Buradasınız
Ana Sayfa > Bildiriler > ÇED duyurularının yayınlanması hakkında dilekçe

ÇED duyurularının yayınlanması hakkında dilekçe

“ÇED duyuru ve dosyaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İl Müdürlükleri internet sitelerinde yayınlandıktan bir ay sonra yayından kaldırılmaktadır. Bu durum bilgiye erişim hakkımızı elimizden almaktadır. Bu konuda Danıştay’a yapılan itiraz sonuçlanmış ve Danıştay duyuruların kaldırılmaması gerektiğine hükmetmiştir. Bizler de ÇED duyuru ve dosyalarının internet ortamından kaldırılmaması ve yayınlanmaya devam edilmesi talebi ile aşağıda yer alan örnek dilekçeyi hazırladık. Kurumsal/kişisel olarak da bu veya benzeri bir dilekçeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na göndermenizi rica ederiz.

Saygılarımızla. Ekoloji Birliği”


Sayı: 2019/ …/…/2019
Konu: ÇED duyuları

ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA
ANKARA

​Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) süreçleri ve sonuçları ile ilgili duyurular ve Proje Tanıtım, ÇED başvuru ve ÇED dosyaları Bakanlığınızın ve İl Müdürlüklerinizin internet sitelerinde yayımlanmaktadır. Ancak daha önceden eski duyuru ve dosyalara ulaşmak mümkün iken şimdi duyurular ve ekleri yayımlandıktan bir ay sonra sitelerden kaldırılmaktadır.

​T.C. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na bu konuda yapılan itiraz sonucunda, Danıştay, 2018/470 sayılı kararı ile bu konuyu değerlendirerek kesin kararını vermiş bulunmaktadır. Söz konusu Karar’da “Raporların içerisinde hem inşaat aşamasında ne gibi çevresel önlemler alınacağı, hem de işletme aşamasında tesislerde ne gibi faaliyetler yürütüleceğine dair teknik ve bilimsel veriler bulunuyor. İnsanların bu bilgiye sürekli olarak ulaşılabilir olması ve vatandaşların tesisleri gözlemleyebilmesi, bir yandan da ‘denetçilik’ görevi görmelerini sağlıyordu. İnşaat ve işletme aşamasında bu raporların üzerinden vatandaşlar şikayette bulunabilir, görüşlerin aktarabilir, bakanlığa bildirimde bulunabilirler ya da tesislerin verdikleri sözü tutup tutmadıklarını başka bir gözle denetleyebilirler. Bu gizlenecek bir bilgi değildir.” denilerek bilgilerin internet ortamında kalmasının gerekliliğine karar vermiştir.

​Bilgiye erişim en temel insan haklarındandır. Bu hakkın engellenmesi İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 19’uncu maddesine (Madde 19- Herkesin düşünce ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak düşüncelerinden dolayı rahatsız edilmemek, …., bilgi ve düşünceleri her yoldan araştırmak, elde etmek ve yaymak hakkını gerekli kılar.) aykırıdır. Ülkemizde “Bilgi Edinme Yasası” ile de bu hak güvenceye alınmıştır.

Mahkeme kararının gereği yerine getirilerek, ÇED duyurularının ve dosyalarının internet ortamından kaldırılmaması ve arandığında bulunabilecek şekilde sitenizde yayınlanmasına devam edilmesini ve eski bilgilere de erişimin sağlanmasını talep ederiz.

​Saygılarımızla.

Özer Akdemir
Evrensel Gazetesi yazarı. 1969 Nevşehir Hacıbektaş'ta doğdu. 1998 yılında Evrensel Gazetesi ile başladığı gazeteciliğe halen gazetenin İzmir temsilcilisi olarak devam ediyor. Hayat TV'de Çepeçevre Yaşam programlarının yapım ve sunuculuğu yanı sıra, Anadolu’nun Altın’daki Tehlike / Kışladağ’a Ağıt, Kuyudaki Taş / Alman Vakıfları ve Bergama Gerçeği, Uranyum Uğruna / Dilsiz Çocukları Ege’nin, Doğa ve Direniş Öyküleri adlı kitapları bulunuyor.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top