Buradasınız
Ana Sayfa > Etkinliklerimiz > Ekoloji örgütleri Bergama’da buluştu

Ekoloji örgütleri Bergama’da buluştu

11 ekoloji örgütünün çağrıcılığı ile değişik bölgelerden katılımcılarla bir araya gelen ekoloji örgütlerinin Bergama Buluşması gerçekleşti.

Türkiye ekoloji örgütlerinin Bergama Buluşması başladı. Değişik bölgelerden 11 çağrıcı ekoloji örgütü tarafından gerçekleştirilen buluşmaya ülkenin dört bir yanından yaşam mücadelesi veren ekoloji örgütleri temsilcileri katıldı. 

ANLAMLI BULUŞMA

Bergama Kültür Merkezinde yapılan etkinliğin açılışında konuşan Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, çevre mücadelesinin başladığı yerde çevre mücadelesi verenlerin ve Ekoloji örgütlerinin bir araya gelmesinin anlamlı olduğunu söyledi. Bergama’da 2 bin 500 yıldan beri yaşamın devam ettiğini hatırlatan Gönenç, “Bergama insan sesi ve nefesinin hiç kesilmediği bir kent. Burada hem doğamıza hem de kültürümüze sahip çıkıyoruz. Bergama bundan sonrada hem tarihi kültürü hem de doğasını korumaya devam edecektir. EGEÇEP ve ekoloji mücadelesi verenlere teşekkür ediyorum. Bizler sadece Bergama’da değil Anadolu’nun her yerinde yapılan ekoloji mücadelesine destek vereceğiz” diye konuştu. 

‘BU ATEŞ ANADOLUYA YAYILACAK’

Bergama’nın Türkiye’deki çevre mücadelesinde yeni bir sayfa açtığını hatırlatan Bergama Eski Belediye Başkanı Sefa Taşkın, “Çevre bizim yaşam alanımız, varlık sebebimiz. Çevre sokağımızdan okulumuza çok geniş bir ortamda yaşamamızı sağlan bir alan” dedi. Altın madenin Bergama’da ilk açıldığı dönemi anlatan Taşkın, “Arsenik ve siyanür gibi ağır metallerin çevremize bize zarar verdiğini öğrendik. Devlet ve ilgili kurumlar bu gibi durumlarda halkın çıkarlarını göz etmiyor. Yetkililer o dönem yabacı odaklarla birlikte ısrarcı oldukları için bölgede yaşayanlar olarak barışçık eylemlikler yaparak farklılık yaratmıştık. Bilimsel olarak haklı olmamıza rağmen yetkililer çıkarları için gerekeni yapmadı” dedi.  

Çevre mücadelesinde hukukun yeterli olmadığını dile getiren Taşkın, “Mahkeme kararlarına rağmen çevreye zarar veren madenler devam ediyor. Bizim kararlarımız uygulanmasa bile bizi daha kötü çevrede yaşatmak isteyenlere karşı mücadele etmeliyiz. Kaynaklarımızı insanların hayatını hiçe saymak için kullananlar olacaktır. Ama onlar da görecekler buna karşı çıkanların olduğunu. Çevrecilerin karşısından olanlar her zaman bilmelidirler ki karıncıların kardeşleri vardır. Türkiye’nin ve Anadolu’nun her tarafına buradan yakılan ateşin taşınacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.  

‘BULUŞMA ÇEVRE MÜCADELESİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ’

Dikili Belediyesi Eski Başkanı Osman Özgüven buluşmanın çevre mücadelesinde yapılan en önemli işlerden birisinin olduğunu ifade ederek, “Bergama bu ateşi yakmıştı bu ateş yanamaya devam edecek. Çevre mücadelelerinin en yoğun olduğu bölge olarak Ege bölgesidir. Bu mücadele mutlaka devam etmeli. Çünkü içinde bulunduğumuz konum itibari ile en fazla çevre mücadelesinin verilmesi gereken bir dönemde yaşıyoruz. Biz bu mücadeleyi örgütlerimiz ile yaparak başarılı oluruz” dedi. 

‘DOĞAYA İHANETİN BEDELİ ÇOK AĞIR OLUR’

Bergama Çevre Platformu Dönem Sözcüsü Erol Engel, cumhurbaşkanının “İhanet ettik” cümlesini hatırlatarak, “97 yılından beri doğaya ihanet ediyorlar. İhanet Türkiye’nin her yerinde o kadar büyük noktaya getirildi ki bu ihanetin bedelini ödeyecek muhatap yok. İnat ettik dedikten sonra çark mı ettiler hayır, hala inayet etmeye devam ediyorlar. Bergama mücadelesi Türkiye’nin turrolusudur. Her şeye rağmen biz bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Buranın ışığını gittiğimiz yerlere taşıyacağız” diye konuştu. 

EGEÇEP Dönem Sözcüsü Ali Osman Karababa ise Bergama’dan  Cerattepe’ye kadar verilen ekoloji mücadelesine ilişkin görsel sunum yaptı. Karababa, “Buluşmayı örgütleyen örgütler olarak derdimiz ortak mücadelenin yol ve yöntemlerini konuşmak. Biz çevreyi yaşabilir hale getirmek için kararlıyız. Bu kararlılığımızı tekrar tekrar dile getireceğiz” dedi. 

Programın öğleden önceki bölümünde yapılan forum kısmında yerel direnişlerden gelen temsilciler geldikleri bölgelerdeki sorunlar ve mücadeleleri hakkında bilgi verdiler.

İkinci günde de devam edildi

BİRLİK NEDEN GEREKLİ, KAYGILAR NELER?

