Buradasınız
Ana Sayfa > Bileşen Etkinlikleri > EGEÇEP: Ilısu Barajı projesi iptal edilmelidir

EGEÇEP: Ilısu Barajı projesi iptal edilmelidir

Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), İzmir’de düzenlediği basın açıklaması ile Ilısu Barajı projesinin iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Hasankeyf’in Ilısu Barajı suları altında bırakılması girişimine karşı Ege Çevre ve Kültür Platformu da (EGEÇEP) İzmir’de bir basın açıklaması yaptı. Gündoğdu Meydanında toplanan kitlenin sokak sanatçılarının “Doğaya sesleniş şarkıları” eşliği ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne kadar yürümek istemesine polis izin vermedi. Kitle dağınık gruplar halinde kültür merkezi önüne gelerek burada basın açıklamasını gerçekleştirdi.

Basın açıklamasını okuyan EGEÇEP Eş Sözcüsü Alime Mitap, “12 bin yıllık bir tarihe sahip Hasankeyf kentini ve Dicle vadisini kurtarmak için halâ umudumuz var. Hasankeyf’i sular altında bırakacak olan Ilısu Baraj Projesi bir an önce durdurulmalıdır. 10 Haziran’da gerçekleşeceği ilan edilen su tutma işlemi ertelendi; fakat proje durdurulmadı” dedi.

‘DİCLE VADİSİNİN EKOLOJİK, TARİHİ VE KÜLTÜREL YAPISI BOZULACAK’

Hasankeyf’in tarih öncesi dönemlerden başlayarak pek çok farklı kültürün mirasını barındıran özgün bir doğal ve arkeolojik SİT alanı olduğunu belirten Mitap, “Hasankeyf ve çevresini besleyen Dicle nehrinin alüvyonları altında, İnsanlık tarihine ışık tutacak daha kim bilir kaç uygarlığın kalıntıları var. Hasankeyf’te 1986’dan beri kazılar yapılmasına rağmen en fazla yüzde 10’unun kazılabildiği, uzmanlarca ifade edilmekte. Baraj suları altında, sadece bu tarihi miras kalmayacak, aynı zamanda yörede yaşayan insanların tüm geçmişi ve geleceği de kalacak. Binlerce başka canlı da sular altında kalacak ya da göç etmek zorunda bırakılacak. Belki de henüz saptanmamış bazı endemik bitki türleri de sulara gömülecek. Kısacası Dicle vadisinin ekolojik, tarihi ve kültürel yapısı, onulmaz biçimde bozulacak” dedi.

Mitap bazı yerbilimcilerin, “Ilısu barajının fay hattı üzerinde olduğu ve bu nedenle zeminin zayıf olduğu” yönündeki görüşlerinin de önemli olduğunu ve bu özellikleri taşıyan bölgelerde depremlerin etkisinin felaketler olabileceğini ifade etti.

‘HASANKEYF SERMAYENİN PARA HIRSINA KURBAN EDİLMEMELİ’

“Barajların ortalama ömrü elli yıldır. Elli yıl sonra baraj havzası çamur ile dolarak ömrünü tamamlayacak ve geriye sadece büyük bir bataklık kalacak” diyen Mitap, “Bitme aşamasına gelmiş Ilısu projesi yapılırken, ulusal ve uluslararası birçok sözleşme ve yasa dikkate alınmamıştır. Projenin bilimsel bir Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu dahi bulunmamaktadır. Ilısu projesi, 2013 yılında ilgili idari mahkeme tarafından, ÇED hazırlanmadığı için durduruldu, ancak yasalar ve mevzuat değiştirilerek inşaata devam edildi. Hasankeyf’in, Allianoi gibi sular altında kalmaması için biz EGEÇEP olarak elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Hasankeyf, enerji bahanesiyle sermayenin para hırsına kurban edilmemelidir. Dünya kültür mirasının bir parçası olan Hasankeyf’in korunarak geleceğe taşınmasının, tarihsel bir sorumluluk olduğunun bilinciyle, herkesi Hasankeyf’in korunması mücadelesine katılmaya çağırıyoruz. Ege’den iktidara ve yetkililere sesleniyoruz; Ilısu Barajı bir an önce durdurulmalı ve proje iptal edilmelidir. Hasankeyf sular altında bırakılmamalıdır” dedi.

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top