Buradasınız
Ana Sayfa > Bildiriler > Marmaris Hisarönü’nde Jeotermale geçit yok!

Marmaris Hisarönü’nde Jeotermale geçit yok!

Marmaris‘te Hisarönü mahallesinde Bencik Koyu’nda jeotermal kaynak arama faaliyeti için başlatılan ÇED süreci tepkiler sonucunda iptal edildi.

Marmaris’in Hisarönü mahallesinin Bencik Koyu yakınındaki bir alanda jeotermal kaynak arama faaliyeti için başlatılan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci iptal edildi.

Mutlak Korunması Gereken Alan

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, iptal kararını yaptığı yazılı açıklamada şu sözlerle duyurdu:

“Faaliyet alanının, mutlak koruma gerektiren ‘Hassas Zon’ tanımlı alanda kalması ve alanda telafisi mümkün olmayan tahribatlara yol açarak mevcut flora, fauna, ekosistem bütünlüğüne zarar verecek olması nedeniyle ÇED süreci iptal edilmiştir”

ÇED sürecinin başlatılmasına ilk tepki veren kurum olan Marmaris Kent Konseyi üyeleri, iptal kararından önce planladıkları gibi önceki gün (05 Eylül) jeotermal kaynağa tepki göstermek amacıyla Hisarönü’nde, Bencik Koyu’na bakan bir alanda toplandı. Yöre halkı ile bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Marmaris Kent Konseyi, Muğla Çevre Platformu (MUÇEP), Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş, Belediye meclis üyelerinin bir kısmı ve CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı’nın da destek verdiği grup, jeotermal karşıtı, Marmaris’in doğasının korunmasının gerektiği yönünde sloganlar yazan dövizler taşıdı. Yaklaşık 100 kişiden oluşan grup basın açıklaması yaparak tepkilerini dile getirdi.

Ne maden ne JES, istediğimiz temiz bir nefes!

Marmaris’in tamamının ‘milli park’ olduğunun vurgulandığı, Marmaris Kent Konseyi Başkanı Ufuk Beytekin tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Etrafınıza şöyle bir baktığınızda başkaca hiçbir bilgiye ihtiyaç duymadan, doğal çevrenin muhteşemliği sayesinde bu projenin neden iptal edilmesi gerektiğini anlıyorsunuz. Marmaris Milli Park ve çevresinde bırakın JES, Maden vb. gibi projeleri, bu doğal çevreye en ufak zararı dokunacak her türlü ses ve çevre kirliliği yaratacak eylem ve etkinliklerin içinde bulunmak bile Marmaris’e ihanettir. Hepimizin bildiği ve kabul ettiği gibi Marmaris doğası ve deniziyle turizmde kendini kabul ettirmiştir. Bu sebeple itiraz dilekçelerinde bahsettiğimiz gibi, JES projesinin bu alan ve çevresinde yaratacağı tahribat ve kirlilik ile nasıl geri dönülmez acılara ve pişmanlıklara sebep olacağı aşikardır.

Marmaris Bir Milli Park’tır

Bilmeyenler ve umursamayanlar için bir kez daha hatırlatıyoruz. Marmaris bir Milli Park’tır. Yaşayan bir ilçenin tamamının ve denizinin bir bölümünün Milli Park olduğu kaç örnek var ki dünyada? Burası öylesine nadide bir Milli Park ki, bu eşsiz doğal çevre onu dünyada bilinen ve rağbet gören bir turizm cazibe merkezi haline getirmektedir. Öyle ki; Marmaris Milli Parkı’nın da içinde yer aldığı “Datça – Bozburun Yarımadaları” Avrupa’da korunması gereken 100 sıcak orman noktasından, ülkemizde ise 9 orman sıcak noktasından biridir. Marmaris Milli Parkı ayrıca Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) doğa koruma açısından küresel düzeyde öncelikli 200 ekolojik bölgeden biri olan “Akdeniz Ormanları” ve denizel olarak Akdeniz Bölgesi içinde yer almaktadır. Biyolojik çeşitlilik ve tehdit açısından Akdeniz Bölgesi dünyanın 25 sıcak önemli noktasından biridir. Milli Park; Önemli Doğa Alanı, Önemli Bitki Alanı, Endemik Bitki Alanı, (WWF-IUCN) Önemli Kuş Alanı ve Önemli Memeli Alanı içinde yer almaktadır.

Marmaris Milli Parkı büyüklüğü nedeniyle çok sayıda ekosistemi bünyesinde barındırmaktadır. Milli Park alanında tür, alt tür ve varyete düzeyinde olmak üzere toplan 724 bitki taksonu tespit edilmiştir. Milli Park içinde 64 Endemik bitki tespit edilmiş olup IUCN tehlike kategorilerine göre tespit edilen endemik türlerin 43 tanesi “Kritik Düzeyde Tehlikede”,  17 tanesi “Düşük Risk”, 2 tanesi “Tehlikede” ve 2 tanesi de “Zarar Görebilir” kategorisindedir. Aynı zamanda yapılan faunistik çalışmalara göre omurgalılardan 34 balık, 7 iki yaşamlı, 32 sürüngen, 84 kuş ve 37 memeli, omurgasızlardan ise 99 böcek, 3 örümcek, 1 kırkayak, 2 çıyan, 1 salyangoz ile 327 bentik,( deniz ekosistemlerinde sahilden başlar, en derin çukurlara kadar olan tüm deniz dibini içeren bölgedir) 154 fitoplankton ve 117 zooplankton türü tespit edilmiştir. Ayrıca Milli Park, pek çok arkeolojik ve doğal sit alanlarını barındırmaktadır.

Burada jeotermal mi aranır?

Tüm bu bilgilere ilaveten daha önce de belirttiğimiz gibi proje alanı, ormanlık alan ve çevresi deniz olup deniz turizminden geçimini sağlamakta olan bölge insanının “Mavi Yolculuk” rotalarından biridir. Ayrıca Ege Denizinde ve Marmaris’in içinde bulunduğu kara uzantısında pek çok fay hattı bulunmakta olup sık sık depremler meydana gelmektedir. Bu açıdan da yapılması planlanan Jeotermal Santral sakıncalıdır.

Sözün özü, milli park olmanın gereklerini yerine getirip onun itibarına sahip çıkarak turizmde kaliteyi artırıp sürdürülebilirliği sağlamak yerine, doğal çevreye ve burada yaşayan halka zarar verecek olan bu ve benzeri türden tüm projelere, bu coğrafyada yaşayanlar olarak demokratik haklarımızı kullanıp karşı duruş gösteriyoruz ve JES projesinin tüm bu somut gerçekler sebebiyle derhal iptal edilmesini istiyoruz.

Marmaris Kent Konseyi olarak doğal çevremize zarar verecek olan tüm faaliyetlere ve saldırılara karşı denizimize, ormanımıza, hayvanımıza ve insanımıza sahip çıkıyoruz ve çıkmaya da devam edeceğiz.”

MARMARİS KENT KONSEYİ

Kaynak: MUÇEP

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top