Buradasınız
Ana Sayfa > Ekoloji > Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın Kanal İstanbul projesi inceleme raporu

Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın Kanal İstanbul projesi inceleme raporu

Son dönemin en tartışmalı projesi olan ve “bir yıkım projesi” olduğu iddiaları ile eleştirilen Kanal İstanbul projesi hakkında Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) da bir inceleme raporu hazırladı. Ekolojik, ekonomik ve sosyal değerlendirmeleriyle uzman görüşlerinin yer aldığı rapor, “Ya Kanal Ya İstanbul” başlığı ile kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Kanal İstanbul Projesi, ülkedeki siyasi muhalefetten başka, demokrasi mücadelesi veren pek çok STKlar yanı sıra, doğa ve yaşamı savunma mücadelesi içindeki ekoloji örgütlerinden de “ekolojik yıkım projesi” olarak büyük tepkiler alan bir proje. Yapılan açıklamalarda, Kanal İstanbul projesinin rant uğruna gerçekleştirilmeye çalışılan, ekolojik, ekonomik ve siyasi olarak karşı çıkılması ve mutlaka engellenmesi gereken bir yıkım projesi olduğu vurgulanıyor.

Pek çok yönüyle eleştiri ve tartışma konusu olan Kanal İstanbul projesi gerek ekolojik, gerek ekonomik, gerek coğrafi ve gerekse politik açıdan “bir yıkım projesi” olarak görülüyor ve ekoloji örgütleri tarafından da “Türkiye’nin tüm ekosistemini çökertecek bir proje” şeklinde değerlendiriyor.

Kanal İstanbul projesi hakkında Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) tarafından da hazırlanmış bir inceleme raporu bulunuyor. Uzman görüşlerinin yer aldığı rapor, “Ya Kanal Ya İstanbul” başlığı ile Kanal İstanbul projesinin ekolojik, ekonomik ve sosyal değerlendirmeler çerçevesinde bir inceleme raporu şeklinde. Rapor, Kanal İstanbul projesini bir yıkım ve cinayet projesi anlamına gelecek şekilde “tarihi bir hata” olarak da tanımlıyor.

Rapordaki uzman isimler

“Bu rapor, son yıllarda çeşitli yayın kuruluşlarında yayımlanan haberlerle kamuoyu tarafından takip edilen ve ÇED Başvuru Dosyası Çevre Bakanlığı’na sunulan Kanal İstanbul Projesi ile ilgili olarak WWF-Türkiye tarafından bir araya getirilen uzman görüşlerini içermektedir. Gerçekleştiği takdirde İstanbul’un doğal yapısını, kaynaklarını ve çehresini önemli ölçüde değiştirmesi beklenen Kanal İstanbul’u ekolojik, sosyo- ekonomik ve siyasal/hukuksal boyutlarıyla irdeleyen rapor, konuyla ilgilenen tarafları, öngörülmesi gereken riskler hakkında bilgilendirmek ve kamuoyunda şeffaf bir tartışma zemini yaratmak amacıyla hazırlanmıştır” şeklinde bir tanıtımı yer alıyor.

WWF‘nin raporunda şu uzmanların görüş ve incelemeleri yer alıyor: Prof. Dr. Fikret Adaman, Bengi Akbulut, Doç. Dr. Zeynel Aslangündoğdu, Ahmet Atalık, Sema Atay, Doç. Dr. Sevim Budak, Prof. Dr. Haluk Gerçek, Prof. Dr. Naci Görür, Mahir Gürbüz, Dr. Sedat Kalem, Dr. Nilüfer Oral, Doç. Dr. Hürriyet Öğdül, Yrd. Doç. Dr. Dolunay Özbek, Prof. Dr. Emin Özsoy, Prof. Dr. Cemal Saydam, Yrd. Doç. Dr. Adil Sözer, Prof. Dr. Doğanay Tolunay, Prof. Dr. Murat Türkeş, Prof. Dr. Ahmet C. Yalçıner, Doç. Dr. Cenk Yaltırak, Yrd. Doç. Dr. Ahsen Yüksek.

Raporun tanıtım önsözü

WWF‘nin “Ya Kanal Ya İstanbul” başlıklı raporu, şu şekilde bir önsöz ile başlıyor:

“Dünyanın başka köşelerinde olduğu gibi, doğal zenginlikleri ile birlikte, daha düzenli, daha temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşamak ve ihtiyaçların akılcı bir şekilde doğanın hassasiyetlerine ve çeşitliliğine zarar vermeksizin karşılanmasını talep etmek biz İstanbulluların da en tabii hakkıdır.

Bu nedenle, Kanal İstanbul gibi büyük projelerin kamuoyunda enine boyuna tartışılması ve özellikle bu konuda bilgi, fikir ve deneyim sahibi uzmanlara, bilim insanlarına ve sivil toplum kuruluşlarına kulak verilmesi, ortak geleceğimiz adına en rasyonel kararların alınması açısından kaçınılmaz bir gerekliliktir. Çünkü bu proje, İstanbul’un tarihinde önemli bir kırılma noktası olmaya adaydır; ve insanıyla, doğasıyla bu şehir hepimizin ortak mirasıdır.

Bugüne kadar, proje ile ilgili bilgilere erişimde yaşanan güçlüklere ve belirsizliklere karşın, eldeki verilere dayanılarak çok sayıda bilim insanının katkılarıyla hazırlanan bu raporun amacı, hepimizi ilgilendiren böylesine büyük bir projeyi yalnızca ekonomik parametrelerle değil aynı zamanda ekolojik ve toplumsal yönleriyle de masaya yatırmak ve böylece konunun kamuoyunda, etraflı bir şekilde tartışılmasını, irdelenmesini, ve değerlendirilmesini sağlamaktır.

Bu girişimimizin, İstanbul kentinin milyonlarca yılda oluşmuş doğal, tarihsel ve kültürel hazinesine hak ettiği önem ve değerin verilmesi adına bir başlangıç olmasını dilerken raporun hazırlanmasına katkıda bulunan değerli uzmanlara ayrı ayrı teşekkür ederiz.”

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) tarafından hazırlanan Kanal İstanbul projesi hakkındaki “Ya Kanal Ya İstanbul” adlı Kanal İstanbul Raporu‘nu indirmek için tıklayınız: PDF formatında indir

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top