Buradasınız
Ana Sayfa > Ekoloji > Çeşme Projesi’ne yargı da onay vermedi

Çeşme Projesi’ne yargı da onay vermedi

İzmir’in Kanal İstanbul’u olarak bilinen Çeşme Turizm Projesi için yaklaşık beş bin hektarlık arazi için verilen ‘tarım dışı amaçla kullanıma uygundu’ izni mahkeme tarafından iptal edildi. Mahkeme projenin kamu yararına olmadığını bildirildi. İzmir Yaşam Alanları Platformu: “Bu yargı kararı Çeşme Projesi’nin önüne çok önemli bir engel koydu”

İzmir’in tatil merkezi Çeşme’yi ranta açacak olan Çeşme Yarımada Turizm Projesi’ne mahkemeden bir ret daha geldi. Proje için İl Toprak Koruma Kurulunun 4800 hektarlık alan için verdiği izne karşı Ziraat Mühendisleri Odası tarafından açılan dava sonuçlandı.İzmir’in Kanal İstanbul’u olarak adlandırılan 16 bin hektarlık alanda yapılacak Çeşme Turizm Projesi tartışmalara neden olmuştu. İzmir’in Kanal İstanbul’u olarak bilinen Çeşme Turizm Projesi için yaklaşık beş bin hektarlık arazi için verilen ‘tarım dışı amaçla kullanıma uygundu’ izni mahkeme tarafından iptal edildi. Mahkeme projenin kamu yararına olmadığını bildirildi.

Tarı m ve Orman Bakanlığı’nın 26 Nisan 2022 tarihinde bölgedeki yaklaşık 4 bin 800 hektarlık tarım arazisini tarım dışı kullanıma açmasının ardından Ziraat Mühendisleri Odası, vahşi yapılaşmanın ve rantın yolunu açacak projeye karşı dava açtı. Davaya bakan İzmir 7. İdare Mahkemesi bakanlığın kararını iptal ettiğini duyurdu.

Toprak Koruma Kurulu’nun verdiği izin, iptal edildi. Mahkeme kararında imara konu olan alanın “büyük ölçüde doğal özellikleri ile korunmuş” olduğuna dikkat çekerek imar planı ile bölgenin yapılaşmaya/gelişmeye açılmasına yönelik düzenlemenin kamu yararına olmayacağını bildirildi.

Ziraat Mühendisleri Odası, davayı söz konusu arazinin tarım dışı kullanıma açılmasının Anayasa‘ya aykırı olduğuna, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İzmir Valiliğinin mutlak tarım arazisini yapılaşmaya açarak kanunun kendilerine yüklediği görevleri yerine getirmediği gerekçelerine işaret ederek açmıştı.

Dava dosyasında mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazilerinin tarımsal üretim amacı dışında kullanılamayacağı vurgulandı. Ayrıca İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda ve 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı‘nda tarım alanlarının mutlak korunması gereken alanlar olarak belirlendiği hatırlatıldı. Ek olarak üst ölçekli planlara aykırı bir şekilde yapılacak küçük ölçekli planlar için tarım dışına çıkarma kararı alınmış olmasının imar mevzuatına aykırı olduğu belirtildi.

MAHKEMENİN KARARI: “KAMU YARARI YOK, HUKUKA AYKIRI”

Mahkemenin ret kararında şu görüşlere yer verildi:

“Tarım alanlarına yönelik geliştirilen plan kararlarının bütünlüğünü bozacağı görülmüştür. Bu nedenle de ‘özel ürün arazisi’ vasfında olması nedeni ile tarım dışı kullanımı mümkün olmayıp alanın imara açılması toprağın koruma, kullanma dengesine ve kamu yararına uygun değildir. Dava konusu alanın imar planı yapılmak üzere  tarım dışı amaçla kullanılmasının uygun görülmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” 

Karar sonrası açıklama yapan İzmir Yaşam Alanları Platformu ise Bu karar Çeşme Projesi’nin önüne çok önemli bir engel koymuş oldu. Direne direne kazanmaya devam edeceğiz” dedi. 


Cumhuriyet

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir yanıt yazın

Top