Buradasınız
Ana Sayfa > Bildiriler > Ekoloji Birliği 3. Meclis toplantısı Sonuç Bildirgesi açıklandı

Ekoloji Birliği 3. Meclis toplantısı Sonuç Bildirgesi açıklandı

Sonuç Bildirgesi’nde “doğa için, insan için, yaşam için adalet” vurgusu

Ülkemizin dört bir yanında süren yerel ekoloji mücadelelerinin örgütü Ekoloji Birliği olarak 3. Meclis toplantımızı Ankara’da gerçekleştirdik. İki gün süren Meclis toplantımız sonunda, ülkemizde dağınık olan yerel ekolojik direnişlerin ortak mücadele ve dayanışma ağı olma yönündeki çaba ve kararlılığımızın güçlenerek sürdüğünü kamuoyuna bir kez daha ifade etmek istiyoruz.

4-5 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da Tüm Bel-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleştirdiğimiz Ekoloji Birliği 3. Meclis Toplantısı‘na ülkenin dört bir yanından gelen Ekoloji Birliği bileşeni 23 ekoloji örgütünden temsilciler katıldı. Kasım 2017 tarihinde yapılan Bergama Buluşması ve ardından Mart 2018’de yapılan Eskişehir Buluşmasına katılan 55 yerel ekoloji örgütü tarafından kurulan Ekoloji Birliği’nin 3. Meclis toplantısında örgütsel işleyiş ve mücadele süreçlerinin yanı sıra ülkedeki ekoloji mücadelesinin durumu, Ekoloji Birliği’nin bu mücadeleye katılımı ve diğer güncel konuları ele alındı. Bileşen temsilcilerimiz tarafından yapılan değerlendirmelerde kuruluş öncesi gerçekleştirilen ekoloji buluşmaları ile birlikte toplam 1 yılı aşkın bir geçmişi olan Ekoloji Birliği’nin hayata da dokunabilecek şekilde, ülkedeki ekoloji mücadelesindeki etkisinin her geçen gün daha da belirgin hale geldiği ifade edildi.

Ekoloji Birliği hayata dokunmaya başladı

Ekoloji Birliği olarak 2. Meclis toplantımızda kararlaştırdığımız “Bölge Toplantıları”ndan Orta Karadeniz ve Ege Bölge toplantıları, yerellerde birlik dışında kalmış ekoloji örgütleri ve hareketleri ile buluşmamızı ve bu anlamda birliği büyütmemizi sağlayan önemli bir olanak yarattığı değerlendirildi. Önümüzdeki süreçte bölge toplantılarını yıl da en az bir kere olmak üzere ülkemizdeki her bölgede gerçekleştirebilmek için daha çok çaba harcama kararlılığındayız.

Yeni etkinlik kararları

3. Meclis toplantımızda önümüzdeki döneme dair; Ali-Aysin Büyüknohutçu çiftinin anılması, iklim krizi ve enerji çalıştayı ile ayrıca iklim davası açılması süreci, yerel tohumlar, tarım zehirleri, hayvan hakları, sağlık etki değerlendirmeleri, orman yangınları/yakılmaları, kültür varlıklarının korunmasına dönük çabalar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinde eski ÇED duyurularının yer alması, Alakır’da mücadele eden yaşam savunucularına yönelik tehditler-girişimler, bilirkişi ücretlerinin kamu tarafından ödenmesi, gizlenen bilimsel araştırma raporlarının kamuoyuna açıklanması gibi konu başlıklarında birçok eylem ve etkinlik kararları alındı.

Ekoloji Birliği’ne yeni katılımlar

3. Meclis toplantımızda Ekoloji Birliği bileşeni olmak üzere başvuran Ayancık Çevre Derneği, Çine Yaşam Platformu, Çekerek Irmağı Özgür Akacak Platformu‘nun bileşenlikleri kabul edildi. Yeni katılan örgütlerle Ekoloji Birliği büyürken, ortak mücadelemiz de biraz daha güçlendi.

Yürütme Kurulu’nun görev süresi uzatıldı

Meclis toplantımızda Ekoloji Birliği’nin çalışmalarının daha etkin olabilmesi, yerel örgütler arasındaki dayanışma ve ortak mücadele yol yöntemlerini geliştirebilmesinin önündeki pürüzlerin giderilmesi için örgütsel işleyişe dair çeşitli değişiklikler yapılmasına da gerek duyuldu. Bunların en önemlileri arasında; Yürütme Kurulu’nun görev süresinin 6 aydan 1 yıla çıkarılması ve Ekoloji Birliği’nin ortak giderlerinin karşılanabilmesi için her bileşenin aidat ödemesi ile bir bütçenin oluşturulmasını ilk etapta sayılabilir.

Yeni Yürütme Kurulu belirlendi

Ekoloji Birliği 3. Meclis toplantısında belirlenen yeni Yürütme Kurulu şu örgüt temsilciliklerinden oluştu:

— Antalya Ekoloji Meclisi
— Artvin Çevre Platformu
— Aydın Çevre ve Kültür Platformu (AYÇEP)
— Doğayı Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER)
— Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP)
— Hasankeyf Koruma Girişimi
— Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği
— Mezopotamya Ekoloji Hareketi (MEH)
— Ordu Çevre Derneği (ORÇEV)
— Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP)
— Turgutlu Çevre Platformu (TURÇEP)

İnsan hakları ile birlikte doğanın da haklarına sahip çıkarak yaşamı savunuyoruz

Ülkemizde, bölgemizde ve dünyadaki adaletsizliklere ve eşitsizliklere karşı verilen bütün mücadelelerle ekoloji mücadelesi kardeş, ortak mücadelelerdir. Her türlü demokratik talebe sağır olan iktidarı ve “savaş bir halk sağlığı sorunudur” diyen TTB üyelerine hapis cezası verilmesini kınıyoruz. Bu karanlığın dibinde umudu diri tutmakta kararlıyız. Aynı perspektifle, toplumsal barışı zedeleyecek, acıları katmerleştirecek her gelişmenin karşısında durmak gerektiğinin bilincindeyiz. Ne ölüme yatarak hak aramanın, ne de yaşam hakkının günbegün eriyip yitmesine karşı üç maymunu oynamanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Ekoloji Birliği olarak her koşulda ve her yerde yaşamı savunmaya devam edeceğiz…

Birlik – Mücadele – Yaşam

EKOLOJİ BİRLİĞİ

E-mail: ekolojibirligi@gmail.com
Web:
www.ekolojibirligi.org

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top