Bergama Kültür Merkezinde gerçekleştirilen buluşmanın ikinci günü barış bildirisine imza attığı için KHK ile ihraç edilen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları (Kentleşme ve Çevre Sorunları) Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Aykut Çoban’ın “Ekoloji Mücadelesinde Birlik ve Ortak Örgütlenme” başlıklı sunumu ile başladı. Çoban sunumunda mücadele biçimleri – sınırları, birlikte mücadele için gerekçeler ve birlik karşıtı gerekçeler gibi konu başlıklarında görüşlerini paylaştı.

HUKUK DÜZENİNİN KURALLARI TIKANDI

Sunumunda “Mücadele biçimleri sınırları, birlikte mücadele için gerekçeler, birlik karşıtı gerçekler” başlıklarında konuşan Çoban, yargısal süreçlerin tıkandığını, mücadele edenlerin hukuktan ne istenilen sonuçları alabildiğini ne de çıkan olumlu mahkeme kararlarının uygulanabildiğini dile getirdi. Çoban, “Hukuk düzeninin kurallarını yitirdiği bir Türkiye’deyiz. Yargı yolları kullanılmasın demiyorum ancak yargının hali hazırda var olan sorunları aşılmadan o yolda yürümenin çok zor olduğu ortada” dedi.

MERKEZE KARŞI MUTLAKA BİRLİK OLMAK GEREKİYOR

Yaşam alanlarını korumaya  çalışan yerel mücadelelerin karşısında devlet/sermaye iş birliği ile -oluşturulmuş büyük bir merkezi güç olduğunu ifade eden Çoban, yerel mücadelelerin bu merkeze karşı koyabilmek için mutlaka birlik olması gerektiğini ifade etti. Birleşik mücadelenin bir gereksinim olduğunu anlatan Çoban, bazı yerel hareketlerde ortaya çıkan merkezileşme, bürokratlaşma gibi kaygıların neden temelsiz olduğuna dair görüşlerini sıraladı. Çoban, yine de var olan kaygıları giderebilmek, ortak mücadele pratiği ile yol alabilmek adına ekoloji örgütlerinin en gevşek örgütlenme modeli olan konfederasyon ya da benzer bir örgütlenme biçiminde birlikleşebileceğini belirtti.

AYNILAR AYNI AYRILAR AYRI YERDE KÜMELENMELİ

Çoban, bu birliği oluşturabilecek mücadelelerin ortak paydasının doğanın metalaştırmasına ve ticarileştirilmesine karşı bir araya geliş olabileceğini dile getirdi. Çoban, sunumunda son kertede birleşik bir ekoloji mücadelesinin, emek mücadelesi ve diğer toplumsal mücadelelerle yan yana gelerek faşizme karşı birleşik cephede yerini alması gerektiğini ifade etti. Devlet/sermaye merkezine karşı yerel direnişlerin oluşturduğu ekoloji mücadelelerindeki birliğin mutlak bir gereksinim olduğunu aktaran Çoban, konuşmasını “Aynılar aynı yerde, ayrılar ayrı yerde kümelenmeli” diye bitirdi.

BİRLİK İÇİN YENİ BULUŞMA

Çoban’ın konuşmasının ardından söz alan ekoloji örgütü temsilcilerinin hemen hepsinin birlik konusunda ortak görüş bildirmesi dikkat çekti. Birliğin biçimi, ilkeleri, bileşenleri ile ilgili tartışmaların devam etmesi, Bergama Buluşmasına katılan örgütlerin dışındaki ekoloji örgütlerine de ulaşılarak sürecin içine katılmalarının sağlanması gerektiği yapılan konuşmalarda öne çıkan konular olurken, bunun için yeni bir buluşmaya ihtiyaç olduğu da genel kabul gören görüşler arasındaydı. Bergama buluşmasının sonuç bildirgesinin hazırlanması için çağrıcı örgütlerin taslak metin üzerinde çalışma yapması ve daha sonra bu metni buluşmaya katılan tüm örgütlerle paylaşarak buradan gelecek geri dönüşlerin ardından paylaşması kararı alındı. Toplantı sonunda birlik çalışmalarının devamı için ekoloji örgütü temsilcilerinin katılımı ile bir hazırlık komisyonu oluşturulması ve bu komisyonun en kısa zamanda yeni katılmış örgütlerin de içinde yer aldığı ikinci bir buluşmayı örgütleme çalışması yapması alınan bir diğer karar oldu. Meclisteki Torba Yasa Tasarısı ve tekrar gündeme getirilen Tabiatı ve Biyolojik Çeşitlilik Yasa Tasarısı ile ilgili buluşmaya katılan ekoloji örgütleri önümüzdeki günlerde ortak bir açıklama ve kampanya başlatma kararı aldı.

BULUŞMADAN NOTLAR

* Bergama Ekoloji Buluşmasına ülkenin birçok bölgesindeki 35 yerel ekoloji mücadelesinden temsilciler katıldı.
* İlk gün öğleye kadar olan bölümler dışında bireysel katılıma ve basına kapalı yapılan oturumlara yerel ekoloji örgütlerinin temsilcilerinden oluşan yaklaşık 150-200 kişi katıldı.
* İki günlük oturumlar boyunca salona yerel örgütlerin pankart, flama ve dövizlerinin yanı sıra, yaşamını yitiren ekoloji mücadelesine emek vermiş yaşam savunucularının fotoğrafları da asıldı.
* Pazar günü öğleden sonra sona eren buluşmanın ardından katılımcılar Bergama’nın ören yerlerini gezdiler.

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top