

Kazdağları talanına karşı, izole koşullarda çadırlarda yaşamı savunanların, bu ortamlarından tahliye edilerek, riskli koşullarda şehirlerarası yolculuğa zorlanmalarının, hem onların yaşamını riske atacağı hem de salgının yayılma riskini arttıracağı açıktır.

RUHSATI OLMAYAN ALAMOS GOLD’UN FAALİYETLERİ DURDURULMALIDIR

EGEÇEP’in de içerisinde yer aldığı, “İZMİR’DEN ÇANAKKALE’YE SU VE VİCDAN YÜRÜYÜŞÜ” sonunda, söz konusu çadırlar ziyaret edilmiş, salgın olmadığı zamanda bile yaşam savunucusu dostlarımızın çevreye ve hijyene ne kadar dikkat ettikleri bizzat yerinde görülmüştür.

Amaç, salgına karşı önlem ise, drone uçuşlarını yasaklamanın anlamını çözmekte güçlük çektiğimizi de belirtmek isteriz. Drone uçuşları, altın madencilerinin, çevreye, yaşama karşı çalışmalarını belgelemek amacıyla gerçekleştirildiğine göre, iktidarın bu uçuşları yasaklamasının tek amacı, olası yasa dışı faaliyetlerin, çevre tahribatlarının görüntülenmesini, belgelenmesini önlemek olduğu açıktır. Yani, aslında devletin yapması gereken belgeleme işlemini yürütmeye çalışan yaşam savunucularının sürece dair kanıt toplaması engellenmek istenmektedir.

İktidara sesleniyoruz:

  • Madencilere değil doğaya sahip çık.
  • Madencileri değil, doğayı, yaşamı savunan gençlerimizi koru.
  • Olası doğa tahribatını belgelemek dışında amacı olmayan drone uçuşları üzerindeki yasağı kaldır.
  • Alamos Gold’un ruhsat süresinin dolduğu bilinmektedir. Buna karşınşirket faaliyetleri devam etmektedir. Maden, derhal kapatılmalıdır.
  • Halen, yüzbinlerce ağaç keserek doğa talanını devam ettiren Alamos Gold maden şirketinin bu talanı önlenmeli, verdiği zararlar tazmin ettirilmelidir.
  • Kaz Dağları talanına karşı yürütülen nöbeti bitirme niyetiyle uygulanan tahliye kararından kesinlikle geri dönülmelidir

Pandemi koşullarında dahi, “Kaz Dağları Yaşam Savunucuları”nın yanında yer alacağımızın, her türlü yasal ve meşru direnme hakkımızı kullanarak, Kaz Dağlarını ve “Kaz Dağları Yaşam Savunucularını” savunacağımızın başta iktidar olmak üzere tüm kamuoyuna duyururuz.

EGEÇEP (Ege Çevre ve Kültür Platformu)
Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur. Amacı; birlik ve dayanışma temelinde ekoloji mücadelesini yükselterek, daha güçlü şekilde doğayı ve yaşamı savunmaktır.
https://ekolojibirligi.org

Bir yanıt yazın

Top