Buradasınız
Ana Sayfa > Bileşen Etkinlikleri > Ayvalık’ta jeotermale yargı freni

Ayvalık’ta jeotermale yargı freni

Balıkesir’in  Ayvalık İlçe’sinde Türközü Mahallesi’nde açılmak istenen jeotermal kuyusuyla ilgili olarak Balıkesir 1. İdare Mahkemesi tarafından  yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Ayvalık İlçesi Türközü Mahallesi’nde zeytinlik alanda jeotermal kaynak arama amacıyla sondaj kuyusu açılması tepkilere neden olmuş, Ayvalık Tabiat Derneği tarafından “ÇED Gerekli Değildir”  kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açılmıştı.

Davayla ilgili olarak mahkemece belirlenen bilirkişi heyeti 9 Ekim 2019 tarihinde  sondaj kuyusunun açılmak istendiği zeytinlikte inceleme yaprak,hazırladığı raporu 6 Aralık 2019 tarihinde 1. İdare Mahkemesine teslim etmişti.

ZEYTİN YASASINA AYKIRI

Bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda, yer altı ve yüzey su haritalarına ve nasıl korunacağına yer verilmediği, yine taşınmazın zeytinlik vasfında olduğu, jeotermal akışkanın asit özellikli olması sebebiyle yaprak ve meyvelerde yanmaya sebep olabileceği, tesisin 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkındaki Kanunun 20/1. maddesine de aykırı olduğu belirtildi.

HUKUKA UYGUN DEĞİL

Bu raporun ardından Balıkesir 1. İdare Mahkemesi  yürütmeyi durdurma kararı verdi. Dava dosyasında yer alan bilgi, belge ve bilirkişi raporunu inceleyen mahkeme heyeti davalı idarece yapılan itirazın bilirkisi raporunu kusurlandıracak nitelikte görülmediğini belirterek “ÇED Gerekli Degildir”  kararında hukuka uyarlık bulunmadığına sonucuna vardı.

Mahkeme kararının sonuç bölümünde, “dava konusu işlemin icrası halinde, çevre üzerinde geri dönülmez bir tahribat ve telafisi güç zararlar doğabileceği açıktır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, oy birliği ile karar verildi” ifadelerine yer verildi.

Ayvalık’ın önemli geçim kaynağı ve Unesco Yönetim Alanı içinde olan zeytinliklerinin korunması amacıyla açtığımız davada yürütmeyi durdurma kararının verilmesi açılan dava ve mücadeledeki haklılığın göstergesi oldu. 

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top