Buradasınız
Ana Sayfa > Bildiriler > Bursa’da basın açıklaması: Uludağ Milli Parktır, Milli Park kalacaktır

Bursa’da basın açıklaması: Uludağ Milli Parktır, Milli Park kalacaktır

TMMOB İKK, DOĞADER, TARIM ORKAM-SEN, Bursa Barosu ve Türkiye Ormancılar Derneği, ‘Uludağ Milli Parktır, Milli Park Olarak Kalacaktır’ konulu ortak basın açıklaması düzenledi.

Uludağ‘ın Milli Park vasfının kaldırılması ve bazı taşınmazların da Uludağ Alan Başkanlığı’na devredilmesiyle, TMMOB, DOĞADER, TARIM ORKAM-SEN Bursa Şubesi, Bursa Barosu ve Türkiye Ormancılar Derneği Bursa Şubesi, ‘Uludağ Milli Parktır, Milli Park Olarak Kalacaktır’ konulu ortak basın açıklamasını Efe Towers önünde gerçekleştirdi. 

Gerçekleştirilen basın açıklamasına, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, DOĞADER Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Güler, Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Levent Tufan Kumaş, Bursa Ormancılar Derneği Başkanı Cemal Türeyen, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş, Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun, Bursa Barosu Çevre Komisyonu Başkanı Eralp Atabek katıldı. 

ULUDAĞ’IN HER KARIŞI MİLLİ PARK OLARAK KALMALIDIR!

Ortak basın açıklamasını açıklayan KESK Bursa Dönem Sözcüsü Fikret Gizir‘in konuşmasından satır başları şöyle; 

“Türkiye’nin ilk ve en büyük kış-doğa sporları merkezi olan Uludağ, 2.543 metre yükseklik ile Marmara Bölgesi’nin en yüksek dağı olma özelliğindedir. Uludağ Milli Parkı 1961 yılında ilan edilen ülkenin en önemli Milli Parklarından biri olup, özel bir koruma kanunu olan 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu hükümleri kapsamında yönetilen 13.024 ha büyüklüğünde bir korunan alandır. Geçtiğimiz hafta sonu yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Uludağ Milli Parkı sınırlarının Uludağ Alanı sınırları ile çakışan kısımlarının milli park vasfının kaldırılmasına ve bu alanda milli park iş ve işlemlerini yürütmek üzere ilgili idarelere tahsis edilmiş olan taşınmazların Uludağ Alan Başkanlığına devredilmesine karar verilmiştir. Ülkemizin taraf olduğu Uluslararası Sözleşmeler ve IUCN kriterleri açısından; Milli Parkın kaynak değerlerinin sürdürülebilir kullanımı ve gelecek nesillere aktarımı açısından alanın tamamının Milli Park statüsünde kalması gerekmektedir. Uludağ Milli Parkı’nın Alan Başkanlığına ayrılan kısmının Milli Park statüsünün kaldırıldığı bugünden itibaren, Milli Park’ın kaynak değerlerini oluşturulan endemik bitki ve hayvan çeşitliliği ve Bursa’nın yaklaşık % 90 oranında içme suyunu karşılayan su kaynakları yeteri kadar korunamayacaktır.

“ÇEVRE VE DOĞADA OLUMSUZ ETKİLERE SEBEBİYET VERİLEBİLECEĞİ BELİRTİLMEKTEDİR”

Alan Başkanlığının yönetiminde olan saha, büyük oranla Uludağ Milli Parkı Gelişme Planına göre Uludağ’a özgü endemik türleri ihtiva eden MUTLAK KORUMA ALANI sınırları içerisinde yer almaktadır. MUTLAK KORUMA ALANLARI, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ve Yönetmeliği’ne göre bilimsel araştırmalar dışında hiçbir faaliyete izin verilemeyen ve insan etkisinin yasaklandığı alanlardır. Uludağ Milli Parkı’nda 1.200 Ha.’lık alanda Turizm merkezi ilan edilmesine yönelik üçüncü işlemin iptaline ilişkin Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 06.06.2003 tarih kararının gerekçesinde; Uludağ Milli Parkı’nın bir ekosistem olarak ele alınıp bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği, yapılan turizm merkezi ilanı ile parçalı bir yönetim planlamasının oluştuğu, bu ilan doğrultusunda yörede gerçekleştirilmesi düşünülen faaliyetler ile çevre ve doğada olumsuz etkilere sebebiyet verilebileceği belirtilmektedir. 

