Buradasınız
Ana Sayfa > Bildiriler > SAMÇEP: Mahkemenin iptal kararı bir hukuk dersidir!

SAMÇEP: Mahkemenin iptal kararı bir hukuk dersidir!

Samsun’un Çarşamba ilçesi Eğercili Mahallesinde kurulması planlanan Biyokütle Enerji Santralinin iptali için açılan davada, Samsun İdare Mahkemesi tarafından ‘ÇED Gerekli Değildir’ şeklindeki Valilik işleminin iptaline karar verildi. Kararı kamuoyu ile paylaşan SAMÇEP, mahkemenin kararı hakkında “Bu bir hukuk dersidir” yorumunda bulundu.

Samsun’un Çarşamba ilçesi Eğercili Mahallesinde kurulması planlanan Biyokütle Enerji Santrali’nin iptali için Samsun İdare Mahkemesi tarafından ‘ÇED Gerekli Değildir’ şeklindeki Valilik işleminin iptaline karar verildi. Kararı kamuoyu ile paylaşan Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP,) mahkemenin kararı hakkında “Bu bir hukuk dersidir” yorumunda bulundu.

Konu hakkında bugün bir açıklama yapan SAMÇEP, “Eğercili Zehir Santralı olarak bilinen tesis, Çarşamba Büyük Ova alanında kaldığı ve alternatif alan araştırması yapılmadığı gibi, mutlak tarım arazisi olan bu sahanın bir genelge ile tarım dışına çıkartılmasının buyurucu yasa hükmüne aykırı olduğu için davamızın kabulüne ve işlemin iptaline karar verilmiştir.

Mahkeme ayrıca söz konusu davada bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun; dar ve kısıtlı bir bakış açısı ile hazırlanmış olması, çoğu noktalarda proje tanıtım dosyasındaki veriler esas alınarak raporun temellendirilmiş olması ve ayrıca bazı noktalarda nesnel ve objektiflikten uzak değerlendirmeler içermesi nedeniyle hükme esas alınabilecek nitelikte olmadığını da belirtmiştir.

İnsan yaşamı ve çevrenin korunmasına dair Anayasa hükmüne dayanılarak verilen mahkeme kararını yöremizde büyük bir sevinçle karşılıyoruz. İdarenin bütün işlem ve eylemlerinde, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlı kalması gerektiğini yeniden hatırlatan mahkeme kararından duyduğumuz bu sevinci halkımızla paylaşıyoruz” dedi.

“BU KARAR BİR ‘HUKUK DERSİ’ ANLAMINDADIR”

Çarşamba Ovası gibi “büyük ova” statüsü içinde yer alan ve nitelikli bir tarım bölgesinde biyokütle enerji santrali kurulmasına izin verilmesi ve üstelik de “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilmesine karşı açtıkları dava sonucunda, Samsun İdare Mahkemesi’nin “yasa hükmüne aykırı” bularak, işlemin iptaline karar vermesinin “bir hukuk dersi” olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan SAMÇEP, açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

“İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. Maddesi uyarınca Eğercili Mahallesinde temeli atılan tesisin sökülmesini ve taşınmazın eski haline getirilmesini bekliyoruz. Anılan yasa maddesi Samsun Valiliğine böyle bir görev de yüklemektedir. Yasanın Valiliğe yüklediği;

a) tesisin sökülmesi ve
b) eski hale getirmesine dair görevin bir an önce yerine getirilmesini de bekliyoruz.

Yasanın bu konuda idareye tanıdığı azami 30 günlük yasal süre dolduktan sonra ilgili ve sorumluları hakkında yasal ve yargısal yollara baş vuracağımızı da kamuoyu ile paylaşıyoruz.”

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top