Buradasınız
Ana Sayfa > Bildiriler > Çanakkale’de yaşam savunucuları Enerji Ve Maden Torba Yasa Teklifi’nin geri çekilmesini istedi

Çanakkale’de yaşam savunucuları Enerji Ve Maden Torba Yasa Teklifi’nin geri çekilmesini istedi

“Elektrik Enerjisi Kanunu ve Bazı Diğer Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin dün Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlaması öncesinde doğa ve yaşam savunucuları da “torba yasa geri çekilsin” çağrısını yine seslendirdi. Çanakkale’de yapılan açıklamada yaşam savunucuları torba yasanın tartışılmasız geri çekilmesini istedi.

Doğa ve yaşam savunucularının uzun zamandır yasalaşmaması için mücadele ettiği, geri çekilmesi için kampanya başlattığı “Elektrik Enerjisi Kanunu ve Bazı Diğer Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin, dün Meclis Genel Kurulu’nda yasa teklifinin görüşülmesine başlaması öncesinde doğa ve yaşam savunucuları da “torba yasa geri çekilsin” çağrısını yine seslendirdiler. Çanakkale‘de yapılan açıklamada yaşam savunucuları torba yasanın tartışılmasız geri çekilmesini istedi.

Yapılan açıklamada “Bu yasa teklifi yasalaşırsa, enerji ve maden şirketleri dikensiz gül bahçesinde istedikleri gibi at koşturacak, verilen yeni teşvik ve desteklerle karlarına kar katacaklar. Köylülerin tarlalarına el koyacaklar. Yasa teklifini hazırlayanların gerekçesinde yazdıkları ve Komisyon toplantısında da belirttikleri gibi şirketlerin önündeki son engeller de kaldırılıyor” denildi. Açıklamada, doğayı ve yaşamı savunma mücadelesi veren ekoloji örgütleri,doğa ve yaşam savunucuları olarak olarak taslağın gündeme geldiği ilk günden bugüne kadar torba yasa hakkında tepkilerini gösterdiklerini belirtilerek, kanun teklifinin görüşülmeye başlandığı gün de seslerini duyurmaya devam ettiklerini vurguladılar.

Yapılan açıklamada torba yasa ile getirilen kanun teklifi kapsamında tepkiler ve eleştiriler şöyle ifade edildi:

MADEN ŞİRKETLERİ RUHSAT ALANI DIŞINDA TESİS KURABİLECEK

  • Maden şirketlerinin ruhsat alanı dışında da tesis kurmaları sağlanıyor.
  • Maden şirketlerinden çeşitli işlemlerinde istenen “borcu yoktur” yazısı istenmeyerek, kamu alacaklarının takibinden vazgeçiliyor.
  • Havaya bir sürü kimyasal ve zehirli gaz salan, atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan ürünleri, orman ürünlerini ve çöpü yakarak elde edilen enerji “yenilenebilir” sayılıyor ve teşvik ediliyor. Biyokütle santrallarının önü daha da açılıyor.
  • Bugüne kadar güç sınırı olmaması nedeniyle sayısı oldukça fazla şirkete destek sağladığı bilinen ve şirketlere sermaye aktaran “Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destek Mekanizması (YEKDEM)” kapsamı daha da fazla genişletiliyor.  YEKDEM ile Karadeniz derelerinde ekolojik yıkımlara ve sel felaketlerine neden olan HES’lerin sayısının artışına neden olunuyor.
  • Cumhurbaşkanı izni ile, BOTAŞ, TPAO gibi kurumlar tarafından daha önce yurtdışında kurulmuş olan şirketlere, T.C. Kanunlarından muaf olmak üzere, yurtdışına yönelik çalışmak amacıyla, her türlü denetimden uzak, yurt içinde de enerji şirketleri kurmaları sağlanıyor.

KÖYLÜNÜN TOPRAĞINA EL KONULABİLECEK

  • Enerji üretim tesisleri için gereken taşınmazlar daha önce Maliye Bakanlığı tarafından kamulaştırılırken ve kamu yararı kararı alınması gerekirken yetki EPDK’ya veriliyor, kamu yararı kararı olmaksızın istimlak olanağı sağlanıyor ve halkın, köylünün topraklarının sermayeye peşkeş çekilmesi süreci daha da hızlandırılıyor.
  • Dağıtım şirketlerine çeşitli kolaylıklar sağlanarak daha fazla kar elde etmeleri sağlanıyor.
  • Ülkemizin her yerinde köylüleri ve halkı canından bezdiren, ekolojik yıkımlara yol açan, havayı, su kaynaklarını ve tarım alanlarını kirleten ve HES’ler, JES’ler ve RES’lere YEKDEM destekleri devam ettiriliyor.
  • Jeotermal alanların ihale bedellerinin taksitlendirilmesi sağlanarak JES’lerin sayıca daha fazla artmasının önü açılıyor.

BU YASA TEKLİFİ GERİ ÇEKİLMELİDİR

Bu nedenle ülkenin ve halkın geleceğini yok eden, toprağımızı, suyumuzu, tarım alanlarımızı, ormanlarımızı yok edecek olan bu yasa teklifi tartışmasız geri çekilmelidir.

Sermayeden değil, halktan yana, ekolojik dengeyi gözeten enerji ve maden politikası istiyoruz! Torba Yasa teklifini derhal geri çekin!”

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top