“ULUDAĞ MİLLİ PARKI 1. GELİŞİM BÖLGESİ SINIR DIŞINA ÇIKARILDI”

Alan Başkanlığının kurulması ile benzer gerekçe ile bu işlem de iptal edilebilecektir. 2006 yılında Uludağ Milli Parkı 1. Gelişim Bölgesi sınır dışına çıkarılmış olup, bu işleme DANIŞTAY 10.Dairesince yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Alan Başkanlığıyla beraber benzer şekilde bu işlem de iptal edilebilecektir. Alan Başkanlığı neoliberal politikaların, yani kamunun özelleştirilmesinin Ormancılık alanına tezahürüdür. Uludağ Milli Parkı sınırları içerisinde verilen turizm izinleri ve yapılan turizm kiralamalarına konu tesis gelirleri tabiat ve biyolojik çeşitliğinin korunması ile ziyaretçilerin temel ihtiyacına yönelik korunan alanların alt ve üst yapı tesislerinin finansmanında kullanılmaktayken ve kamu yararı gözetilirken yeni politikalarla sermayenin tesisleşmesine ve bu tesislerden de parası olanın faydalanacağı bir düzene geçilecektir. Belirlenen alan Milli Park statüsüyle koruma işlemleri meri mevzuat gereği Orman Muhafaza Memurları vasıtasıyla yapılmaktaydı. 

“TARIM VE YERLEŞİM ALANLARI ULUDAĞ’DAN GELEBİLECEK SELLERE MARUZ KALABİLECEK”

Alan Başkanlığı statüsüyle koruma işlemlerinin kimler vasıtasıyla yapılacağına dair bir yasal düzenleme olmamasından Alanın korunma işlemleri sekteye uğrayabilecektir. Uludağ Milli Parkı yönetimine ilişkin gerek Orman Genel Müdürlüğü gerekse Uludağ Milli Park Müdürlüğünde koruma ve yönetime ilişkin bilgi ve birikim ile bu kapsamda bir kamusal hafıza bulunmaktadır. Alan Başkanlığı kurulması durumunda, bu bilgi ve birikimin oluşacağı süreye kadar alanın korunması ve yönetimine dair iş ve işlemler aksayabilecektir.

Uludağ Milli Parkının Alan Başkanlığı’nın kurulmasıyla, alanın koruma statüleri ( Milli Park, Doğal Sit) de kalktığından; doğal kaynaklar korumasız kalacak ve zaten hassas olan ekosistemin tamamen yok olacağı, su kaynaklarının zarar göreceği, Bursa Tarımının ve yerleşim alanlarının Uludağ’dan gelebilecek sellere maruz kalabileceğini öngörmekteyiz. 

“ULUDAĞ’IN KORUNMASINA İLİŞKİN TÜM GÜCÜMÜZLE MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

Uludağ Alan Başkanlığı Kanunu gerekçe gösterilerek alan sınırlarının Milli Park statüsünden çıkarılması, diğer alanlarında Alan Başkanlığına devri ve ardından Milli Park alanının daha da daraltılmasına ve hatta sonlandırılmasına neden olacağı kaygısını taşımaktayız. Sözümüz bitmedi, Uludağ’ın korunmasına ilişkin tüm gücümüzle mücadelemize devam edeceğiz. Bu kentin çevre örgütleriyle beraber yapılaşmaya ilişkin alınacak tüm kararları yargıya taşıyacağız. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

İlgili haber: Uludağ artık ‘milli park’ değil, Erdoğan’ın imzasıyla Alan Başkanlığına devredildi!

