Buradasınız
Ana Sayfa > Bildiriler > İzmir’deki acele kamulaştırmalar ile ilgili bilgilendirme toplantısının sonuç bildirgesi kamuoyuna açıklandı

İzmir’deki acele kamulaştırmalar ile ilgili bilgilendirme toplantısının sonuç bildirgesi kamuoyuna açıklandı

İzmir Düşünce Topluluğu tarafından düzenlenen, Çeşme ve Urla bölgesi için “Acele Kamulaştırma Kararı ve turizm projesi” hakkındaki bilgilendirme toplantısı sonuç bildirgesi  kamuoyuna açıklandı.

İzmir Düşünce Topluluğu tarafından düzenlenen, Çeşme ve Urla bölgesi için “Acele Kamulaştırma Kararı ve turizm projesi” hakkındaki bilgilendirme toplantısı, dün (14 Şubat 2020) Urla’da gerçekleşti. Büyükşehir Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü salonunda gerçekleşen toplantıya arazileri kamulaştırma kapsamında yer alan ve diğer bölge yurttaşları büyük ilgi gösterdi. Yoğun katılımdan dolayı, katılımcıların birçoğu ayakta, salon dışında kaldı.

KAMUOYU GERÇEKLER KONUSUNDA ALDATILIYOR!

Moderatörlüğünü sosyolog Dr.Engin Önen’in yaptığı panelde, çevre konusunda deneyimli avukatlar Şehrazat Mercan, Senih Özay ile TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Helil İnay Kınay ve TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Mutluer hukuki ve ekolojik olarak yurttaşları aydınlattılar.

Türkiye-Avrupa Bilimsel Araştımalar Vakfı’dan Dr.Ahmet Güler’de son kararnameler ile başka bir boyut kazanan, proje ve kamulaştırma alanları hakkında haritalarla bilgilendirme yaptıktan sonra, İDT’den İbrahim Akın İzmir Düşünce Topluluğu hakkında bilgi verdi. Toplantıda yoğun olarak yer alan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yurttaşlar söz alarak görüş ve önerilerini dile getirdiler.

“Acele kamulaştırma kararı” ile ilgili düzenlenen bilgilendirme toplantısının sonuç bildirgesi de kamuoyuna açıklandı. Çok sayıda katılımcının söz aldığı toplantıda ana hatları ile şu sonuçlar hakkında mutabakat ortaya çıktı:

İZMİR SAHİPSİZ DEĞİLDİR!

• Bu “Acele kamulaştırma kararı”, aslında kamulaştırma tanımına uymamaktadır. Burada kamu yararından ziyade kar amaçlı ve kaynak yaratmaya yönelik bir uygulama söz konusudur. Bu kapsamda hem bazı özel mülklere el konması hem de çok geniş alana yayılmış olan hazine arazilerinin turizm amaçlı işletmelere tahsisi, haksız bir uygulamadır.
• Bu proje uygulamaya konduğunda, bölgede, adeta milyonluk yeni bir şehir kurulması planlanmaktadır. Bu ise sadece kamulaştırmaya konu olan alanda değil, Yarımada’nın tamamında ekolojik sistemi olumsuz etkileyecek sonuçlar doğuracaktır. Denizdeki ve karadaki bazı canlı türlerin yanı sıra bölgedeki geleneksel tarım ve hayvancılık son bulacaktır.
• Halkın tepkisini azaltmak için “Bölgeye Turizm Piyangosu vurdu”, “herkes zengin olacak, iş bulacak” algısı yaratılmaya çalışılmaktadır. Farazi ve abartılmış turizm projeleri öne sürülmektedir. Hiç kimse Yunanistan’da olduğu gibi doğa ile uyumlu turizm yatırımlarına karşı değildir. Ancak zaten su fakiri olan bölgede 20 tane golf sahası, 14-15 milyarlık turizm yatırımı da içeren bu abartılmış proje, ciddi bir ekolojik tehdit unsurudur.
• Yurttaşı ve bölge halkını dikkate almadan hazırlanmış bu projeye ve acele kamulaştırma kararına karşı bireysel ve toplu davalar açılmalıdır.
• Hukuki mücadelenin yanı sıra, sivil toplumun bazı eylemler yapmasının da yararlı olacağı düşünülmektedir. Yurttaşların katılacağı sivil itaatsizlik eylemlerinin, yerel yönetimlerin, kent konseylerinin ve milletvekillerinin de katılımı ile kamuoyu oluşturması beklenmektedir.
• Bu sorun sadece Urla ve çeşme de yaşayanların degil aynı zamanda İzmir ve Türkiye nin sorunudur.Kanal İstanbul ne ise bu durumda aynı mantıkla yapılmaktadır. Bizlerde aynı duyarlılıkla itiraz ediyoruz.
• Bu bölge tarihi, kültürel ve doğal değerleri ile çok özel bir bölgedir. Yarımada, beton yığını haline gelen Antalya, Bodrum, Marmaris gibi ranta kurban edilmemelidir. Bu nedenle telafisi imkansız tahribatlar oluşmaması için her duyarlı yurttaşın sürece dahil olması için kampanyaların düzenlemesi gerekir.

İDT (İzmir Düşünce Topluluğu) yetkilileri; konu ile açıklamalarında ayrıca bu konuda ileride yapılacak çalışmalarda yurttaşlar ve STK’lar için koordinasyona devam edeceklerini, İzmir’in sahipsiz olmadığını belirttiler.

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top