Buradasınız
Ana Sayfa > Ekoloji > İzmir’in ortasındaki vaha Kültürpark nasıl korunacak? | Özer Akdemir

İzmir’in ortasındaki vaha Kültürpark nasıl korunacak? | Özer Akdemir

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark’la ilgili yeni plan yayımladı. İBB Başkanı “Kültürpark’ın ‘Anayasası’nı hazırladık” iddiasında bulunurken, kent savunucuları başkanla aynı görüşte değil.

“İzmir’in ortasındaki vaha” olarak adlandırılan Kültürpark‘ın geleceğine dair tartışmalar sürüyor. Kentin simgelerinden biri olan Kültürpark’ın doğal dokusunun korunarak geleceğe taşınması tartışmaları İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından geçtiğimiz Aralık ayı içerisinde “Kültürpark’ı geleceğe taşıyan plan” diye açıklanan Koruma Amaçlı İmar Planı sonrası yeniden alevlendi. İBB Başkanı “Ortak akılla Kültürpark’ın ‘Anayasası’nı hazırladık” iddiasında bulunurken, başta Kültürpark Platformu olmak üzere kentteki emek, meslek örgütleri ve platformlar başkanla aynı görüşte değiller.

SOYER: KÜLTÜRPARK’IN ANAYASASINI HAZIRLADIK

İBB tarafından geçtiğimiz ay Büyükşehir Belediye Meclisi’nin onayına sunulan Koruma Amaçlı İmar Planın parkın yeşil alanlarının daha da büyütülmesini hedeflediğini ileri süren İBB Başkanı Tunç Soyer, “İzmir’in gözbebeği artık kişisel ve dönemsel kararlardan etkilenmeyecek” açıklamasında bulundu. Plan hazırlanırken “İlgili meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının görüş ve taleplerinin dikkate alındığı”nı iddia eden Soyer Kültürpark’ta yeşil alan kullanımının yanı sıra kültür, sanat, spor, dinlence, eğlence, sosyal tesis, Enternasyonal Fuar sergileme alanı fonksiyonları yer alacağını ifade etti. Soyer, Kültürpark’ın tarihi kapıları, Ada ve Göl gazinoları ile Pakistan Pavyonu olarak bilinen tescilli yapılar ile korunması önerilen yapılar hariç olmak üzere yıkılıp yeniden yapılacaklar için emsal değeri yüzde 5’i geçemeyeceğini belirtirken, yeşil alan oranının arttırılacağını ve alanın flora ve faunasının korunarak rehabilite edilmesinin esas alınacağını iddia etti.

KÜLTÜRPARK PLATFORMU: “PLANA MUTABIK DEĞİLİZ”

İBB’nin Kültürpark açıklamasına ilk tepki Kültürpark Platformundan geldi. 2016 yılında çok sayıda akademik meslek örgütü, demokratik kitle örgütü, kent konseyleri ve diğer oluşumlarla, kent dostlarının bir araya gelerek oluşturduğu Platform, Soyer’e gönderdiği açık mektuplarla Koruma Amaçlı İmar Planını eleştirdi. Planın iddia edildiği gibi katılımcılıktan ve “ortak akıldan” uzak olduğunu ileri süren Platform metinin ne ruhu ile, ne de vizyon tanımındaki yaklaşım ile “mutabık” olmadıklarını dile getirdi. Yeni plan taslağının ekolojik niteliği açısından olumlu yönleri bulunduğunu da ifade eden Platformu buna karşın Kültürpark gibi kentin bütününe hitap eden bir park alanı için kentin bütününe dönük çok daha kapsamlı ve derinlemesine nicel ve nitel araştırmaların yapılması gerektiğini dile getirdi.

