Buradasınız
Ana Sayfa > Bildiriler > Barolardan ‘Dünya Çevre Günü’ için ortak açıklama

Barolardan ‘Dünya Çevre Günü’ için ortak açıklama

Bir süredir çalışmalarını yürütmekte olan Türkiye Baroları Kent Ve Çevre Komisyonları, 5 Haziran Dünya Çevre Günü için ortak bir açıklama yaptılar. Türkiye Baroları Kent Ve Çevre Komisyonları ile bu alanda çalışan avukatların oluşturdukları iletişim, dayanışma ve işbirliği ağı olarak yapılan birlikteliğin ortak açıklaması şöyle:

“Ülkemiz, giderek büyüyen çevre ve iklim sorunlarıyla karşı karşıyadır. Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının sürekli ihlal edildiği günümüzde, sivil toplum kuruluşlarına ve meslek örgütlerine daha çok iş düşmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 17. ve 56. Maddeleri; herkese maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı yanında, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını da tanımış, ayrıca her yurttaşa ve devlete çevreyi koruma ödevini de yüklemiştir.

Türkiye’nin taraf olduğu ve Anayasanın 90.maddesine göre üst hukuk normu niteliğinde olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi‘nin 2. Maddesi, yaşam hakkını mutlak ve vazgeçilmez temel insan haklarının başında saymaktadır. Yaşam hakkı, diğer temel hak ve özgürlüklere sahip olmanın ön koşulu olup bu da çevre hakkının sağlanması ile mümkündür. Bu anlamda çevre hakkı ile yaşam hakkı anlamlı bir bütünlük oluşturur.

Toplum yararını yok sayan yatırımlar, tarihi, kültürel ve doğal varlıklarımızın insan eliyle yok edilmesi, sürdürülebilir yaşamı tehdit etmektedir. Dünyada ve özellikle ülkemizde, temiz su kaynakları kirlenmekte, verimli tarım toprakları ve orman varlıklarımız azalmaktadır. Tüm canlıların içinde yaşadığı çevre ve iklim krizi, önümüzdeki süreçte daha da yoğun hissedilecek ve eko-sistem üzerinde büyük bir baskı yaratacaktır.

Çevre ve kentleşme politikalarımızı yeniden gözden geçirmeli, ekolojik, yenilenebilir ve verimli enerjiyi öne alan bir anlayışla, toprağımızı, havamızı ve suyumuzu daha iyi korumalıyız. Yoksa içine girdiğimiz küresel iklim krizinden başarıyla çıkacağımız söylenemez.

Bu nedenlerle, daha önce İzmir ve Antalya’da çevre ve kent hukuku çalıştaylarında bir araya gelmiş Barolar, Dünya Çevre Günü’nde anılan tehlikelere dikkat çekmeyi bir görev bilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Adana Barosu
Ankara Barosu
Antalya Barosu
Aydın Barosu
Artvin Barosu,
Burdur Barosu
Bursa Barosu
Denizli Barosu
Diyarbakır Barosu
Düzce Barosu
Hatay Barosu
İzmir Barosu
Mersin Barosu
Muğla Barosu
Ordu Barosu
Kırklareli Barosu
Kocaeli Barosu
Sakarya Barosu
Siirt Barosu
Trabzon Barosu
Tunceli Barosu
Yalova Barosu

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top