Buradasınız
Ana Sayfa > Bildiriler > Meslek odalarından Meclis’e Koronavirüs çağrısı

Meslek odalarından Meclis’e Koronavirüs çağrısı

Meslek odaları yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Koronavirüs salgının devam ettiğine dikkat çekerek, Meclis’i bilimsel verilere dayalı ve yeni salgın ataklarını önleyecek nitelikteki yasal düzenlemeleri ivedilikle yaşama geçirmeye çağırdı.

Meslek odaları yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Koronavirüs salgının devam ettiğine dikkat çekerek, Meclis’i bilimsel verilere dayalı ve yeni salgın ataklarını önleyecek nitelikteki yasal düzenlemeleri ivedilikle yaşama geçirmeye çağırdı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) ortak yazılı açıklama yaparak, Koronavirüs salgınının devam ettiğine dikkat çekerek TBMM’yi bilimsel verilere dayalı ve yeni salgın ataklarını önleyecek nitelikteki yasal düzenlemeleri ivedilikle yaşama geçirmeye çağırdı.

Ortak açıklamada, hem dünyada hem de Türkiye’de salgının henüz kontrol altına alınamadığı, gerekli önlemler alınmazsa salgın atakları riskinin büyük bir tehdit içerdiğinin tüm bilim çevreleri tarafından dile getirildiği belirtilerek, “Ülkenin gerçek ve yakıcı sorunları çözüm beklerken, dar siyasi çıkarlar uğruna demokrasimize ve Meclisimizin saygınlığına gölge düşürülmesine izin vermemeye davet ediyoruz” denildi.

Meslek odalarının ortak açıklaması şöyle:

“COVID-19 salgını dolayısıyla toplumsal ve ekonomik alanda derin yıkımlar yaşadığımız, salgın nedeniyle 4000’in üzerinde yurttaşımızı yitirdiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Gerek dünyada, gerekse de ülkemizde salgının tam olarak kontrol altına alınamadığı, gerekli önlemler alınmazsa yeni salgın atakları riskinin büyük bir tehdit içerdiği tüm bilim çevreleri tarafından ifade edilmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, COVID-19 salgınında ülkemizde gelinen son durumu açık şeffaf bilgilerle değerlendirmeye; gelinen aşamada COVID-19 pandemisinde sağlık hizmeti – sosyal yaşam ve iş yaşamında atılacak adımların bilimsel verilere dayalı ve yeni salgın ataklarını önleyecek mahiyette olmasını sağlayacak kanuni düzenlemeleri ivedilikle yaşama geçirmeye,

— Uygulanan ekonomik programın yarattığı ve COVID-19 pandemisinin etkisiyle dramatik bir hal alan ekonomik krizin meslek mensubu üyelerimizle birlikte milyonlarca yurttaşımızın üzerindeki yıkıcı etkisini, azaltılmayan vergi yükünü, kapanan 300 bine yakın işyerini, milyonları bulan yeni işsizi ve iş bulma umudunu yitiren milyonlarca genç işsizin sorunlarını çözmek üzere alınacak tedbirleri ve çıkarılacak yasaları öncelikli olarak gündemine almaya,

— Ülkenin gerçek ve yakıcı sorunları çözüm beklerken, dar siyasi çıkarlar uğruna demokrasimize ve Meclisimizin saygınlığına gölge düşürülmesine izin vermemeye davet ediyoruz!”

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)
Türk Tabipleri Birliği (TTB)
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)
Türk Dişhekimleri Birliği (TDB)

Kaynak: TTB

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top