“ÇARPICI BİR TUTARSIZLIK”

Kültürpark’ın “kullanım kapasitesi” ile ilgili yapılan çalışmalarda “maksimum 5.600 kişiyi barındırabileceği”ne ilişkin bir girdi ortadayken hala alanda 20 bin m2’nin üstünde inşaatın planlamasının söz konusu edilmesini,” çarpıcı bir tutarsızlık” olduğunu iddia eden Platform, planın geri çekilen eski başkan Aziz Kocaoğlu planının “neredeyse birebir aynısı” olduğunu dile getirdi. “Kültürpark’ın vizyonu ve misyonu, yılda 10 gün süren Enternasyonal Fuar üzerinden tanımlanmaya çalışılmıştır” diyen Platform açık mektubunda şu görüşlere yer verildi; “Öyle ki, “Kent Parkı” olma hali adeta “zaman içinde” ek bir unsur gibi bir tanımlanarak değersizleştirilmeye çalışılmıştır. Oysa ki, Kültürpark’ın önce “park” ve “kültür” işlevleri ile kurulduğu; “Enternasyonal Fuar”ın mekânsızlık nedeniyle buraya yamandığı; yamanın 1990 yılında sermayenin de ortaklığında İZFAŞ ile yüke dönüştüğü gerçeği göz ardı edilmiştir.”

DAHA FAZLA BETONA İHTİYAÇ YOK!

Planda “Fuar, Panayır ve Festival Alanı” olarak belirlenmiştir denilerek Kültürpark alanı terk etmesi beklenen fuar işlevine geri döndürüldüğüne dikkat çekilen mektupta, “Kültürpark’ın sermayeye tesliminin adımı pekiştirilmiş ve üzülerek görüyoruz ki, 6 yıldır sürdürülen mücadelede başlangıca geri dönülmüştür!” denildi. İhtisas Fuarcılığının Gaziemir’e taşınması sonrası kalıcı yapılara ihtiyaç olmadığına ilişkin TMMOB’un talebinde de yer alan, ihtiyacın geçici, esnek çözümlerle giderilebilecek olduğu ve hangarların sökülmesi sonrası inşaat yapılmamasına ilişkin uyarıların göz ardı edildiğine vurgu yapılan mektupta, “daha fazla betona ihtiyaç yok” denildi.

HDK: “KÜLTÜRPARK EKOLOJİK PARKTIR”

Öte yandan Halkların Demokratik Kongresi (HDK)’de Kültürparkla ilgili yaptığı yazılı açıklamada “Kültürpark ekolojik parktır” dedi. Kültürparkın elliden fazla kuş türü, 136 türe ait 7.724 adet ağaç, ağaççık ve çalı bireyi ile ekolojik bir alan olduğunu dile getiren HDK; 1991 yılında doğal SİT ve 1992 yılında tarihsel SİT alanı ilân edilen Kültürpark’ın ekolojik alan olarak korunmasını talep etti. HDK açıklamasında şu görüşlere yer verildi; “Kültürpark’ın tarihsel, kültürel, ekolojik önemi göz ardı edilerek fuarcılık, kongre merkezi, otopark amaçlarıyla kullanıldığı veya kullanılmak istenmesi yetmezmiş gibi şimdilerde de pazar yeri olarak kullanılmaktadır. Bu amaçlarla kullanımlar akla aykırı ve kentin en önemli değerine zarar verici yönetsel kararlardır.”

Evrensel

Özer Akdemir
Evrensel Gazetesi yazarı. 1969 Nevşehir Hacıbektaş'ta doğdu. 1998 yılında Evrensel Gazetesi ile başladığı gazeteciliğe halen gazetenin İzmir temsilcilisi olarak devam ediyor. Hayat TV'de Çepeçevre Yaşam programlarının yapım ve sunuculuğu yanı sıra, Anadolu’nun Altın’daki Tehlike / Kışladağ’a Ağıt, Kuyudaki Taş / Alman Vakıfları ve Bergama Gerçeği, Uranyum Uğruna / Dilsiz Çocukları Ege’nin, Doğa ve Direniş Öyküleri adlı kitapları bulunuyor. EGEÇEP Yürütme Kurulu ve çeşitli komisyonlar ile Ekoloji Birliği'nde Koordinasyon Kurulu ve Yürütme Kurulu'nda da görev yapmıştır.
https://ekolojibirligi.org

İzmir’in ortasındaki vaha Kültürpark nasıl korunacak? | Özer Akdemir” hakkında bir düşünce

  1. Hangarların sökülmesi sonrası inşaat yapılmamasına ilişkin uyarıların göz ardı edildiğine vurgu yapılan mektupta daha fazla betona ihtiyaç yok denildiği görülmektedir. Ancak bir söz var ya ‘atı alan üsküdarı geçer’ ve herkesin ağzı açık kalır kimsede bir şey yapamaz… izmir

Bir cevap yazın

Top