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle;

Dediler ki yetki karmaşası var. Tek elde toplayalım. Biz bunun bir aldatmaca olduğunu biliyoruz. Daha önce kurulan Kapadokya’nın ne hale geldiğini gördük. Uludağ bitki örtüsü olan bir alan. Milli park olarak kalması gerekiyor. Sırf ranta açmak için ülkemizde böyle bir uygulama getirdiler. Kanunla üstesinden gelemedikleri alanları böyle yollarla ranta açtılar. Bursa halkı yeterince mücadele etmedi. Tekrar Bursalıları mücadeleye çağırıyorum. Uludağ Bursa’nın yaşam kaynağı. Bizler mücadelemizi verdik ve vermeye devam edeceğiz. Bu kanunun iptal edilmesi için anayasa mahkemesine götürdük. Anayasa mahkemesinden de iptal edilmesini bekliyoruz. Bütün Bursalıların Uludağ’a sahip çıkmaya çağırıyorum.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala’nın konuşmasından satır başları şöyle;

Körfez sermayesine aktarılacak bir yer olacak büyük ihtimal. Bursa’daki vekiller Bursalı yurttaşların yüzüne nasıl bakacak merak ediyorum. Alan başkanlığı tamamen utanç fotoğrafıdır. Anayasa mahkemesinde görülecek bu davaya yeni bir heyecan ve güç katmak niyetindeyiz. Bu güne kadar bu kentte yaşayan insanların mutluluğu için nasıl mücadele ettiysek bundan sonra da bu dayanışmayı sürdüreceğiz.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal‘ın konuşmasından satır başları şöyle;

Yetki karmaşası var dediler. Orada yetki karmaşası yok. Sistemi bozmak için her yerden müdahale var. Büyükşehirden valilikten her yerden müdahale var. Yollar ve parklar yetersiz dediler. Ağaçları kesiler. Doğal yolları mahvettiler. Park yetmiyormuş yeni parklar yapacağız diyorlar. Var olan planı da uygulamadılar. Günlük gelenler Uludağ’ı kirletiyorlarmış. Sabah gidip akşam dönünce orayı kirletiyormuşsunuz. Bursa halkı değil yabancılar gelip para bırakılacağı yer olması gerekiyormuş. Bu tür yerleri koruma dengesi var. Oranın bir kapasitesi var. Ama iktidar ne diyor. Çok gelmeli, çok kazanmalıyız. İktidar ve saray Bursa’nın Uludağ’ını peşkeş çekmeye calışmaktadır. Bursa ve dünyanın mirasıdır Uludağ. Uludağ kimsenin malı değildir. Bugüne kadar olan mücadelemizi bundan sonra da sürdüreceğiz.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk‘ün konuşmasından satır başları şöyle;

Ne zaman ki biz kolay karar almayı gördüğümüzde toplumun unsurlarının yok sayıldığını gördük. Yetki karmaşası olmadığını gördük. Bursa’nın değeri olan Uludağ’ın birilerine peşkeş çekildiğini görüyoruz. Kışlık saray çıkacağını da düşünüyorum. Uludağ hepimizindir. Uludağ şuan bile talan edilmektedir. Alan başkanlığının özünde bir talan başkanlığı olduğunu biliyoruz. Güçlü bir sivil toplum hareketi olması gerektiğini düşünüyorum. Uludağ hepimizindir ve hepimizin kalmalıdır.


bursadabugün

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur. Amacı; birlik ve dayanışma temelinde ekoloji mücadelesini yükselterek, daha güçlü şekilde doğayı ve yaşamı savunmaktır.
https://ekolojibirligi.org

Bir yanıt yazın

Top