Buradasınız
Ana Sayfa > Bildiriler > Kadın Azmağı’ndan ellerinizi çekin !

Kadın Azmağı’ndan ellerinizi çekin !

MUÇEP Gökova Meclisi’nin çağrısı ile Akyaka’da Kadın Azmağı’nda ekolojik yapının tahrip edilmesini protesto etmek üzere bir basın açıklaması etkinliği düzenlendi.

MUÇEP Gökova Meclisi‘nin çağrısı ile dün Akyaka‘da Kadın Azmağı‘nda ekolojik yapının tahrip edilmesini protesto etmek üzere bir basın açıklaması etkinliği düzenlendi. 

Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde yer alan, Orfoz Restoran ile Behçet Büfe arasındaki  Azmak kıyısında geçen hafta içinde ağaç kesilmiş, doğal bitki örtüsü kaldırılarak, Azmak içine dolgu yapılmış ve  dışarıdan malzeme getirilerek üzerine dökülmüştü. Azmak Kıyı Kenar Çizgisinin de içinde kalan ve kamuya ait olan söz konusu alanın etrafı şeritlerle işaretlenerek üzerine “Özel Mülk” tabelası da çakılmıştı.  Etkinlikten bir gün önce Ula Belediyesi tarafından olay yerinde zabıt tutularak söz konusu tabela mühürlendi.

MUÇEP Gökova Meclisi, CİMER üzerinden suç duyurusu yapmak üzere de bir kampanya başlattı. Ayrıca bundan başka Bodrumaktif’in haberine göre; Gökova Ekolojik Yaşam Derneği de 15 Mart Pazartesi günü Muğla Savcılığına suç duyurusunda bulunacak. Akyakalıların pandemi önlemlerine uyarak katıldıkları etkinlikte basın açıklaması Emine Dayıoğlu tarafından okundu. MUÇEP Gökova Meclisi‘nin basın açıklamasının tam metni ise şu şekilde:

KADIN AZMAĞI’NDAN ELLERİNİZİ ÇEKİN!

Bugün Akyakalılar olarak Kadın Azmağı’nın kıyı eksosisteminin tahrip edilmesini protesto etmek üzere bir araya geldik. Bulunduğumuz bu alan paradan başka değer tanımayanların saldırısı ile tahrip edildi. Dışarıdan taşıdıkları malzeme ile doldurarak Azmak kıyısının doğal yapısını bozdukları yetmiyormuş gibi, bir de “özel mülk” tabelası çakarak bu alanı kamuya da kapattıklarını ilan ettiler. Yani onların para hırsı ne Özel Çevre Koruma, ne ekoloji ne de Kıyı Kanunu tanıyor. Belli ki devletin kurumlarını da tanımıyor. Pandemi koşullarını adeta fırsat bilerek tüm kurumların gözünün önünde rahatça Gökova Bölgesi’nin doğal değerlerine saldırabiliyorlar. Şu iyi bilinmelidir ki; koşullar ne olursa olsun, Akyakalılar, Gökovalılar olarak bizler, varlık nedenimiz olarak gördüğümüz bu değerlerimizi ve tüm canlılarla birlikte yaşamsal ve ortak varlıklarımız olarak gördüğümüz müştereklerimizi korumakta kararlıyız. Bu oldu-bittilere izin vermeyeceğiz! Doğamızı savunmak için geçmişte olduğu gibi şimdi ve her zaman her türlü meşru ve yasal mücadeleyi vereceğiz!

Kadın Azmağı, uluslararası sözleşmelerle koruma altında olan başta türü dünya ölçeğinde tehlike altında olan su samurları ve denizlerin akciğerleri olarak bilinen ve sadece Akdeniz’de bulunan deniz çayırları olmak üzere birçok canlının yaşam alanıdır. Ancak ne yazık ki, yıllardır Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde 1. Derece Doğal Sit Alanı statüsünde olan Azmak ve Akyaka gibi birçok koruma alanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koruma statülerini düşürmesi ya da tamamen kaldırması sonucunda talan ile karşı karşıya bırakıldı. Bu talan da kocaman bir yalan kılıfına sokularak yapıldı.

Bakanlık koruma statülerinin kaldırmasını bir gayrimenkul şirketine ihale ederek hazırlattığı ve dört yıldır devlet sırrı gibi kamuoyundan gizlediği sözde “Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu”na dayandırdı. Bu rapor nihayet elimize geçtiğinde yapılan çalışmanın bilimsellik ve ekolojik temelden yoksun, tamamen rant temelli koca bir aldatmaca olduğunu anladık. MUÇEP Gökova Meclisi olarak raporla ilgili yaptığımız değerlendirmeyi geçtiğimiz yıl Eylül ayında kamuoyu ile paylaştık ve Bakanlığa da gönderdik.  Yine geçtiğimiz yıl Sayıştay, yayınladığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili Denetleme Raporu’nda “Ekolojik Temelli Bilimsel Raporu”nun hazırlanışında Bakanlığın kendi hazırladığı mevzuata dahi uymayan birçok nokta belirleyerek yasalara da aykırı olduğunu ortaya koydu.

Şimdi skandal niteliğindeki bu rapora sırtına dayayan sermaye ve devlet güçlerinin Gökova ÖÇK Bölgesi’ne karşı büyük bir talan girişimini başlattığını anlıyoruz. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında askıya çıkarılan Akyaka İmar Planı Revizyonu ile talan girişimi resmiyet kazandı. Bu planın yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesi için açtığımız dava sürerken fiili saldırılar da hız kazandı. Restoran ve otel işletmeleri Kıyı Kanununa aykırı olarak işgal ettikleri alanları daha da genişletmek için gözbebeğimiz Azmağın kıyısını dolduruyorlar, ağaçları, sazlıkları kesiyorlar ekosisteme zarar veriyorlar, kamusal alanları özel kullanımlarına geçiriyorlar. Bütün bunlar Özel Çevre Koruma Hükümlerine, Kıyı ve İmar Kanuna göre suç niteliğindeki eylemlerdir. Devletin ilgili kurumları ise bu hukuksuzluklara engel olmuyorlar, adeta yol veriyorlar.

Muğla Valiliği’ne, Ula Kaymakamlığına ve Ula Belediyesi’ne bir kez daha sesleniyoruz. Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’ni tahrip eden bu tür uygulamalara izin vermeyin! ÖÇK Hükümlerinin, İmar Kanunu’nun ve Kıyı Kanunu’nun uygulanması için yasal sorumluluklarınızı yerine getirin.

Muğla Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’na da sesleniyoruz: Dünyada eşi bulunmayan Kadın Azmağı’nın, ve Gökova Sulak Alanının ekosisteminin korunabilmesi için sivil toplum örgütlerinin verdikleri dilekçeyi dikkate alınız ve bu bölgenin “mutlak korunacak hassas alan” statüsüne geçirilmesini sağlayınız.

Gökova ahalisi olarak taleplerimizin sonuna kadar takipçisi olacağımızı değerli basına ve kamuoyuna duyururuz.”

MUÇEP Gökova Meclisi

Kadın Azmağı, Azmaklar Biyolojik-Jeolojik Doğası – Akyaka / Muğla

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top