Buradasınız
Ana Sayfa > Bileşen Etkinlikleri > EGEÇEP’ten İDÇ santrali için Anayasa Mahkemesine başvuru

EGEÇEP’ten İDÇ santrali için Anayasa Mahkemesine başvuru

İzmir Demir Çelik Sanayi AŞ’ye ait İzdemir Enerji Santrali- II hakkında, EGEÇEP (Ege Çevre ve Kültür Platformu) Derneği ve 43 yurttaş, Anayasa Mahkemesine başvuru yaptı. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan EGEÇEP dönem sözcüleri, “Yüksek Mahkemenin, dünyadaki yaşamın sürdürülebilmesi için bugünkü kuşakların ve gelecek kuşakların hakkını koruyacak bir karar vermesini bekliyoruz” dedi.

Aliağa’da yenileri eklenen petrokimya tesisleri, demir çelik fabrikaları, haddehaneler, gemi söküm tesisleri ve termik santraller nedeniyle yaşanan yoğun hava kirliliği ve sağlıklı yaşamın tehlikeli olduğunun hatırlatıldığı yazılı açıklamada, “Bu kirleticilerle mücadelemiz sürüyor, bunlardan birisi de usulüne uygun verilmiş bir gayri sıhhi müessese açılma ruhsatı dahi olmadan çalışan İzmir Demir Çelik Sanayiye ait İzdemir Enerji Santrali- II’dir. Bu konuda, EGEÇEP Derneği ve 43 yurttaş olarak, avukatımız Arif Ali Cangı’nın hazırladığı dosya ile Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yaptık” denildi.

EGEÇEP Anayasa Mahkemesi’ne kadar gelinen süreci şöyle aktardı:

  • “Termik Santralın Kültürel Varlıklar Üzerine Etkileri” raporunu hazırlayan Prof. Dr. Ömer Özyiğit’in keşifte ve duruşmada uzman olarak dinlenmesi yönündeki yasal talebimiz reddedildi.
  • Keşif sırasında konunun uzmanı olan bilirkişinin uyarısı ve bizim ısrarla talep ettiğimiz “yakılan kömürden numune alınmasının, kömürün ve külünün tam analizinin, ayrıca tesisteki taban külü ve uçucu külün tam analizinin Tübitak Marmara Araştırma Merkezi’nde yaptırılması”na, keşfi yapan naip Hakim karar veremedi, keşif eksik yapıldı.
  • Bu önemli eksikliğe rağmen diğer bilirkişilerin değerlendirmeleri ile raporun sonuç bölümündeki “bölgede yer alan mevcut tesislerin üstüne, ekosistem, bölgede yaşayan nüfus ve sağlık etkileşimleri veya neden-sonuç ilişkisi ortaya konup, bütüncül değerlendirme ve planlama yapılmadan yeni bir kirletici olan dava konusu tesise izin verilmesi, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırıdır” tespiti davamızın haklı olduğunu göstermeye yetiyordu. Buna rağmen bir türlü yürütmeyi durdurma kararı verilmedi.
  • İzmir 5.İdare Mahkemesi’nin 26.10.2018 tarihli kararı ile Aliağa ve Foça’da oturmayan, oralarda gayrimenkulleri olmayan davacı yurttaşlar ile İzmir Barosu’nun davası ehliyetsizlik nedeniyle reddedildi, diğer davacılar yönünden ise dava konusu ÇED olumlu kararı hukuka aykırı olduğu için iptal kararı verildi.
  • Verilen karar, ehliyetsizlikten ret yönünden ve davanın kabulüne ilişkin kısmının da gerekçesinin çok yetersiz olması nedeniyle temyiz ettik.
  • Temyiz başvurusundan sonra, önce Danıştay 14. Dairesi yürütmeyi durdurma istemini reddetti, ardından dosyayı ele alan Danıştay 6. Dairesi, davayı esastan oy çokluğu ile kesin olarak reddetti, bu şekilde davayı kapattı” diye açıklamada ifade etti.

“SÖZ ŞİMDİ ANAYASA MAHKEMESİNDE”

Son olarak taleplerini dile getiren EGEÇEP, “Mahkemeye Erişim, Adil Yargılanma Hakkı, Maddi ve Manevi Varlığını Koruma ve Geliştirme Hakkı ve Sağlıklı Çevrede Yaşama Hakkı (Özel ve aile hayatına saygı hakkı)nın yok sayıldığı davayla ilgili söz şimdi Anayasa Mahkemesinde. Yüksek Mahkemenin, dünyadaki yaşamın sürdürülebilmesi için bugünkü kuşakların ve gelecek kuşakların hakkını koruyacak bir karar vermesini bekliyoruz” dedi.

Kaynak: Evrensel

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top