Buradasınız
Ana Sayfa > Haberler > Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kapadokya yönetmeliğine karşı dava açtı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kapadokya yönetmeliğine karşı dava açtı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Kapadokya Bölgesi’ne özel düzenlenen Kapadokya Alan Planları Yapımı ve Yürürlüğüne İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 11 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımladığı yönetmelik ile Kapadokya Alan Başkanlığı sınırlarında fiziki, doğal, estetik, tarihi, kültürel değerleri korumak ve geliştirmek için usul ve esasları belirlemişti.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Kayseri İdare Mahkemesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na karşı açtığı davada, 11.07.2020 tarih ve 31182 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kapadokya Alan Planları Yapımı ve Yürürlüğüne İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3.maddesinin l bendinin, 4.maddesinin, 5.maddesinin, 6.maddenin 2.fıkrasındaki “yenilikçi, esnek ve rekabetçi bir ekonomik yapının oluşturulması için” ifadelerinin, 8.maddesinin 1 ve 10. fıkralarının, 10.maddesinin 6.fıkrasının, 12.maddesinin 1.cümlesinin yürütülmesinin durdurulması ve iptalini talep etti.

“Ciddi bir talan süreci var, kaçak yapılaşma artı”

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Kapadokya’nın büyük tehdit altında olduğunu vurgulayan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan şunları söyledi:

“Bu alanda çok ciddi bir talan süreci var. Peri bacaları tahrip edilerek yapılaşmalar yapılıyor. Göreme ve Kapadokya bölgesindeki her adımı titizlikle takip ediyoruz. Bu yönetmelik doğal SİT alanları için büyük tehlike oluşturuyor. Talanı meşrulaştırmalarına ve eşsiz doğal güzellikteki Kapadokya’nın rant uğruna talan edilmesine izin vermeyeceğiz.”

Kapadokya’da peri bacalarında kaçak yapılaşmalarının son dönemde daha da artığına dikkat çeken Candan,  Yeşil Gazete’nin haberine göre “Son olarak, Göreme’de Gafer Mahallesi’nde ne yazık ki iki peri bacası da kaçak yapılaşmadan nasibini aldı. Peri bacasında inşaat yapılıyor. Göreme Belediyesi’nin bu duruma ivedi şekilde müdahale etmesi gerekiyor ve kaçak yapının buradan kaldırılması gerekiyor’’ dedi.

‘Koşulları Koruma Kurulu belirlemelidir’

Candan,  yönetmelikle Kapadokya’nın yürürlükteki koruma mevzuatından koparılarak özel koruma alanına dönüştürüldüğünü de belirterek,  yönetmeliğin 4’üncü Maddesi’ndeki “…bu plan kararları doğrultusunda Kapadokya Alanı nazım ve uygulama imar planları planlama alanında sit alanı olup olmadığına bakılmaksızın ve koruma statülerinin bütünlüğü aranmaksızın yapılabilir” ifadelerine değindi. Candan,  sözlerine şöyle devam etti:

‘’Bu madde ile kamu kurum görüşleri devre dışı bırakılmış durumdadır. Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarına ilişkin yetki tamamen komisyona devredilmiştir, burada koruma kurullarının etkin karar verme sürecinde yer alması zorunludur. Koşulları Koruma Kurulu belirlemelidir. Geçiş dönemi koruma esaslarının nasıl hangi ilkeler kapsamında belirleneceği anlaşılmamaktadır, bu muğlak durum alanı koruyamama neticesini doğurabilecektir. Dolayısıyla geçiş dönemi koruma esasları başlıklı madde tamamen iptal edilmelidir.

“Yine Kapadokya Alanının sürdürülebilir turizm ilkesi doğrultusunda kültürel değerleri, doğal arazi yapısı, bitki örtüsü, kültürel ve doğal peyzaj özellikleri de dikkate alınarak korunması, sağlıklaştırılması, yenilenmesi esastır denilmek suretiyle Kapadokya’nın korunmasında vizyon turizm doğrultusunda belirlenmiştir, oysa ki Kapadokya’yı koruma gayesi olan herhangi bir yasal düzenlemenin temel ilkesi turizm değil alanı bütün halinde koruma ve yaşatma olmalıdır.”

‘Telafisi imkansız zararlar yaratacak’

Yönetmeliğin uygulanması durumunda Kapadokya bölgesinde telafisi imkansız zararlar yaşanacağını da vurgulayan Candan,  “Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak hukuksal adımları atarken, bu doğal ve tarihsel coğrafyanın yok edilmemesi için ve gelecek kuşaklara aktarılması için kamuoyu yaratmaya devam edeceğiz. Bilim ve teknikten aldığımız güçle toplumu aydınlatacağız’’ dedi.

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top