Buradasınız
Ana Sayfa > Bildiriler > Tüm Köy-Sen Tarım Çalıştayı Bildirgesi: Tarımın çökertilmesine seyirci kalmayacağız

Tüm Köy-Sen Tarım Çalıştayı Bildirgesi: Tarımın çökertilmesine seyirci kalmayacağız

25 ilden Tüm Üretici Köylüler Sendikası (Tüm Köy-Sen) üyesi 45 üretici köylünün katıldığı Tarım Çalıştayının Sonuç Bildirgesi yayımlandı.

21-22 Eylül 2019 tarihinde bir araya gelen 25 ilden Tüm Üretici Köylüler Sendikası (Tüm Köy-Sen) üyesi 45 üretici köylü Tarım Çalıştayı gerçekleştirdi. Çözüm önerilerini ve mücadele yöntemlerini tartıştı. Tüm Köy-Sen Merkez Yönetim Kurulu “Çalıştay”ın sonuç bildirgesini kamuoyu ile paylaştı.

“TOPRAĞA DA ÜRETİME DE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Tüm Üretici Köylüler Sendikasının gerçekleştirdiği “Tarım Çalıştayı”nda şu kararlar alındı:

  • Bitkisel ve hayvan üretimiyle bir bütün olan tarım sektöründe üretici köylüler; arıcısı, hububatçısı, fındıkçısı, çaycısı, meyvecisi, sebzecisi, besicisi ayrı ayrı sorunlarına çözüm aramaktadırlar. Sorunlarına tek tek çözüm arayan üretici köylülerin mücadele birliğini sağlamak önemlidir.
  • Tüm Köy-Sen; üretici köylülerin sendika çatısı altında mücadele birliğini sağlarken “Sorunlarımız ortak, çözümünü de birlikte üreteceğiz” fikriyle onların birlik, kooperatif, oda vb. ekonomik, sosyal örgütlerini de bir araya getirerek birleşik, güçlü bir mücadelenin örgütlenmesini önüne görev olarak koymaktadır. 

“ŞİRKETLERİN TALANINA KARŞILIK KÖYLÜLERİN MÜCADELESİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ ERTELENEMEZ BİR GÖREVDİR”

  • Enerji ve maden şirketlerinin ülkenin değişik yerlerindeki başta tarım alanlarının talanı ve doğanın tahribatına karşılık tek tek yerellerde suyuna, toprağına ve geleceğine sahip çıkan köylülerin mücadelesinin birleştirilmesi acil ve ertelenemez bir görevdir. Sendikamız Tüm Köy-Sen; toprağa, suya, ürüne ve emeğe sahip çıkmak için yaşam alanlarını koruma mücadelesi veren yerel çevre-ekoloji örgütleri ve platformlarına katılarak mücadelenin güçlenmesi için çaba sarf edecektir.
  • Şirketlerin doğa talanı ve çevreyi tahribatı nedeniyle yaşam alanlarına sahip çıkan köylüler ile bu sorunları bugün için yaşamayan ama ürününün değerinde satılması ve emeğinin karşılığını almak için mücadele eden köylülerin yaşadıkları sorunlar ortak ve aynı merkezden dayatılmaktadır. Tüm Köy-Sen’in görevi tarım girdilerinin ucuzlatılması, desteklerin artırılması ve ürününü değerinde satarak emeğinin karşılığını almak isteyen köylülerle yaşam ve tarım alanları üzerine enerji santralleri ve maden sahaları kurulmasına karşı çıkan köylülerin mücadelesini “Suyuna, toprağına, geleceğine sahip çık” şiarıyla birleştirmektir.

YERELLERDE TARIM VE ÇEVRE KURULTAYLARI DÜZENLEME KARARI

  • Ülke tarımı içine düşürüldüğü durum nedeniyle çökme noktasına gelmiştir. Bir yandan enerji ve maden şirketlerinin üretici köylünün yaşam ve tarım alanlarına dönük talan ve tahribatları diğer yandan hükümetin tarımı bitiren ve üretici köylüyü üretime küstüren uygulamaları nedeniyle tarım en çok tartışılan konu haline geldi. Yola dökülen domatesler, dalda ya da tarlada kalan ürünler, fındık başta olmak üzere neredeyse maliyetin altına satılan ürünler, köylü ucuza satarken pazar tezgahlarında ve marketlerde iki-üç- beş katına satılan ürünler; hepsi artık tarımı daha çok konuşulur hale getirmiştir. Sendikamız Tüm Köy-Sen ekim ayından başlamak üzere 2020 Mart ayına kadarki 6 aylık süre içinde ülke genelinde yapabildiği il ve ilçe merkezlerinde yerelin özgün sorunlarına göre “tarım kurultayları” ya da “tarım ve çevre kurultayları” düzenleme kararı almıştır.
  • İller kendi özgünlüklerine göre kurultaylar, toplantılar biçimindeki bir araya gelişlerle il temsilciliği, kurucu yönetimler biçiminde kuruluş çalışmalarını hızlandıracaklar.

2020’DE TÜRKİYE ÜRETİCİ KÖYLÜ KURULTAYI DÜZENLENECEK

  • İllerde yapılan tarım ya da tarım ve çevre kurultaylarından çıkardığımız sonuçların paylaşılarak tartışılacağı Türkiye Üretici Köylü Kurultayı’nın da 2020 yılı baharında toplanması kararlaştırılmıştır.
  • Ülkenin her köşesinde tarım ve üretici köylülere ilişkin her gün yeni bir gelişme oluyor. Bunların geniş kesimlerce tartışılması, ancak duyurulması ile mümkündür. Bu nedenle sendikamız üyeleri aracılığıyla tarım ve üretici köylülere ilişkin her konu ve gelişmenin başta bültenimiz Ekim ve Hasat olmak üzere yerel ve ulusal basına yansıtılması için haber yapmak da dahil her türlü çabayı gösterecektir.

“ÜRETİCİ KÖYLÜLERİ SENDİKA ÇATISI ALTINDA BİRLEŞMEYE ÇAĞIRIYORUZ”

  • Tüm Köy-Sen gün geçtikçe şirketlerin hakimiyet alanı haline gelen tarım üretiminde, ilaç, gübre, mazot gibi tarım girdilerinin ucuzlatılması ve desteklerin artırılmasının yanı sıra üretici köylülerin ürettikleri ürünler üzerinde tasarrufta bulunma, fiyat belirleme ve ürününü değerinde satması için ithalatçı politikalarla bitirilen tarımın yeniden ayağa kaldırılması, tarımda bağımlılık yaratacak IMF, DB ve DTÖ, AB ve ABD tarafından dayatılan uygulamaların durdurulması için üretici köylüleri sendika çatısı altında birleşmeye çağırmaktadır.

Kaynak: Evrensel

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top