Buradasınız
Ana Sayfa > Haberler > Mahkeme: Mermer ocağı yaşamı bitirir

Mahkeme: Mermer ocağı yaşamı bitirir

Sivas’ın doğa harikası Yılanlı Dağı’nı tehdit eden mermer ocağına mahkeme bilirkişi raporunu göz önüne alarak bakanlığın “ÇED olumlu” kararını iptal etti.

Sivas’ın Kangal ilçesinde Aleviler için kutsal kabul edilen Yılanlı Dağı mermer ocağı tehdidi altında. Çevre sakinleri dağın bulunduğu bölgeye yapılmak istenen blok mermer ocağına karşı çevrede yaşam haklarını etkileyeceği ve arıcılık, çiftçilik, hayvancılık gibi mesleklerin artık yapılamayacakları gerekçe dava açtı. Bilirkişi projenin neredeyse dağın yarısını kaplayacağını vurguladı. Mahkeme projeye verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu” kararını iptal etti. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 3 Temmuz 2019 tarihinde Sivas’ın incesi Yılanlın Dağı’nın bulunduğu bölgeye “blok mermer ocağı projesi” için “ÇED Olumlu” kararı verdi. Bölge sakinleri kararın iptali istemiyle dava açarak öncelikle proje alanının 221 hektarının orman arazisinde, 171 hektarı ise mera azarazisinde kaldığı, ifade etti. Proje sahasına çok yakın bir konumda yaşadıklarına dikkat çeken bölge sakinleri, projenin hayata geçmesi halinde öncelikle sağlıklı bir çevrede yaşam haklarının etkileneceğinin altını çizdi. Bölge sakinleri, yaşamlarını hayvancılık, tarım, arıcılık ile sağladığını anlatarak projenin hayata geçmesi durumunda bölgede bulunan su kaynaklarının yok olacağını ve artık mesleklerini icra edemeyeceklerini ifade etti.

‘DAĞIN YARISI KADAR’

Dava dosyasına giren bilirkişi raporunda, projenin “bölgenin doğal yapısı, fauna elemanları, bütüncül yaklaşımla ekosistem ve besin zincirinin en üst halkasında yer alan bölge insanı üzerinde telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceği”ni belirtti. Raporda, özetle “saha çalışmasında gerekli titizliğin gösterilmediği, madencilik faaliyetinin yapılacağı alanın çok büyük bir alan olduğu ve nerede ise dağın yarısını kapladığı, bitkisel açıdan, yapılan çalışmanın gerçek durumu gösterecek şekilde tekrarlanması gerektiği” ifade edildi. 

Bilirkişi raporuna atıfta bulunan mahkeme ise “projenin önemli çevresel etkilerinin olduğu, bu haliyle projede birçok yönden eksiklik bulunduğu, bu kapsamda projenin çevresel etkilerinin daha detaylı incelenmesi gerektiği, projenin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeyde olmadığı ve anılan bilirkişi raporunda belirtilen hususlar da dikkate alınarak ÇED sürecinin yeniden işletilmesi gerektiği” sonuç ve kanaatine vararak bakanlığın kararını iptal etti.

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top