Buradasınız
Ana Sayfa > Bildiriler > ŞPO İzmir Şubesi: Hatalı plan kararlarından derhal vazgeçilmelidir

ŞPO İzmir Şubesi: Hatalı plan kararlarından derhal vazgeçilmelidir

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İzmir-Manisa planlama bölgesine ilişkin raporu açıklayan Şehir Plancıları Odası üyesi Ali Kemal Çınar, “Hatalı plan kararlarından derhal vazgeçilmeli” dedi.

Türk Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 07.07.2020 tarihinde onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği’ne ilişkin hazırladığı raporu açıkladı. Alsancak’ta bulunan Mimarlık Merkezinde yapılan açıklamayı TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kemal Çınar yaptı.

KAÇAK YAPILARIN YASALLAŞMASININ ÖNÜNÜ AÇACAK

İzmir ve Manisa kentlerinin imar düzenlemelerini yok eden bu kararların, Şehir ve Bölge Planlama Biliminin değerleri ile örtüşmediğini söyleyen Çınar, “Planı ve değişiklikleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, nitelikli tarım alanlarının, orman alanlarının, doğal karakteri itibari ile korunması gereken alanların, konut, sanayi, ticaret gibi gelişme alanlarına dönüştürülmesi, planın verilerinin güncel tarihli olmaması, plan notları ile kaçak yapıların yasallaşmasının önünü açması şeklinde sıralanabilecek birçok neden olacağı düşünülmektedir” dedi.

İzmir Depreminin, kent planlamasının önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Çınar, “Yaşanan can ve mal kayıpları sağlıklı ve güvenli konut hakkını yeniden gündeme getirmiştir. Yıkılan binalarda yapı ölçeğinde kusurlar olduğu görülmektedir. Oysa sorunun ana kökeni, Türkiye’deki konut üretiminin serbest piyasanın egemenliğine bırakılmasıdır” diye konuştu.

BİLİMSEL DAYANAKTAN YOKSUN

Bakanlığın onayladığı planının, defalarca değişikliğe uğradığını belirten Çınar, hazırlanan planlama sürecine kamu kurumlarının, meslek odalarının dahil edilmediğini söyledi. Planın hazırlanma sürecinde olduğu gibi askı sürecinde de türlü usulsüzlükleri tespit ettiklerini söyleyen Çınar, “Bu kapsamda yapılan değişikliklerin gerekçeleri kamuoyuyla paylaşılmıştır” dedi. Çınar sözlerine şöyle devam etti:

“07.07.2020 onay tarihli İzmir–Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinde özellikle İzmir’de bilimsel dayanaktan yoksun ve alt ölçekli plan kararlarını bütünüyle uygulanamaz hale getirecek ‘Kentsel Yerleşik Alan’, ‘Kentsel Gelişme Alanı’, ‘Tercihli Kullanım Alanı,’ ‘Tarım ve Hayvancılık Geliştirme Alanı’, ‘Sanayi Alanı’ gibi kullanımlar aracılığıyla tarım alanlarının ve doğal alanların yapılaşmaya açılmasına, tahribatına ve doğal varlıkların kontrolsüz biçimde yok edilmesine neden olacaktır.”

“PLAN İPTAL EDİLMELİ”

Söz konusu plan değişikliği ile 200 noktada düzenleme yapıldığını söyleyen Çınar, bu noktaları hazırladığı slayt ile sundu. Bakanlığın onayladığı planın bütünüyle iptal edilmesini talep eden Çınar, son olarak “Bilimsel ve teknik tüm çalışmaların eksiksiz yapıldığı, katılımcı süreçlerin işletildiği, şehircilik ilkeleri, planlama esasları, toplum ve kamu yararına uygun bir planlama süreci yürütülmesi gerekmektedir” dedi.

Kaynak: Evrensel

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top