Buradasınız
Ana Sayfa > Bildiriler > Enerji ve Maden Torba Yasa Teklifi Tümden Geri Çekilsin!

Enerji ve Maden Torba Yasa Teklifi Tümden Geri Çekilsin!

Salı günü görüşülmesine başlanan kanun teklifinden yoğun gelen tepkiler üzerine 6. madde geri çekildi. Ekoloji Birliği, torba yasanın “ekolojik yıkım paketi” olduğunu vurgulayarak, torba yasasın tümden geri çekilmesi çağrısında bulundu.

“Torba Yasa” ile getirilen Maden ve Elektrik Enerjisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesine başlandı. Salı günü görüşülmeye başlanan kanun teklifine gelen yoğun tepkiler üzerine 6. madde dünkü görüşmelerde geri çekildi.

TBMM Genel Kurulu’nda kanun teklifi üzerinde bugün de görüşmelere devam edilecek. Ekoloji Birliği, torba yasanın “ekolojik yıkım paketi” olduğunu vurgulayarak, torba yasanın tümden geri çekilmesi çağrısında bulundu. Konuyla ilgili olarak Ekoloji Birliği bugün bir açıklama yaparak, sadece 6. maddenin çekilmesinin yeterli olmadığını, şirketlere sınırsız imtiyaz ve kıyak sağlayan, doğayı tamamen savunmasız bırakan ve halkı da yok sayan bu torba yasanın tümden geri çekilmesinde ısrarcı olduklarını vurguladı. Ekoloji Birliği‘nin bugün basın ve kamuoyuna yaptığı açıklaması şöyle:

ENERJİ VE MADEN TORBA YASA TEKLİFİ TÜMDEN GERİ ÇEKİLMELİDİR!

Elektrik Enerjisi Kanunu ve Bazı Diğer Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulu’na geldi. İlk günkü görüşmelerde ilk altı madde görüşüldü ve en çok tartışılan maddelerden birisi olan ve maden şirketlerine faaliyet ruhsat alanı dışında da tesis kurmalarına izin veren madde 6 geri çekildi.  Komisyon görüşmelerinde de maden kanununda yapılmak istenen iki önemli değişikliğin geri çekilmesi sağlanmıştı.

Madde 6’nın geri çekilmesi oldukça sevindiricidir. Ancak söz konusu kanun teklifi esas itibarıyla elektrik piyasasını düzenlemek, enerji şirketlerine ve bununla birlikte maden şirketlerine daha fazla destek, teşvik ve imtiyaz sağlamak için hazırlanmıştır.

Ekoloji Birliği olarak, Maden Kanunu dışında enerji sektörü ile ilgili diğer altı temel kanunda değişiklik öngören bu teklifin köklü değişiklik getiren tüm maddelerine karşı görüşlerimizi basına, kamuoyuna, Sanayi Komisyonu’na ve milletvekillerine iletmiş ve Yasa Teklifinin tümden geri çekilmesini istemiştik. Görüşlerimiz kamuoyu tarafından büyük destek gördü ve hazırladığımız bilgi notları paylaşıldı.

change.org’da açtığımız imza kampanyası ile de imza veren 32 bin 800 vatandaşın imzaları görüşme öncesi TBMM Başkanlığı’na iletildi. Meclis görüşmeleri devam ediyor. Bizler de talebimizi yineliyoruz: Enerji ve maden şirketlerine yeni destek, teşvik ve imtiyaz getiren Kanun Teklifi  tümden geri çekilsin!

TORBA YASA İLE GETİRİLEN KANUN TEKLİFİNDE NELER VAR?

Yasa teklifinin diğer maddeleri kabul edilirse, neler olacağını bir kez daha vurguluyoruz:

  • Havaya bir sürü kimyasal ve zehirli gaz salan, atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan ürünleri, orman ürünlerini ve çöpü yakarak elde edilen enerji “yenilenebilir” sayılıyor ve teşvik ediliyor. Biyokütle santrallarının önü daha da açılıyor.
  • Bugüne kadar güç sınırı olmaması nedeniyle sayısı oldukça fazla şirkete destek sağladığı bilinen ve şirketlere sermaye aktaran “Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destek Mekanizması (YEKDEM)” kapsamı daha da fazla genişletiliyor. YEKDEM ile Karadeniz derelerinde ekolojik yıkımlara ve sel felaketlerine neden olan HES’lerin sayısının artışına neden olunuyor.
  • Cumhurbaşkanı izni ile, BOTAŞ, TPAO gibi kurumlar tarafından daha önce yurtdışında kurulmuş olan şirketlere, T.C. Kanunlarından muaf olmak üzere, yurtdışına yönelik çalışmak amacıyla, her türlü denetimden uzak, yurt içinde de enerji şirketleri kurmaları sağlanıyor.
  • Enerji üretim tesisleri için gereken taşınmazlar daha önce Maliye Bakanlığı tarafından kamulaştırılırken ve kamu yararı kararı alınması gerekirken yetki EPDK’ya veriliyor, kamu yararı kararı olmaksızın istimlak olanağı sağlanıyor ve halkın, köylünün topraklarının sermayeye peşkeş çekilmesi süreci daha da hızlandırılıyor.
  • Dağıtım şirketlerine çeşitli kolaylıklar sağlanarak daha fazla kar elde etmeleri sağlanıyor.
  • Ülkemizin her yerinde köylüleri ve halkı canından bezdiren, ekolojik yıkımlara yol açan, havayı, su kaynaklarını ve tarım alanlarını kirleten ve HES’ler, JES’ler ve RES’lere YEKDEM destekleri devam ettiriliyor.
  • Jeotermal alanların ihale bedellerinin taksitlendirilmesi sağlanarak JES’lerin sayıca daha fazla artmasının önü açılıyor.

Bu nedenle toprağımızı, suyumuzu, tarım alanlarımızı, ormanlarımızı yok edecek olan ve şirketlerin karına kar katacak olan bu kanun teklifi tartışmasız geri çekilmelidir.

ŞİRKETLERİ DEĞİL, DOĞAYI KORU!
TORBA YASA TEKLİFİNİ GERİ ÇEKİN!

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top