Buradasınız
Ana Sayfa > Haberler > Salda Gölü için kritik gün!

Salda Gölü için kritik gün!

Türkiye’nin Maldivleri olarak tanınan ve oluşumu 2 milyon yıl önceye uzanan Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü Koruma İmar Planlarının iptali için açılan davada mahkemenin verdiği karar doğrultusunda 6 Temmuzda (bugün) bilirkişi keşfi yapılacak.

Türkiye’nin Maldivleri olarak tanınan ve oluşumu 2 milyon yıl önceye uzanan Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü Koruma İmar Planlarının iptali için açılan davada mahkemenin verdiği karar doğrultusunda 6 Temmuzda (bugün) bilirkişi keşfi yapılacak.

Salda Gölü’nün imara açılmasına yol açacak özellikteki “Millet Bahçesi projesi” kararı alan ve uygulamaya koyan başta Erdoğan olmak üzere, ilgili bakanlar, TOKİ Başkanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü ve Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, projeye karşı olarak da bölge halkından Yeşilovalı 5 sakin iptal davası açmıştı.

7 kişilik bilirkişi heyeti

Isparta İdare Mahkemesi 8 Haziran’da davacı ve davalılara 7 kişilik bilirkişi listesini gönderdi. Listede Şehir ve Bölge Plancıları Prof Ali Türk ve Duygu Gökçe, Çevre Mühendisi Prof. İsmail Tosun, Jeoloji Mühendisi Mehmet Özçelik, Orman Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Avcı, Harita Mühendisi Araştırma Görevlisi Ahmet Uysal, Ziraat Mühendisi Doç. Hasan Öz yer aldı. Davacı avukatları İsmail Tosun’a atıksu yönetimi, Mehmet Özçelik’in jeo sitlerle ilgili çalışması olmadığı için itiraz ederek değiştirilmesini istedi.

2 şehir plancısı ve bir ziraat mühendisi tayin edildiği belirtilerek, göl ve çevresinin tarım alanı olmadığı için ziraat mühendisine gerek olmadığı vurgulanarak, “Ancak alan, sulak alan, Tabiat Parkı ve SİT alanı olmakla alanla ilgili bir biyolog/ekolog, ayrıca göller üzerinde çalışmış bir hidrobiyolog/limnolog olması mecburidir. Uygun seçimlerle oluşturulmayan bilirkişi heyetini Danıştay bozma nedeni saymaktadır. Bu nedenle ziraat mühendisi ve şehir plancı öğretim üyelerinden birinin çıkarılarak yerine göller konusunda çalışmış bir limnolog/hidrobiyolog ve bir ekolog/biyologun dahil edilmesi bu önemli dava için yerinde olacaktır” denildi.

Isparta İdare Mahkemesi bu itirazları 16 Haziran’da karara bağlayarak reddetti ve 6 Temmuz (bugün) saat 10.40’da keşif mahallinde hazır bulunulmasını istedi.

Buna göre bugün 7 kişilik bilirkişi heyetiyle birlikte keşif yapacak. Bilirkişiler, plan değişikliğinin zorunlu olup olmadığını, yoğunluk, ulaşım, çevresel etkiler, yapılaşma, turizm açısından olumlu ve olumsuz etkileri gibi bir dizi konuyu irdeleyecek. Keşfin ardından bilirkişi heyeti raporunu hazırlayarak mahkemeye sunacak.

Mahkeme, bilirkişi heyetinin raporunu sunmasından sonra Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarını iptal edip etmemeyi karara bağlayacak.

Kaynak: Halkçı Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları 

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top