Buradasınız
Ana Sayfa > Haberler > Antalya’da Boğaçayı Konut Projesi mahkeme kararı ile iptal edildi

Antalya’da Boğaçayı Konut Projesi mahkeme kararı ile iptal edildi

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, Boğaçay Özel Proje Alanı (ÖPA) olarak belirlenen bölgenin yapılaşmaya açılmasına ilişkin geçen yıl aldığı karar, mahkeme tarafından iptal edildi.

Boğaçayı Projesi içinde yer alan Hazine’ye ait arazilerin proje esaslı mülkiyet satışına izin veren kararname 2017 yılı Ağustos ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmıştı.

Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi ve dönemin meclis üyesi Songül Başkaya, Konyaaltı muhasara bölgesini kapsayan alanda yapılacak Boğaçayı Projesi’nde, ÖPA olarak belirlenen bölgenin plan notlarına, 95 bin 649 m2 büyüklüğündeki alanın ‘konut fonksiyonu’ olarak gösterilmesine ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2018 yılına ait kararı ve plan değişikliklerine karşı dava açmıştı.

“BİLİRKİŞİ” DE UYGUN GÖRMEDİ

Antalya 1’inci İdare Mahkemesi’ne açılan davada, alan, halen Antalya’nın temiz içme suyunun büyük bölümünü karşılayan su kaynakları yakınında ve sulak alan içinde kaldığından, kaynakların kirlenmesine yol açacağı, rekreasyon alanı ve peyzaj düzenlemesi yapım işi karşılığı alanın mülkiyeti, konut alanı yapımına olanak tanınarak yapımcı firmalara verilerek kamu mülkiyetinden çıkarılacak olması, konut alanı olarak getirisinin giderlerden çok daha yüksek olacağı, bu durumda belediyenin dolayısıyla kamunun çok büyük zarara uğrayacağı gibi gerekçeler öne sürüldü.

Bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda da, dava konusu plan değişikliğinin şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve teknikleriyle kamu yararı yönünden uygun olmadığı kanaati oluştuğu ifade edildi.

MAHKEMEDEN İPTAL KARARI

Antalya 1’inci İdare Mahkemesi kararında, bilirkişi raporunda belirtilen hususlara dikkat çekilerek, planlama esasları, şehircilik ilkeleri, kamu yararına uygun olmadığı anlaşıldığından dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, oy birliğiyle iptal kararı verdi. Kararda, “bölgedeki su kaynaklarının inşa edilecek konut alanları nedeniyle zarar görebileceği, su kaynağı olan bölgede içme suyu kalitesinde yeraltı suyu taşıyan Boğaçay alüvyon akiferinin yoğun yapılaşmaya açılmasının uygun olmadığı” belirtildi.

Ayrıca, planlama alanının jeolojik yapısı, taşkın alan olması ve korunması gerekli Boğaçay Su Kaynakları Koruma Alanı sınırı içinde kalması sebebiyle yapılaşmaya açılmaması gerektiği kaydedildi. Mahkemenin kararında ayrıca, bu alanın yapılaşmaya konu edilmesinin hem taşkınların getireceği risk açısından hem de su kaynaklarının korunması açısından planlama esasları, şehircilik ilkeleri, kamu yararına uygun olmadığı vurgulandı.

PROJE TAMAMEN TİCARİ ve DANIŞTAY KARARINA DA AYKIRI

Mimarlar Odası Antalya Şubesi‘nin konuya ilgili yaptığı açıklamada ise, mahkeme kararıyla bir kez daha kamu mülkiyetindeki kamusal alanların rant amaçlı plan değişikliğiyle satışının önlenerek kamu mülkiyetinde kalacak olması nedeniyle kentlilerin kazandığı belirtildi. 

Boğaçayı Projesi’nin yürütmesinin durdurulması ve iptali için açılan davada gerekçesi “Boğaçayı projesi, sadece denizin çaya girilmesi sağlanarak kanal yapılması değildir. Proje ile dere kenarının turizme hizmet edecek bir cazibe merkezi haline getirileceği, etrafının sinema salonları ile temalı park olacağı hatta açık hayvanat bahçesi bile yapılacağı basına yansımıştı. Proje tamamen ticari ve turizm amaçlı cazibe merkezi yaratmak hedeflenmiş, projenin çevredeki ekolojik sisteme vereceği zarar hiç hesaplanmamış, aksine çevreyi daha çok tahrip edecek yeni kararlar alınmış olmasının, çevredeki tarım alanlarını, eko sistemi ve florayı yok edecektir ve Danıştay 6. Dairesi’nin kararına da aykırıdır” iddialarına dayandırılmıştı.

KAMU YARARI BULUNMUYOR

Mimarlar Odası’ndan yapılan dava gerekçesine yönelik açıklamasında; “Boğaçayı kıyısında yeşil alanların küçültülerek ‘özel proje alanı’ yaratılarak mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi ve Hazineye ait konut yapılması olanağı da getirilen alan ile devamındaki konut alanlarının değerlerinin artırılmasına yönelik bir proje” olduğu ve projenin uygulanmasında herhangi bir kamu yararı bulunmadığı vurgulanıyor.

GEÇMİŞTE NELER YAŞANMIŞTI?

Geçmişte DSİ’nin çalışmaları ve incelemeleri sonucunda dere yatağının asgari 300 m. genişliğinde tutulması hesaplanmış ancak, daha sonra bu karardan dönülerek yatak genişliği 260 m’ye düşürülmüş düşürülmesinin vahim sonuçları, taşkın ve hatta köprü yıkılması ile sonuçlanmıştı. Proje ile Boğaçayı kenarları duvar ve yapılacak platformlarla daha da daraltılacağı uyarıları yapılmasına rağmen, olası bir sel felaketinde taşkınların nasıl önleneceği kamuoyu ile paylaşılmamıştı.

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top