Buradasınız
Ana Sayfa > Hukuk > AKP, sermaye için doğal sit alanlarının koruma kalkanlarını kaldırıyor

AKP, sermaye için doğal sit alanlarının koruma kalkanlarını kaldırıyor

İzmir Selçuk’taki doğal sit alanlarının statülerinde yapılan değişiklik onaylandı. Koruması kaldırılan alanlar içinde Meryemana Tabiat Parkı da var.

İzmir‘in Selçuk İlçesinde bulunan doğal sit alanlarının statülerinde yapılan değişiklik onaylandı. Şehir Plancıları Odası Koruma alanlarının statülerinin sermaye talepleri doğrultusunda değiştirilmesinin kamu yararına aykırı olduğunu ve kabul edilemeyeceğini belirterek bu değişikliklere dava açacağını açıkladı. Koruması kaldırılan alanlar içinde Meryemana Tabiat Parkı da var!..

DEĞERLİ ALANLAR SERMAYE İÇİN YENİDEN PLANLANIYOR

AKP Hükümetinin koruma altındaki kültür ve tabiat varlıklarını sermayeye rant amaçlı açma çalışmaları yeni değil. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (KTVKK) kapsamında dönemin Kültür Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda tespit ve tescili gerçekleştirilen doğal sit alanları konusundaki yetkiler 2011 yılında yapılan mevzuat değişiklikleri ile Çevre Şehircilik Bakanlığı’na devredildi. Bu devrin ardından da bu korunan alanlar yeniden değerlendirilmeye başladı. Şehir Plancılar Odası (ŞPO) İzmir Şubesi konuya dair yaptığı açıklamada bu süreçte doğal sit alanlarının bütünlüklü ve korumacı bir yaklaşımla ele alınmasından uzaklaşıldığı ve bu değerli alanların sermayenin talep ve beklentilerine göre yeniden planlanmakta olduklarının altını çizdi.

EKOLOJİK KORİDOR HIZLA YOK OLABİLİR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Selçuk İlçesi sınırları içerisinde yer alan 12. Grup Doğal Sit Alanlarının koruma statülerinin “Doğal Sit – Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Doğal Sit – Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmesi çalışmalarının da bu sürecin bir devamı olduğunu belirten ŞPO, “Gerçekleştirilen koruma statüsü değişiklikleri en başta; Bozdağlar’dan doğarak 175 km boyunca uzanan ve 8000 yıllık süreçte oluşan bir ekolojik koridor yaratan Küçük Menderes Nehri havzasında yer alan Önemli Doğa Alanlarının biyolojik çeşitliliğinin (özellikle sadece bu bölgede yaşayan endemik bitki ve hayvan türlerinin) hızlıca yok olmasına neden olacak riskler taşımaktadır. Geldiğimiz süreçte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın İzmir genelinde ekosistemin bütüncül olarak korunmasına darbe vuracak değişikliklerde ısrarcı olduğu, kamu ve doğa yararı ilkelerini ve bilimsel koruma yaklaşımlarını hiçe sayar bir tutumla sermayeye kucak açmakta olduğu, Selçuk ilçesi örneği ile bir kez daha görülmüş durumdadır” dedi.

MERYEMANA TABİAT PARKI SİT ALANI DIŞINA ÇIKARILDI

Doğal Sit alanlarında bilimsel dayanaktan yoksun bir şekilde gerçekleştirilen statü değişikliklerinin kabul edilemez olduğuna işaret eden ŞPO, Selçuk ilçesinde yer alan koruma alanlarının sit statülerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili kararları koruma altındaki alanların yapılaşmaya açılması riskini barındırdığını aktardı. Bölgede bulunan “Meryemana Tabiat Parkı”nı kapsayan alanda yapılan değişiklikle bu bölgenin bir bölümünün tamamen doğal sit alanı dışına çıkarıldığına dikkat çeken ŞPO, “büyük bölümünde ise daha önce 1. Derece Doğal Sit Alanı statüsünde olan bölgelerin “nitelikli doğal koruma alanı” olarak belirlenmiş olduğu hususları tespit edilmiştir. Yukarıda ifade edilen hususlar dikkate alındığında sit statüsünün yeniden belirlenmesine yönelik işlemin herhangi bilimsel dayanağının olup olmadığının tartışmalı olduğu görülmektedir. Gerçekleştirilen koruma statüsü değişikliklerinin özellikle yerleşim alanı çeperlerinde ve turizm alanı sınırları içinde yer alan bölgelerdeki doğal sit alanlarında yapılmış olması ayrıca düşündürücü bir durumdur ve korunması gereken alanlarda geri dönüşü olmayan kayıplara neden olacaktır.” dedi.

ŞPO: DAVA AÇACAĞIZ

Koruma statülerini değiştirerek bütüncül koruma yaklaşımını ve geçmişte belirlenmiş süreklilik arz eden koruma statülerini ortadan kaldırmanın, yasal boşluklar ve mevzuat eksiklikleri yaratacağı ve Bakanlık aracılığı ile milyonlarca hektar koruma alanında çeşitli yatırımlar yapılmasının önünü açacağı uyarısında bulunan ŞPO, “özellikle dünya genelinde iklim değişikliğinden kaynaklı bir ekolojik hassasiyet süreci yaşanırken, gelecek kuşakların, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını tehlikeye atmak olacaktır” dedi. ŞPO İzmir Şubesi, sit statüsü değişikliklerinin kamu yararına, koruma mevzuatına, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı olduğu ve uygulanması halinde ileride doğada telafisi mümkün olmayan yıkımlara neden olacağı gerekçeleri ile söz konusu işlemi yargıya taşıyacaklarını dile getirdi.

Özer Akdemir
Evrensel Gazetesi yazarı. 1969 Nevşehir Hacıbektaş'ta doğdu. 1998 yılında Evrensel Gazetesi ile başladığı gazeteciliğe halen gazetenin İzmir temsilcilisi olarak devam ediyor. Hayat TV'de Çepeçevre Yaşam programlarının yapım ve sunuculuğu yanı sıra, Anadolu’nun Altın’daki Tehlike / Kışladağ’a Ağıt, Kuyudaki Taş / Alman Vakıfları ve Bergama Gerçeği, Uranyum Uğruna / Dilsiz Çocukları Ege’nin, Doğa ve Direniş Öyküleri adlı kitapları bulunuyor.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top