Buradasınız
Ana Sayfa > Bildiriler > Ankara’da kent ve ekoloji örgütlerinden açıklama: Yaşam hakkı torbaya sığmaz, torba talanı saklamaz!

Ankara’da kent ve ekoloji örgütlerinden açıklama: Yaşam hakkı torbaya sığmaz, torba talanı saklamaz!

Torba Yasa ile getirilen kanun teklifine karşı “torba yasa geri çekilsin, kanun teklifi reddedilsin” sesleri yurdun dört bir tarafından yükselirken, Ankara’da da kent ve ekoloji örgütleri eş zamanlı bir açıklama yaptı.

Torba Yasa ile getirilen kanun teklifine karşı “torba yasa geri çekilsin, kanun teklifi reddedilsin” sesleri yurdun dört bir tarafından yükselirken, Ankara’da da kent ve ekoloji örgütleri eş zamanlı bir açıklama yaptı. Bugün Ankara’da da  ‘Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Torba Kanun Teklifi’ne karşı bir basın açıklaması yapılarak “Yaşam hakkı torbaya sığmaz, torba talanı saklamaz!” denildi.

Torba Yasa ile getirilen kanun teklifinin, bir kanundan çok, sermayenin önündeki tüm engelleri kaldırarak doğayı savunmasız bırakacak şekilde ekolojik yıkımın önünü daha da açacağını belirten Ekoloji Birliği‘nin tüm çevre örgütleri, sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri, sendika ve siyasi partileri yasa teklifine karşı mücadeleye ve ülke genelinde eş zamanlı basın açıklaması yapma çağrısına bugün (31 Ekim) Ankara’daki kent ve ekoloji örgütleri adına bir açıklama yapıldı. 

YAŞAM HAKKI TORBAYA SIĞMAZ, TORBA TALANI SAKLAMAZ!

Öncelikle, dün İzmir ve civarında etkili olan deprem nedeniyle yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Tanrı’dan rahmet, yaralananlara da acil şifalar, tüm İzmir halkına ve tüm Türkiye’ye de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Hükümet tarafından bir süredir hazırlıkları yapılan ve asıl amacı talancı enerji ve maden şirketlerine daha fazla imtiyaz ve teşvik yollarını açmak olan Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Alt Komisyonundan jet hızıyla geçirildi. Komisyon tutanaklarından anlaşıldığı üzere, geçtiğimiz Nisan ayındaki o ağır pandemi döneminde hazırlanmaya başlandığı ve bugüne kadar gizlice hazırlıklarının sürdürüldüğü anlaşılan Torba Kanun Teklifi’nin, önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu’na getirilmesi bekleniyor. 

Kanun teklifi, torba yasa mantığı ile hazırlanan ancak aslında enerji piyasasını yeniden düzenleyen temel bir kanun niteliğindedir. Gerekçesinde ve komisyon tutanaklarında da açıkça beyan edildiği ve teklif maddelerinden de görüldüğü gibi, teklif, enerji ve maden şirketlerine daha fazla imtiyaz ve teşvik sağlamakta ve kaynak aktarmakta, kamu denetimini ve gelirlerini azaltmakta, tek adam rejimini daha fazla pekiştirmektedir. Teklif ile 21 dağıtım şirketine, YEKDEM’den faydalanan 881 enerji üretim tesisi sahibine, 1722 enerji üretim tesisine ve çok sayıda maden şirketine avantaj sağlanmaktadır.

ENERJİ VE MADEN ŞİRKETLERİNE DAHA FAZLA İMTİYAZA HAYIR!

Açıklamada yasa tekliğinin içeriğine değinilerek şunlara dikkat çekildi:

  • “Maden şirketlerinden çeşitli işlemlerinde istenen borcu yoktur yazısı istenmeyerek, kamu alacaklarının takibinden vazgeçiliyor.
  • Havaya bir sürü kimyasal ve zehirli gaz salan, atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan ürünleri, orman ürünlerini ve çöpü yakarak elde edilen enerji “yenilenebilir” sayılıyor ve teşvik ediliyor. Biyokütle santrallarının önü daha da açılıyor.
  • Bugüne kadar güç sınırı olmaması nedeniyle sayısı oldukça fazla şirkete destek sağladığı bilinen ve şirketlere sermaye aktaran “Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destek Mekanizması (YEKDEM)” kapsamı daha da fazla genişletilerek Karadeniz derelerinde ekolojik yıkımlara ve sel felaketlerine neden olan HES’lerin sayısının daha da artmasına neden olunuyor.
  • Cumhurbaşkanı izni ile, BOTAŞ, TPAO gibi kurumlar tarafından daha önce yurtdışında kurulmuş olan şirketlere, T.C. Kanunlarından muaf olmak üzere, yurtdışı için çalışmak amacıyla yurt içinde de enerji şirketleri kurmaları sağlanıyor.
  • Enerji üretim tesisleri için gereken taşınmazlar daha önce Maliye Bakanlığı tarafından kamulaştırılırken ve kamu yararı kararı alınması gerekirken,  yetki EPDK’ya veriliyor, kamu yararı kararı olmaksızın istimlak olanağı sağlanıyor ve halkın, köylünün topraklarının sermayeye peşkeş çekilmesi süreci daha da hızlandırılıyor.
  • Dağıtım şirketlerine çeşitli kolaylıklar sağlanarak daha fazla kar elde etmeleri sağlanıyor.
  • Ülkemizin her yerinde köylüleri ve halkı canından bezdiren, ekolojik yıkımlara yol açan, havayı, su kaynaklarını ve tarım alanlarını kirleten ve HES’ler, JES’ler ve RES’lere YEKDEM destekleri devam ettiriliyor.
  • Jeotermal alanların ihale bedellerinin taksitlendirilmesi sağlanarak JES’lerin sayıca daha fazla artmasının önü açılıyor.”

KANUN TEKLİFİ GERİ ÇEKİLMELİDİR

Kanun teklifinde halkın, enerji demokrasisinin ve enerji tasarrufunun olmadığı dile getirilen açıklamada, “Enerji verimliliği yok, enerji kooperatiflerine teşvik yok, çevreyle ilgili duyarlılık yok.   Teklifte, enerji ve maden şirketlerine daha fazla destek, daha fazla imtiyaz ve kıyak, kamu denetiminin ortadan kaldırılması, tüm yetkilerin tek adamda, Cumhurbaşkanı’nda toplanması, imtiyaz ve kıyağın şirketlere, zararın halka yıkılması ve çevreyle ilgili yıkım var.” vurgulaması yapıldı.

“Köylülerin arazileri yok paraya şirketlere devredilecek. Türkiye dünyanın atık deposu haline gelecek, araba lastiği, orman ürünleri ve çöp yakarak elde edilen enerji ‘yenilenebilir’ sayılacak ve şirketler teşviklerden yararlanacak. Böylece Türkiye, dünyanın dört bir yanındaki lastik atıkları başta olmak üzere bir atık deposu haline gelecek. Havaya salınacak zehirli kimyasal atıklar geri dönülmez halk sağlığı sorunlarına neden olacak” denilen açıklamada, tüm muhalefet partileri, emek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, kent ve ekoloji örgütleri ile tüm yurttaşlar bu yasa teklifine karşı çıkmaya çağrılarak ,”Halktan yana, doğal dengeyi gözeten enerji ve maden politikaları istiyoruz” ifadeleri yer aldı.

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir yanıt yazın

Top