Buradasınız
Ana Sayfa > Bileşen Etkinlikleri > Yelki’de yapılmak istenen Go-Kart pisti planlarının ikinci kez yürütmesi durduruldu | Özer Akdemir

Yelki’de yapılmak istenen Go-Kart pisti planlarının ikinci kez yürütmesi durduruldu | Özer Akdemir

İzmir 5. İdare Mahkemesi, Güzelbahçe Yelki’de yapılmak istenen Go-Kart pisti planlarının ikinci kez yürütmesini durdurdu.

İzmir‘in Güzelbahçe İlçesi Yelki mahallesinde bulunan tarım alanları üzerine yapılmak istenen Go-Kart pistine Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilen onaya karşı mahallede yaşayan 18 yurttaş tarafından açılan davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Go-Kart pisti için verilen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların iptaline karşı 2019 yılında açılan davada geçtiğimiz Haziran ayında da yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Güzelbahçe Kültür Çevre ve Güzelleştirme Derneği ikinci davayı da kazandıklarını belirterek son yapılan parselasyon planının iptali için de dava açtıklarını ve bunun da iptal edileceğine inandıklarını açıkladı.

BİLİRKİŞİ “TARIMSAL BÜTÜNLÜK BOZULUR” DEMİŞTİ

İzmir 5. İdare Mahkemesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yelki‘deki tarım alanlarının ortasındaki alana ilişkin ”Özel Açık Spor Tesis Alanı (Go-Kart Eğitim Pisti)” amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin iptali davasında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme kararının gerekçesinde; yurttaşlarca Go-Kart pistine olanak sağlayan plan değişikliklerine karşı açılan 2019 yılındaki davada da yürütmenin durdurulması kararının verildiğine dikkat çekilerek, dava mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldığı, dava konusu parsellerin bir bölümünün ve çevresinin tarımsal alan bütünlüğü bağlamında dikili tarım arazisi kapsamında olduğu kaydedildi.

Dava konusu parsellerde yaşlı zeytin ağaçlarının bulunduğunun altının çizildiği mahkeme kararında, alanın yakın çevresinde de yer yer zeytinlikler olduğu, söz konusu Go-Kart eğitim pisti şeklinde bir kullanımın tarımsal alan bütünlüğünün ve zeytinlik alanların bozulmasına sebep olacağı ifadelerine yer verildi.

MAHKEME: KAMU YARARINA UYGUN DEĞİL

Mahkeme kararında, Go-Kart planlamasının 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile öngörülen tarım alanı kararlarına uygun olmadığı, planlar arası birliktelik ilkesinin sağlanmadığı ve plan hiyerarşisine uyarlılık gösterilmediği, planlama ilkelerine, şehircilik esaslarına, planlar hiyerarşisine ve kamu yararına uygun olmadığına da vurgu yapıldı.

Mahkeme heyeti oy birliği ile aldığı kararda; “Dava konusu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 12.06.2020 tarihinde onaylanan ‘Özel Açık Spor Tesis Alanı (Go-Kart Eğitim Pisti)’ amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin hukuka uygun bulunmadığı sonucuna varıldığı, öte yandan, dava konusu plan değişikliğinin uygulanmasına geçilebileceği göz önüne alındığında, telafisi güç ve imkânsız zararların doğabileceği”nin altını çizerek yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi.

GÜLDER: ÜÇÜNCÜ DAVAYI DA AÇTIK

Kararla ilgili açıklama yapan Güzelbahçe Kültür Çevre ve Güzelleştirme Derneği (GÜLDER), 2019 yılında açtıkları davada alınan yürütmenin durdurulması kararından sonra 2020’de açtıkları davadan da aynı yönde karar alındığına vurgu yaparak, “Bu yıl 9 Ekim 2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından şimdi Yürütme Durdurma kararı aldığımız 1/1000 ve 1/ 5000’lık planlara dayalı olarak yapılan parselasyon planına karşı da 3. davamızı açtık. Bu durumda son yapılan parselasyon plânı da iptal olacaktır” dedi.

“HUKUKİ OLARAK İDDİALARIMIZDA HAKLIYIZ”

Davanın avukatı Berna Babaoğlu da, “Güzelbahçe’de yapılmak istenen Go-Kart pistine karşı yurttaşların ve Güzelbahçe Çevre ve Kültür Güzelleştirme Derneği’nin 2019 yılında açtığı ilk davada verilen yürütmeyi durdurma kararı, o mahkemece yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi neticesinde hazırlanan rapor doğrultusunda bilimsel ve hukuki olarak iddialarımızda haklı olduğumuz İzmir 5. İdare Mahkemesi tarafından kabul görerek 1/1000 ölçekli Go-Kart pisti amaçlı revize uygulama imar planının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Her iki davada verilen yürütmeyi durdurma kararlarına Davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın uyması hukukun gereğidir. Artık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bağlı birimlerinin Go-Kart pisti amaçlı daha fazla işlem yapmamalarını ve yargılamalar sonuçlanıncaya kadar beklemelerini istiyoruz” diye konuştu.

Özer Akdemir
Evrensel Gazetesi yazarı. 1969 Nevşehir Hacıbektaş'ta doğdu. 1998 yılında Evrensel Gazetesi ile başladığı gazeteciliğe halen gazetenin İzmir temsilcilisi olarak devam ediyor. Hayat TV'de Çepeçevre Yaşam programlarının yapım ve sunuculuğu yanı sıra, Anadolu’nun Altın’daki Tehlike / Kışladağ’a Ağıt, Kuyudaki Taş / Alman Vakıfları ve Bergama Gerçeği, Uranyum Uğruna / Dilsiz Çocukları Ege’nin, Doğa ve Direniş Öyküleri adlı kitapları bulunuyor. EGEÇEP Yürütme Kurulu ve çeşitli komisyonlar ile Ekoloji Birliği'nde Koordinasyon Kurulu ve Yürütme Kurulu'nda da görev yapmıştır.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top