Buradasınız
Ana Sayfa > Haberler > Ormanları ranta açan yasanın ilk 19 maddesi TBMM’deki komisyonda kabul edildi

Ormanları ranta açan yasanın ilk 19 maddesi TBMM’deki komisyonda kabul edildi

Orman arazilerine tesis kurulmasının önünü açan yasa teklifinin ilk 19 maddesi TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.

Gıda, tarım ve orman alanında düzenlemelere ilişkin kanun teklifinin ilk 19 maddesi TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi. Yaşan alanı savunucuları, ormanların ranta açılmasına neden olacak düzenlemeye tepki gösteriyor.

ORMANSIZLAŞMA VE ORMAN TALANINA YASAL KILIF

Düzenleme ormanlık alanları orman vasfı dışına çıkartıp, ormansızlaşmaya, sonrasında da ranta ve dolayısıyla talana açmak için yapılan bir düzenleme anlamını taşıyor. Böylece ormanlık alanların orman vasfı dışına çıkarılarak, ormansızlaşmaya resmi bir statü getirilmiş, ağaç ve orman katliamı da yasal bir kılıfa sokulmuş olacak.

AKP Kars Milletvekili Yunus Kılıç Başkanlığında toplanan komisyonda gıda, tarım ve orman alanında düzenlemelere ilişkin kanun teklifinin ilk 19 maddesi kabul edildi. Teklifin en çok tepki gören düzenlemesi devlet ormanlarında 29 yıllığına tesis kurulmasının önünü açan madde.

Düzenlemeyle, Orman Kanunu’nda da değişikliğe gidiliyor. Buna göre, “orman sınırları dışında olup, yüzölçümü üç hektarı aşmayan sahipli arazilerde tabii olarak yetişen her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler” ile “orman sınırları dışında olup, alan büyüklüğüne bakılmaksızın sahipli arazilerde, ekim ve dikim yolu ile yetiştirilen her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerlerin” orman sayılmaması öngörülüyor.

DEVLET ORMANLARI “29 YILLIĞINA” RANTA AÇILACAK

Teklifle, devlet ormanlarındaki bozuk orman alanlarında orman bitkisi fidanlıkları kurulmasına, mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine, orman alanlarından üretilen odun dışı ürünlerin mamul ya da yarı mamul olarak işlenmesi amacıyla tesis kurulmasına bedeli alınarak 29 yıla kadar izin verilebilecek. Ancak saha tesliminden itibaren 2 yıl içinde tesislerin işletmeye alınmaması halinde izin iptal edilecek.

Orman sınırları içerisinde söz konusu faaliyetleri izinsiz yapanlar veya tesis kuranlar, 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak.

Özel orman kapsamındaki yerlerde bulunan ağaçlar izinsiz kesilemeyecek. İzinsiz kesilen ağaçların dikili kabuklu gövde hacminin 5 metreküpe kadar olması halinde 500 lira, bu miktarı aşan her bir metreküpü için ilave 100 lira idari para cezası verilecek.

Orman Kanunu’na, Savunma Sanayii Başkanlığınca yapılacak savunma amaçlı tesislerle bunların müştemilatlarına bedelsiz olarak izin verilmesi de ekleniyor.

SINIRDAŞ ARAZİ SAHİBİNİN ÖN ALIM HAKKI KALDIRILIYOR

Teklifle, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda yapılan değişiklikle yeter gelirli tarım arazilerinin ekonomik bütünlüğe sahip kısımlarının da parsel bazında satılabilmesi sağlanıyor.

Tarım arazilerinde ifraz, hisselendirme, pay temliki, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi, elbirliği mülkiyetinin devri, paylı mülkiyet olarak intikal, taksim ve vasıf değişikliği işlemleri Tarım ve Orman Bakanlığının izni ile yapılacak.

Vergi ve harç muafiyetinden yalnızca yeter gelirli büyüklüğü haiz tarım arazilerinin mirasçıları faydalananacak. Tarım arazilerinde asgari tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki payların paydaşlara aynen devri halinde paydaşlar, bu taşınmazların devri ile ilgili yapılacak işlemlere ilişkin harçlardan, bu işlemlerle ilgili düzenlenecek kağıtlara ilişkin damga vergisinden ve tapu döner sermaye ücretlerinden muaf olacak.

Düzenlemeyle, sınırdaş arazi sahibinin ön alım hakkını düzenleyen hüküm yürürlükten kaldırılıyor.

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top