Buradasınız
Ana Sayfa > Haberler > Saros’ta 7 bin 591 ağaç kesilecek!

Saros’ta 7 bin 591 ağaç kesilecek!

Bilirkişi raporuna ve bölge halkına rağmen BOTAŞ tarafından Saros Körfezi’nde ısrarla yapılmak istenen FSRU Likit Doğalgaz Taşıma ve Yükleme Limanı Projesi’nde yeniden hazırlanan ÇED raporunda bölgede yaklaşık 7 bin 591 ağacın kesilmesinin planlandığı belirtildi. Raporda ayrıca orman tahribatının önüne geçmek amacıyla kesilecek ağaçların 10 katı ağacın da dikileceği ifade edildi.

Saros Körfezi’nde yapılmak istenen FSRU Likit Doğalgaz Taşıma ve Yükleme Limanı Projesi’nde bilirkişi heyetinin olumsuz görüş vermesine ve bölge halkının ÇED iptal davasını kazanmasına rağmen, 2009/7 genelgesi kapsamında BOTAŞ tarafından yeniden hazırlanan ÇED raporunda önemli bilgiler yer aldı.

Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere ve Gökçetepe arasındaki sahilde BOTAŞ tarafından yapılması planlanan proje için İnceleme Değerlendirme Komisyon (İDK) toplantısı yapılacağının duyurulmasıyla birlikte hazırlanan ÇED raporunda, ormanlık alanın kullanılmasına dair yaklaşık 7 bin 591 ağacın kesileceğinin hesaplandığı belirtildi.

12,92 hektarlık orman kullanılacak

Yenigün‘de yer alan habere göre; söz konusu raporda kara boru hattının 12,92 hektardan oluşan ormanlık alan içerisinde yer alacağı vurgulanarak, “Proje kapsamında kurulacak kara boru hattının 12,92 ha’lık kısmı orman sayılan alanlar içerisinde kalmaktadır. Bu alanlar için 6831 sayılı Orman Kanununun 17. Maddesi hükümleri doğrultusunda gerekli izinler alınacaktır. 52,3 ha’lık proje alanın karada kalan 9,1 ha’lık büyüklüğe sahiptir. Karada kalan kısmın tamamı ile kara boru hattının büyük bir bölümü diğer araziler olarak sınıflandırılan alanlardan oluşmakta olup bu alanlar işlemeli tarıma uygun olmayan veya sınırlı olarak uygun olan arazilerle orman rejimindeki arazileri kapsamaktadır. 52,3 ha’lık proje alanında orman alanları yer almamaktadır. Ancak proje kapsamında inşa edilmesi planlanan 17.121 m uzunluğundaki kara boru hattının 12,92 ha’lık kısmı orman alanları içerisinden geçmektedir. Saros FSRU Gemi İskelesi proje alanı için T.C. Orman Genel Müdürlüğü Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü İzin ve İrtifak Şube Müdürlüğü tarafından verilen ÇED İnceleme ve Değerlendirme Formuna göre proje alanının karada kalan kısmı ve kara boru hattının kapladığı alanlar 37,81 ha’dır. Bu alan içerisinde orman sayılan alanlar 12,92 ha olarak belirlenmiştir” denildi.

“Orman tahribatını önlemek için orman yolu kullanılacak”

Projenin kara kısmında yer alan boru hattının 17 bin 121 metre uzunluğunda olacağı, kurulacak olan boru hattının geçişi için ormanlık alanın kullanılmasına dair gerekli görüşlerin alındığı ifade edilerek, şöyle denildi: “Proje kapsamında FSRU gemisinden alınacak doğalgazın transferinin yapılacağı boru hattı, proje alanı içerisinde başlayarak yaklaşık 17.121 m uzunluğunda olacaktır. Kurulacak kara boru hattının 12,92 ha’lık kısmı orman alanları içerisinden geçmektedir. Orman alanlarına denk gelen boru hattının geçişi 6381 sayılı Orman Kanununun 17. Maddesi ve uygulama yönetmeliği çerçevesinde yapılmıştır. Gerek izin dosyaları hazırlanarak Tarım ve Orman Bakanlığı – Orman Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerine sunulmuştur. Orman Genel Müdürlüğü mevzuat kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli görüşleri yazılı olarak istemiş ve almıştır. Kara boru hattı güzergahı belirlenirken, zorunlu olarak geçmekte olduğu orman kısmında orman tahribatını önlemek ve ağaçların kesilmemesi amacı ile kara boru hattının olabildiğince orman yangın önleme şeridinden, orman yolu kenarından veya yola yakın olarak geçmesine dikkat edilmiştir. Proje kapsamında olası orman yangınlarına karşı gerekli tedbirler alınacaktır”

7 bin 591 ağacın çoğunluğu kızılçamdan oluşuyor

Projede kesilmesi ön görülen 7 bin 591 ağacın kızılçam ağacı olduğu ve bölgedeki orman bitki örtüsüne zarar gelmemesi adına çalışma yapıldığı aktarılan raporda, “Proje sahasındaki ağaçlar hakkında bir çalışma yapılmış olup yaklaşık 7591 adet ağaç hesaplanmıştır. Söz konusu hesaplama tablosu aşağıda verilmektedir. Yaklaşık 7591 adet ağaç içerisindetaşınamayacak durumdaki ağaçlar kesilecektir. Keşan İşletme Müdürlüğü Çamlıca ve Korudağ İşletme Şefliği Amenajman Planı Meşçere Tanıtım tablolarından alınan verilere göre toplam yaklaşık 3100 adet ağırlıklı Kızılçam olmak üzere Sapsız Meşe, Macar Meşesi ve Karaçam ağaçları kesilecektir. Proje kapsamında kesilecek ağacın 10 katı ağaç dikilecektir” denildi.

Proje alanı yanık ormanlık alanmış (?)

Kara boru hattı inşası aşamasında Orman Genel Müdürlüğü’nden izin alınacağı ve proje alanının yanık orman alanlarında kaldığı belirtilen raporda “52,3 ha’lık proje alanında 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince orman alanları yer almamaktadır.  Proje kapsamında inşa edilecek kara boru hattının belli kısımları orman sayılan alanlar içerisinden geçmektedir. Kara boru hattı inşası aşamasında kullanılacak orman alanları için kamulaştırma söz konusu değildir. Boru hattının kaplayacağı orman alanları için 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 17. Maddesi kapsamında gerekli izinler alınacaktır. İzin iş ve işlemleri Orman Genel Müdürlüğünün ilgili talimatları doğrultusunda yürütülecektir. Gerekli izinlerin alınması sonrasında sahada çalışılacaktır.ÇED İnceleme ve Değerlendirme Formunda proje alanının yanık orman alanlarında kaldığı, ÇED Yönetmeliği ve 6831 Sayılı Orman Kanunu kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda ÇED İnceleme ve Değerlendirme Formunda belirtilen hususlar doğrultusunda makamında uygun görmesi kaydıyla ormanlar ve ormancılık çalışmaları üzerinde verilecek iznin olumsuz etkisinin olmayacağı belirtilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top